พิมพ์สิ่งที่แนบมาที่ได้รับในข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

 1. ในรายการข้อความ ให้เลือกแต่อย่าเปิดข้อความที่คุณต้องการพิมพ์

 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์

  พิมพ์สิ่งที่แนบมา

  1. ข้อความที่มีสิ่งที่แนบ

  2. รายการข้อความ

  3. เมนู แฟ้ม

  4. คำสั่ง พิมพ์

 3. เมื่อต้องการพิมพ์สิ่งที่แนบ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย พิมพ์แฟ้มที่แนบ

  พิมพ์ไฟล์ที่แนบมา

ฉันไม่เห็นกล่องกาเครื่องหมาย พิมพ์แฟ้มที่แนบ

ถ้าคุณไม่เห็นกล่องกาเครื่องหมาย พิมพ์แฟ้มที่แนบมา คุณอาจจะคลิก พิมพ์ บนเมนู แฟ้ม ของข้อความที่เปิดอยู่ ให้ปิดข้อความ และในขณะที่ข้อความยังคงถูกเลือกอยู่ในรายการข้อความ ให้คลิก พิมพ์ บนเมนู แฟ้ม

หมายเหตุ: สิ่งที่แนบจะถูกพิมพ์ไปที่เครื่องพิมพ์เริ่มต้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งค่าเครื่องพิมพ์ A เป็นค่าเริ่มต้น และคุณเลือกพิมพ์ข้อความที่มีสิ่งที่แนบจากเครื่องพิมพ์ B ข้อความจะถูกส่งไปที่เครื่องพิมพ์ B แต่สิ่งที่แนบจะถูกส่งไปที่เครื่องพิมพ์ A

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×