พิมพ์สไลด์ PowerPoint หรือเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ

Important:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้PowerPoint เมื่อต้องการพิมพ์สไลด์ (หนึ่งสไลด์ต่อหนึ่งหน้า), พิมพ์ภาพนิ่งของคุณกับบันทึกย่อของผู้นำเสนอ หรือพิมพ์เค้าร่าง คุณยังสามารถพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยายของงานนำเสนอของคุณซึ่งกับหนึ่ง สอง สาม 4 หก หรือสไลด์เก้าบนหน้าได้ แล้วผู้ชมของคุณสามารถใช้เอกสารประกอบคำบรรยายเหล่านี้เพื่อติดตามตามเมื่อคุณแสดงงานนำเสนอของคุณ หรือพวกเขาสามารถเก็บสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

เอกสารประกอบคำบรรยายกับบันทึกย่อ

เอกสารประกอบคำบรรยายสามสไลด์ต่อหน้ารวมบรรทัดที่ผู้ชมของคุณสามารถใช้เพื่อจดบันทึกย่อ

บนพีซีของคุณ คุณสามารถตั้งค่าการตั้งค่าขนาดสไลด์ การวางแนวหน้า และหมาย เลขสไลด์เริ่ม พิมพ์ตัวเลือก และบันทึกการตั้งค่าการพิมพ์ (ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการพิมพ์ในPowerPoint 2007 ดูพิมพ์สไลด์ของคุณ)

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ระบุจำนวนสำเนาที่คุณจะพิมพ์

  เลือกจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์
 3. ให้แน่ใจว่า เครื่องพิมพ์ที่เลือกหนึ่งรายการที่คุณต้องการใช้

  เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่ออยู่ในปัจจุบัน

  คลิกลูกศรลง ดัง เพื่อดูตัวเลือกการพิมพ์เพิ่มเติม รวมถึงคำสั่งเพิ่มเครื่องพิมพ์ ที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์อื่นที่พร้อมใช้งานบนเครือข่ายของคุณ:

  รายการแบบดรอปดาวน์ของเครื่องพิมพ์ที่พร้อมใช้งาน
 4. ถ้าคุณกำลังผ่านการตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ เลือกพิมพ์ ต่อไปเพื่อทำเครื่องหมายตั้งค่าอื่น ๆ (เช่นซึ่งสไลด์มาใช้ใหม่เมื่อต้องการพิมพ์และเค้าโครงสำหรับบันทึกย่อหรือเอกสารประกอบคำบรรยาย) มิฉะนั้น ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้

ถ้าคุณตัดสินใจที่จะพิมพ์หลังจากที่คุณเปิดกล่องโต้ตอบพิมพ์ เพียงสลับไปยังแท็บอื่นบน ribbon PowerPoint เช่นหน้าแรก เพื่อยกเลิกกล่องโต้ตอบพิมพ์ไม่

ระบุที่สไลด์การพิมพ์

ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกแรกภายใต้การตั้งค่า ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ ถูกตั้งค่าการพิมพ์ทั้งหมดสไลด์มาใช้ใหม่

ถ้าคุณไม่ต้องการพิมพ์สไลด์ทั้งหมด ในกล่องสไลด์ คุณสามารถพิมพ์หมายเลขสไลด์ที่จะพิมพ์ แต่ละชนิดตัวเลขภาพนิ่ง และ/หรือการใส่ยัติภังค์ช่วงของสไลด์ และคั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาค (ช่องว่างจึงไม่จำเป็น):

ระบุช่วงของภาพนิ่งเมื่อต้องการพิมพ์แบบกำหนดเอง

ตัวอย่างเช่น พิมพ์: 1,3,5 7,10จะพิมพ์สไลด์ 1,3, 5, 6, 7 และ 10

คุณสามารถคลิกลูกศรลง และเปลี่ยนตัวเลือกอื่นเช่นสไลด์ปัจจุบันพิมพ์ หรือพิมพ์ส่วนที่เลือกสไลด์ทั้งหมดพิมพ์:

ตัวเลือกที่สไลด์การพิมพ์
 • เมื่อต้องการพิมพ์อย่าง น้อยหนึ่งสไลด์ที่คุณเลือก ย้อนกลับ ไปยังแท็บหน้าแรก และ ในมุมมองปกติ เลือกภาพนิ่งของคุณจากบานหน้าต่างรูปขนาดย่อทางด้านซ้าย เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกสไลด์คุณต้องการพิมพ์ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ด้วยการเลือกของคุณ คลิกไฟล์ >พิมพ์ และใช้ตัวเลือกการพิมพ์ส่วนที่เลือก ไว้

 • เมื่อต้องการพิมพ์สไลด์ที่คุณกำลังทำงานบนขวาก่อนที่จะเลือกไฟล์ >พิมพ์ ใช้ตัวเลือกการพิมพ์ส่วนที่เลือก ไว้ (หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือกนี้ บานหน้าต่างแสดงตัวอย่างแสดงสไลด์ที่จะสามารถพิมพ์)

เมื่อคุณพิมพ์บันทึกย่อของผู้บรรยาย คุณได้รับหนึ่งสไลด์ต่อหนึ่งหน้า มีเนื้อที่จัดสรรสำหรับบันทึกย่อของผู้บรรยายด้านล่างของสไลด์ บานหน้าต่างแสดงตัวอย่างในกล่องโต้ตอบพิมพ์แสดงคุณอะไรหน้าที่พิมพ์ของคุณจะมีลักษณะอย่างไร

 1. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ ภายใต้การตั้งค่า เลือกกล่องสอง (ซึ่งตามค่าเริ่มตั้งค่าสไลด์แบบเต็มหน้า ) เพื่อขยายรายการตัวเลือก แล้ว ภายใต้เค้าโครงเหมือนพิมพ์ เลือกหน้าบันทึกย่อ

  เค้าโครงบันทึกย่อ
 2. ถ้าคุณกำลังผ่านการตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ เลือกพิมพ์ มิฉะนั้น ต่อไปเพื่อทำเครื่องหมายตั้งค่าอื่น ๆ ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนอื่น ๆ ในบทความนี้

ตัวเลือกอื่นภายใต้เค้าโครงเหมือนพิมพ์ และทั้งหมดของตัวเลือกภายใต้เอกสารประกอบคำบรรยาย พิมพ์สไลด์หรือเนื้อหาของสไลด์ ไม่บันทึกย่อของผู้บรรยายเท่านั้น

คุณสามารถพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยายที่แสดง 1, 2, 3, 4, 6 หรือ 9 สไลด์ต่อหนึ่งหน้า ถ้าคุณพิมพ์สไลด์ที่ 3 สำหรับแต่ละหน้า สไลด์ปรากฏทางด้านซ้ายของหน้าโดยใช้เส้นพิมพ์สำหรับจดบันทึกย่อที่ด้านขวาของหน้า เค้าโครงนี้ "สามสาย" เป็นเพียงคนเดียวที่มีเส้นพิมพ์สำหรับการจดบันทึกย่อ

(สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย เช่นวิธี การตั้งค่าและการวางแนวเค้าโครงสไลด์ หรือ การเปลี่ยนแปลงของส่วนหัวของ ท้ายกระดาษ หรือพื้น หลัง ดูสร้าง หรือเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบคำบรรยายของการนำเสนอ)

 1. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ ภายใต้การตั้งค่า เลือกกล่องสอง (ซึ่งตามค่าเริ่มต้นถูกตั้งค่าเป็นสไลด์แบบเต็มหน้า ) เพื่อขยายรายการตัวเลือก แล้ว ภายใต้เอกสารประกอบคำบรรยาย เลือกเค้าโครงหน้ากระดาษที่คุณต้องการ

  เค้าโครงสำหรับเอกสารประกอบคำบรรยายที่พิมพ์

  สำหรับหน้าเอกสารประกอบคำบรรยายที่ประกอบด้วยสี่ หก หรือสไลด์เก้า มีสองตัวเลือกเพื่อเลือกจากแต่ละ: เรียงลำดับ (ดังที่แสดงในรูปภาพแรกด้านล่าง) แนวนอน หรือแนวตั้ง (สองรูปภาพด้านล่าง) ของการสั่งซื้อ

  เค้าโครงสไลด์ที่มีหลายแนวนอนบนหน้าที่พิมพ์

  เค้าโครงสไลด์ที่มีหลายแนวตั้งบนหน้าที่พิมพ์

 2. ถ้าคุณกำลังผ่านการตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ เลือกพิมพ์ มิฉะนั้น ต่อไปเพื่อทำเครื่องหมายตั้งค่าอื่น ๆ ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนอื่น ๆ ในบทความนี้

ใช้ตัวเลือกนี้ คุณได้รับหนึ่งสไลด์ต่อหนึ่งหน้า การวางแนว (แนวนอนหรือแนวตั้ง) ของหน้าที่พิมพ์จะจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อต้องการวางแนวของเค้าโครงสไลด์ของคุณ

 1. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ ภายใต้การตั้งค่า ให้แน่ใจว่า กล่องที่สองถูกตั้งค่าสไลด์แบบเต็มหน้า ถ้ายังไม่ได้ คลิกลูกศรบนตัวควบคุมเพื่อขยายรายการตัวเลือก แล้ว ภายใต้เค้าโครงเหมือนพิมพ์ เลือกสไลด์แบบเต็มหน้า

  เค้าโครงสไลด์แบบเต็ม
 2. ถ้าคุณกำลังผ่านการตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ เลือกพิมพ์ มิฉะนั้น ต่อไปเพื่อทำเครื่องหมายตั้งค่าอื่น ๆ ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนอื่น ๆ ในบทความนี้

ตัวเลือกเค้าโครงอื่น:   

 • เลือกกรอบภาพนิ่ง เมื่อต้องการพิมพ์เส้นขอบบางรอบแต่ละสไลด์

 • เลือกระดับสีเพื่อให้พอดีกับกระดาษ เพื่อให้แน่ใจว่า มีพิมพ์เนื้อหาสไลด์ในขนาดมากที่สุดที่จะพอดีกับขนาดหน้ากระดาษและการวางแนวที่คุณเลือก

 • เลือกตัวเลือกคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มความละเอียด ตัดรูปภาพโปร่งใส และพิมพ์เงานุ่มในสิ่งพิมพ์ของคุณ

 • ถ้าคุณเลือกพิมพ์ข้อคิดเห็นและมาร์กอัปที่เป็นหมึก มีพิมพ์หน้าที่แยกต่างหากสำหรับข้อคิดเห็นที่อยู่ในที่งานนำเสนอ

ตัวเลือกเค้าโครงเพิ่มเติม

 1. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ ภายใต้การตั้งค่า เลือกกล่องสอง (ซึ่งตามค่าเริ่มต้นถูกตั้งค่าเป็นสไลด์แบบเต็มหน้า ) เพื่อขยายรายการตัวเลือก แล้ว ภายใต้เค้าโครงเหมือนพิมพ์ เลือกเค้าร่าง

  เค้าโครงสำหรับพิมพ์เค้าร่าง
 2. ถ้าคุณกำลังผ่านการตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ เลือกพิมพ์ มิฉะนั้น ต่อไปเพื่อทำเครื่องหมายตั้งค่าอื่น ๆ ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนอื่น ๆ ในบทความนี้

เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่ออยู่ในปัจจุบัน

เลือกปุ่มคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ เพื่อ:

 • เลือกตัวสื่อผลลัพธ์บนกระดาษ/คุณภาพ แท็บ:กระดาษเปล่า ๆความโปร่งใสการ์ดสต๊อกกระดาษผิว และอื่น ๆ

 • เลือกคุณภาพการพิมพ์สำหรับกราฟิก: ตัวเลือกนี้อาจแตกต่างกันตามเครื่องพิมพ์ แต่ตัวอย่าง อาจหมายความ ว่า ตัวเลือกของตัวใดตัวหนึ่งจุด 600 x 600 ต่อนิ้วหรือจุด 1200 x 1200 มีความละเอียดสูงมากต่อนิ้ว

 • เลือกการวางแนวหน้ากระดาษ: PowerPoint โดยปกติแล้วเลือกการวางแนวหน้าขวาโดยยึดตามตัวเลือกที่คุณได้เลือกมีอยู่แล้ว แต่คุณสามารถเลือกการวางแนวหน้ากระดาษ (แนวตั้ง หรือแนวนอน ) ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติเครื่องพิมพ์

เลือกรายการสี จากนั้น เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

ตัวเลือกสีในกล่องโต้ตอบพิมพ์

ตัวเลือก

คำอธิบาย

สี

ตัวเลือกนี้พิมพ์สีบนเครื่องพิมพ์สี

เมื่อต้องการป้องกันพื้นหลังสีพิมพ์ คุณสามารถพิมพ์สไลด์ของคุณในระดับสีเทาอย่างใดอย่างหนึ่ง (ให้ดูที่ระดับสีเทา ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม), หรือคุณสามารถเอาพื้นหลังสีออกจากงานนำเสนอของคุณได้ การเอาพื้นหลังสี บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มพื้นหลัง คลิกสไตล์พื้นหลัง นั้นแล้ว เลือกสไตล์ 1

ระดับสีเทา

ตัวเลือกนี้พิมพ์รูป และประกอบด้วยชุดรูปแบบของโทนสีเทาระหว่างขาวดำ สีเติมพื้นหลังจะพิมพ์เป็นขาว เพื่อให้ข้อความจะสามารถเข้าใจเพิ่มเติม (บางครั้งระดับสีเทาปรากฏเหมือนกับเป็นขาวดำเท่านั้น )

ขาวดำ

ตัวเลือกนี้พิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย โดยไม่มีสีเติมสีเทา

ถ้าคุณต้องการรักษาการตั้งค่าการพิมพ์เดียวกันสำหรับงานนำเสนอบางอย่าง ทำต่อไปนี้:

 1. บนแท็บไฟล์ ให้เลือกตัวเลือก >ขั้นสูง

 2. เลือกใช้การตั้งค่าการพิมพ์ที่ใช้ล่าสุด หรือใช้การตั้งค่าการพิมพ์ต่อไปนี้ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกหลัง ระบุการตั้งค่าที่คุณต้องการ เช่นใดเค้าโครงไปใช้ และว่าการพิมพ์สไลด์ที่ซ่อนอยู่:

  ตั้งค่าการพิมพ์เริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอที่เฉพาะเจาะจง

ตั้งค่าเหล่านี้นำไปใช้กับงานนำเสนอเดียวเท่านั้น พวกเขาไม่นำไปใช้กับงานนำเสนอทั้งหมดที่คุณพิมพ์หลังจากนั้น

บน Mac ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าการแสดงตัวอย่างขนาดสไลด์ การวางแนวหน้ากระดาษ และหมาย เลขสไลด์เริ่มต้น งานนำเสนอของคุณ และตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ก่อนที่คุณเพิ่มเนื้อหา ถ้าคุณเปลี่ยนขนาดสไลด์หรือการวางแนวหลังจากที่คุณเพิ่มเนื้อหา เนื้อหาอาจถูกปรับสัดส่วนใหม่

 1. บนแท็บออกแบบ คลิกขนาดสไลด์ >ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. ในรายการขนาดภาพนิ่งสำหรับ ตรวจสอบขนาดของกระดาษที่คุณจะใช้

  Note: เมื่อต้องการพิมพ์ผิดโปร่งใสจ่าย คลิกบริหาร

 3. ถ้าคุณเลือกแบบกำหนดเอง ในขั้นตอนที่ 2 พิมพ์ หรือเลือกหน่วยการวัดที่คุณต้องการในกล่องความกว้าง และความสูง สุด

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าการวางแนวหน้าสำหรับสไลด์ บนกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ ภายใต้การวางแนว คลิกแนวตั้ง หรือแนวนอน

  Note: งานนำเสนอภาพนิ่งทั้งหมดมีแนวเดียวกัน บันทึกย่อ เอกสารประกอบคำบรรยาย และเค้าร่างสามารถมีการวางแนวที่แตกต่างกันมากกว่าสไลด์ในงานนำเสนอ

 5. เมื่อต้องการใส่หมายเลขสไลด์ของคุณ:

  1. ในกล่องโต้ตอบตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ

  2. คลิกหมายเลขสไลด์ และในกล่องเริ่มต้น ใส่หมายเลขที่คุณต้องการให้ปรากฏบนสไลด์แรกหรือเอกสารประกอบคำบรรยาย จะใส่หมายเลขสไลด์ที่ตามมาตามลำดับ

 6. คลิก นำไปใช้ แล้วคลิก ตกลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการกำหนดค่าขนาดของภาพนิ่ง และ บันทึกสิ่งที่คุณเลือกไว้สำหรับงานนำเสนอในอนาคต ดูที่การเปลี่ยนอัตราส่วนกว้างยาว (ขนาด) ของสไลด์ของคุณใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

งานนำเสนอสามารถประกอบด้วยองค์ประกอบแบบกราฟิกที่อาจไม่มีลักษณะเหมือนกันเมื่อคุณพิมพ์ ดังนั้น จึงเป็นความคิดดีเมื่อต้องการแสดงสไลด์ตัวอย่างก่อนพิมพ์

ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint 2016 for Mac

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกพิมพ์ >แสดงรายละเอียด

 2. เลือกเค้าโครงจากรายการเค้าโครง ตัวอย่างเช่น เลือกเอกสารประกอบคำบรรยาย (สไลด์ 2 สำหรับแต่ละหน้า)

  แสดงตัวอย่างของเค้าโครงจะปรากฏทางด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบพิมพ์ คุณสามารถใช้ไปข้างหน้า และกลับไปที่ตัวควบคุมเพื่อหน้าเพื่อไปแต่ละการแสดงตัวอย่าง

ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint 2011 for Mac

เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างรูปขนาดย่อของแต่ละหน้าได้อย่างรวดเร็ว:

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงตัวอย่างรวดเร็ว

  ถ้าคุณไม่เห็นกล่องกาเครื่องหมายแสดงตัวอย่างรวดเร็ว คลิกลูกศร ลูกศรขยายกล่องโต้ตอบ พิมพ์ เพื่อขยายกล่องโต้ตอบพิมพ์

 3. ใช้ลูกศรภายใต้บานหน้าต่างแสดงตัวอย่างเพื่อตรวจทานสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ

เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างหน้าแบบเต็มหน้าจอ:

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ คลิกแสดงตัวอย่าง

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ (รวมถึงจำนวนสำเนา พิมพ์ สไลด์เพื่อพิมพ์ จำนวนของภาพนิ่งต่อหน้า ตัวเลือกสี และอื่น ๆ), แล้ว พิมพ์สไลด์ของคุณ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint for Mac 2016 คลิกพิมพ์ >แสดงรายละเอียด

 3. ในกล่องพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ (ถ้าคุณต้องการพิมพ์ในสี ให้แน่ใจว่าเลือกเครื่องพิมพ์สี)

 4. ในกล่องสำเนา ใส่จำนวนสำเนาที่คุณต้องการพิมพ์

 5. ถัดจากสไลด์ เลือกภาพนิ่งที่คุณต้องการพิมพ์:

  • เมื่อต้องการพิมพ์สไลด์ทั้งหมด คลิกทั้งหมด

  • การพิมพ์ชุดของสไลด์ คลิกจาก นั้นแล้ว ใส่หมายเลขสไลด์ในกล่องจาก และถึง

  • เมื่อต้องการพิมพ์อย่าง น้อยหนึ่งสไลด์ที่คุณเลือก คลิกยกเลิก และบนแท็บมุมมอง ในมุมมองปกติ เลือกภาพนิ่งของคุณจากบานหน้าต่างด้านซ้าย กด ค้างแป้นของคำสั่ง คำสั่ง ขณะที่คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการพิมพ์ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ด้วยการเลือกของคุณ คลิกไฟล์ >พิมพ์ >ภาพนิ่งที่เลือก ไว้

  • เมื่อต้องการพิมพ์สไลด์ที่ระบุ โดยหมายเลข คลิกพิมพ์สไลด์ทั้งหมด >ช่วงแบบกำหนดเอง แล้ว ใส่รายการของภาพนิ่งแต่ละรายการตามตัวเลข ช่วง หรือทั้งสองอย่าง ใช้เครื่องหมายจุลภาคเพื่อแยกตัวเลขและไม่มีช่องว่าง ตัวอย่างเช่น 1,3,5 12

 6. ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint 2016 สำหรับ Mac ในรายการเค้าโครง เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้ ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint 2011 for Mac ทำการเลือกจากกล่องป็อปอัพสิ่งที่พิมพ์

  • เมื่อต้องการพิมพ์สไลด์หนึ่งในหน้าทั้งหมด คลิกภาพนิ่ง

  • เมื่อต้องการพิมพ์อย่าง น้อยหนึ่งสไลด์ต่อหนึ่งหน้าในรูปแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย ภายใต้เอกสารประกอบคำบรรยาย คลิกหมายเลขสไลด์ที่คุณต้องการสำหรับแต่ละหน้า

  • การพิมพ์งานนำเสนอของคุณกับบันทึกย่อของผู้นำเสนอ คลิกบันทึกย่อ

  • เมื่อต้องการพิมพ์เค้าร่างของงานนำเสนอของคุณ คลิกเส้นกรอบ

 7. เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางแนว คลิกไอคอนแนวตั้งหรือแนวนอน

 8. ภายใต้ผลลัพธ์ เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

  Note: ใน PowerPoint 2011 คุณอาจต้องการคลิกลูกศร ลูกศรขยายกล่องโต้ตอบ พิมพ์ เพื่อขยายกล่องโต้ตอบพิมพ์

  • สี- ตัวเลือกนี้พิมพ์สีบนเครื่องพิมพ์สี เมื่อต้องการป้องกันพื้นหลังสีพิมพ์ คุณสามารถพิมพ์สไลด์ของคุณในระดับสีเทาอย่างใดอย่างหนึ่ง (ให้ดูที่ระดับสีเทา ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม), หรือคุณสามารถเอาพื้นหลังสีออกจากงานนำเสนอของคุณได้ เมื่อต้องการเอาพื้นหลังสี บนแท็บออกแบบ คลิกจัดรูปแบบพื้นหลัง แล้ว เลือกซ่อนกราฟิกพื้นหลัง

  • ระดับสีเทา- ตัวเลือกนี้พิมพ์รูปที่ประกอบด้วยชุดรูปแบบของโทนสีเทาระหว่างขาวดำ สีเติมพื้นหลังจะพิมพ์เป็นขาว เพื่อให้ข้อความจะสามารถเข้าใจเพิ่มเติม (บางครั้งระดับสีเทาปรากฏเหมือนกับเป็นขาวดำเท่านั้น ) ดูตารางด้านล่างสำหรับคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกระดับสีเทา

  • ขาวดำ- ตัวเลือกนี้พิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย โดยไม่มีสีเติมสีเทา

 9. เมื่อต้องการใส่ หรือเปลี่ยนหัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิหัวกระดาษ / ท้ายกระดาษ ปุ่ม แล้ว ทำการเลือก สไลด์มาใช้ใหม่ ได้ท้ายกระดาษเท่านั้น บันทึกย่อและเอกสารประกอบคำบรรยาย ได้ทั้งหัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกนำไปใช้กับทั้งหมด เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

 10. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเลือกของคุณ คลิกพิมพ์

วัตถุ

แสดงในระดับสีเทาเป็น

แสดงในความคมชัดสูงขาวดำเป็น

ข้อความ

สีดำ

สีดำ

แรเงาข้อความ

ซ่อน

ซ่อน

การทำลายนูน

ซ่อน

ซ่อน

สีเติม

ระดับสีเทา

ขาว

เฟรม

สีดำ

สีดำ

การเติมลวดลาย

ระดับสีเทา

ขาว

บรรทัด

สีดำ

สีดำ

แรเงาวัตถุ

ระดับสีเทา

สีดำ

รูปภาพให้เป็นบิตแมป

ระดับสีเทา

ระดับสีเทา

พื้นหลังภาพนิ่ง

ขาว

ขาว

แผนภูมิ

ระดับสีเทา

ระดับสีเทา

Note: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×