ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

พิมพ์สไลด์ของคุณ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้ครอบคลุมถึงพิมพ์พื้นฐาน (สไลด์ notes เอกสารประกอบคำบรรยาย เค้าร่าง) สำหรับPowerPoint เวอร์ชันเก่า

พิมพ์สไลด์

 1. คลิกปุ่ม Office รูปปุ่ม

 2. เลือก พิมพ์

 3. ภายใต้สิ่งที่พิมพ์ เลือกภาพนิ่ง

  ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ ภายใต้สิ่งที่พิมพ์ เลือกภาพนิ่ง
 4. ตั้งค่าตัวเลือกพิมพ์อื่น ๆ ที่คุณต้องการ เช่นจำนวนสำเนา และพิมพ์ช่วง แล้ว เลือกตกลง

พิมพ์สไลด์ที่มีบันทึกย่อของผู้บรรยาย

 1. คลิกปุ่ม Office รูปปุ่ม

 2. เลือก พิมพ์

 3. ภายใต้สิ่งที่พิมพ์ เลือกหน้าบันทึกย่อ

  ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ ภายใต้สิ่งที่พิมพ์ เลือกหน้าบันทึกย่อ
 4. พิมพ์ตัวเลือกอื่นคุณต้องการตั้งค่า แล้วคลิกตกลง

พิมพ์เค้าร่าง

 1. คลิกปุ่ม Office รูปปุ่ม

 2. เลือก พิมพ์

 3. ภายใต้สิ่งที่พิมพ์ เลือกมุมมองเค้าร่าง

  ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ ภายใต้สิ่งที่พิมพ์ เลือกมุมมองเค้าร่าง
 4. พิมพ์ตัวเลือกอื่นคุณต้องการตั้งค่า แล้วคลิกตกลง

พิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย

 1. คลิกปุ่ม Office รูปปุ่ม

 2. เลือก พิมพ์

 3. ภายใต้สิ่งที่พิมพ์ เลือกเอกสารประกอบคำบรรยาย

  ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ ภายใต้สิ่งที่พิมพ์ เลือกเอกสารประกอบคำบรรยาย จากนั้น เลือกเค้าโครงหน้ากระดาษสำหรับเอกสารประกอบคำบรรยาย
 4. ภายใต้เอกสารประกอบคำบรรยาย เลือกหมายเลขสไลด์ที่คุณต้องการให้ปรากฏบนแต่ละหน้าที่พิมพ์และเลือกว่าจะจัดลำดับตามแนวนอน หรือแนวตั้ง

 5. ตั้งค่าตัวเลือกพิมพ์อื่น ๆ ที่คุณต้องการ เช่นจำนวนสำเนา แล้วคลิกตกลง

ตั้งค่าขนาดสไลด์และการวางแนวสำหรับการพิมพ์

เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือกการพิมพ์ของคุณ ทำต่อไปนี้:

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. ในรายการขนาดภาพนิ่งสำหรับ คลิกขนาดของกระดาษที่คุณจะพิมพ์

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณคลิกกำหนดเอง พิมพ์ หรือเลือกหน่วยการวัดที่คุณต้องการในกล่องความกว้าง และความสูง สุด

  • เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นใสที่ใช้กับเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ ให้คลิก เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ

 3. เมื่อต้องการวางแนวหน้ากระดาษสำหรับสไลด์ ภายใต้การวางแนว ภายใต้สไลด์ การตั้งค่าคลิกแนวนอน หรือแนวตั้ง

ตัวเลือกอื่น ๆ ในกล่องโต้ตอบพิมพ์

งานนำเสนอส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบจะถูกแสดงเป็นสี แต่สไลด์และเอกสารประกอบคำบรรยายโดยทั่วไปจะพิมพ์ออกมาในขาวดำหรือสีเทา เรียกว่าระดับสีเทา แรเงา เมื่อคุณพิมพ์ในระดับสีเทา สีรูปจะพิมพ์ออกมาในชุดรูปแบบของโทนสีเทาระหว่างขาวดำ

เมื่อคุณพิมพ์สไลด์ของคุณPowerPoint ตั้งค่าสีในงานนำเสนอของคุณให้ตรงกับความสามารถของเครื่องพิมพ์ที่เลือก

คุณสามารถปรับขนาดภาพนิ่งให้พอดีกับขนาดกระดาษที่แตกต่างกัน รวมถึงตัวอักษรและกฎหมาย หรือคุณสามารถระบุขนาดแบบกำหนดเอง

ตัวเลือก

คำอธิบาย

สี/ระดับสีเทา:สี

ถ้าคุณพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์สี ตัวเลือกนี้พิมพ์สี

ถ้าคุณพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ขาวดำ ตัวเลือกนี้พิมพ์เป็นระดับสีเทา

สี/ระดับสีเทา:ระดับสีเทา

ตัวเลือกนี้พิมพ์รูปที่ประกอบด้วยชุดรูปแบบของโทนสีเทาระหว่างขาวดำ สีเติมพื้นหลังจะพิมพ์เป็นขาว เพื่อให้ข้อความจะสามารถเข้าใจเพิ่มเติม (บางครั้งระดับสีเทาปรากฏเหมือนกับเป็นขาวดำเท่านั้น )

สี/ระดับสีเทา:ขาวดำ

ตัวเลือกนี้พิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย โดยไม่มีสีเติมสีเทา

คุณภาพสูง

ตัวเลือกนี้เพิ่มความละเอียด ผสมรูปภาพโปร่งใส และพิมพ์เงานุ่มในงานพิมพ์ของคุณ

เมื่อคุณพิมพ์คุณภาพสูง นั้นอาจใช้เวลานานขึ้นสำหรับงานนำเสนอของคุณเมื่อต้องการพิมพ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นไปได้ลดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายคุณภาพสูง หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการพิมพ์

ปรับพอดีกระดาษ

เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการพิมพ์สไลด์ของคุณบนกระดาษที่คุณเลือกสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

เฟรมสไลด์

เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการพิมพ์เส้นขอบบางรอบสไลด์ของคุณ

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายลงในสไลด์ของคุณ

พิมพ์สไลด์ของคุณเป็นรูปแบบขาวดำหรือระดับสีเทา

พิมพ์สไลด์

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้เลือก พิมพ์

 2. ในกล่องสิ่งที่พิมพ์ เลือกภาพนิ่ง

  ในการพิมพ์กล่องใด เลือกภาพนิ่ง
 3. ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วเลือก พิมพ์

พิมพ์สไลด์ที่มีบันทึกย่อของผู้บรรยาย

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้เลือก พิมพ์

 2. ในกล่องสิ่งที่พิมพ์ เลือกบันทึกย่อ

  การพิมพ์กล่องใด ในบันทึกย่อ
 3. ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วเลือก พิมพ์

พิมพ์สไลด์เป็นเค้าร่าง

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้เลือก พิมพ์

 2. ในกล่องสิ่งที่พิมพ์ เลือกเค้าร่าง

  ในการพิมพ์กล่องใด เลือกเค้าร่าง
 3. ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วเลือก พิมพ์

พิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้เลือก พิมพ์

 2. ในกล่องสิ่งที่พิมพ์ เลือกหนึ่งในตัวเลือกเอกสารประกอบคำบรรยาย โดยขึ้นอยู่กับภาพนิ่งกี่ต่อหน้าที่คุณต้องการ

  ในการพิมพ์กล่องใด ตัวเลือกแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย
 3. ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วเลือก พิมพ์

ตัวเลือกอื่น ๆ ในกล่องโต้ตอบพิมพ์

งานนำเสนอส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบจะถูกแสดงเป็นสี แต่สไลด์และเอกสารประกอบคำบรรยายโดยทั่วไปจะพิมพ์ออกมาในขาวดำหรือสีเทา เรียกว่าระดับสีเทา แรเงา เมื่อคุณพิมพ์ในระดับสีเทา สีรูปจะพิมพ์ออกมาในชุดรูปแบบของโทนสีเทาระหว่างขาวดำ

เมื่อคุณพิมพ์สไลด์ของคุณPowerPoint ตั้งค่าสีในงานนำเสนอของคุณให้ตรงกับความสามารถของเครื่องพิมพ์ที่เลือก

คุณสามารถปรับขนาดภาพนิ่งให้พอดีกับขนาดกระดาษที่แตกต่างกัน รวมถึงตัวอักษรและกฎหมาย หรือคุณสามารถระบุขนาดแบบกำหนดเอง

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ผลลัพธ์:สี

ถ้าคุณพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์สี ตัวเลือกนี้พิมพ์สี

ถ้าคุณพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ขาวดำ ตัวเลือกนี้พิมพ์เป็นระดับสีเทา

ผลลัพธ์:ระดับสีเทา

ตัวเลือกนี้พิมพ์รูปที่ประกอบด้วยชุดรูปแบบของโทนสีเทาระหว่างขาวดำ สีเติมพื้นหลังจะพิมพ์เป็นขาว เพื่อให้ข้อความจะสามารถเข้าใจเพิ่มเติม (บางครั้งระดับสีเทาปรากฏเหมือนกับเป็นขาวดำเท่านั้น )

ผลลัพธ์:ขาวดำ

ตัวเลือกนี้พิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย โดยไม่มีสีเติมสีเทา

ปรับพอดีกระดาษ

เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการพิมพ์สไลด์ของคุณบนกระดาษที่คุณเลือกสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

เฟรมสไลด์

เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการพิมพ์เส้นขอบบางรอบสไลด์ของคุณ

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายลงในสไลด์ของคุณ

พิมพ์สไลด์ของคุณเป็นรูปแบบขาวดำหรือระดับสีเทา

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×