พิมพ์สิ่งที่แนบมาที่ได้รับในข้อความอีเมล

สิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมลสามารถพิมพ์ออกมาได้โดยที่ไม่ต้องเปิดแฟ้มนั้นก็ได้ สิ่งที่แนบมาสามารถพิมพ์ได้จากหน้าต่างข้อความอีเมลที่เปิดอยู่หรือได้จากบานหน้าต่างการอ่าน ถ้าข้อความอีเมลนั้นมีสิ่งที่แนบมาหลายรายการ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะพิมพ์สิ่งที่แนบมาแฟ้มใดแฟ้มหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้

พิมพ์สิ่งที่แนบมา

เมื่อต้องการพิมพ์สิ่งที่แนบมาจากข้อความอีเมลที่เปิดอยู่หรือจากบานหน้าต่างการอ่าน ให้ทำดังนี้

  • คลิกไอคอนของสิ่งที่แนบมาที่ด้านล่างส่วนหัวของข้อความอีเมล แล้วคลิก สิ่งที่แนบมา

  • ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก พิมพ์ด่วน

เมื่อต้องการพิมพ์สิ่งที่แนบมาพร้อมกับการพิมพ์ข้อความอีเมล ให้แน่ใจก่อนว่าได้เลือกตัวเลือก พิมพ์แฟ้มที่แนบ เอาไว้แล้ว หลังจากที่การตั้งค่านี้ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว การตั้งค่านี้จะยังคงมีผลอยู่จนกว่าคุณจะได้ปิดใช้งานแล้ว

  1. ในรายการของข้อความอีเมล ให้คลิกข้อความอีเมลที่มีสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการพิมพ์

  2. คลิกแท็บ ไฟล์

  3. คลิก พิมพ์

  4. ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้คลิก ตัวเลือกการพิมพ์

  5. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ ตัวเลือกการพิมพ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย พิมพ์แฟ้มที่แนบ

    ตัวเลือกการพิมพ์ไฟล์สิ่งที่แนบมาในกล่องโต้ตอบ พิมพ์

หมายเหตุ: สิ่งที่แนบมาจะพิมพ์ไปที่เครื่องพิมพ์ตามค่าเริ่มต้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าเครื่องพิมพ์ A เป็นเครื่องพิมพ์ตามค่าเริ่มต้น และคุณเลือกพิมพ์ข้อความอีเมลที่มีสิ่งที่แนบมาไปที่เครื่องพิมพ์ B ข้อความอีเมลจะพิมพ์ออกมาที่เครื่องพิมพ์ B แต่สิ่งที่แนบมาจะพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ A ถ้าคุณต้องการส่งสิ่งที่แนบมาไปที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ ให้คลิกสองครั้งที่สิ่งที่แนบมาเพื่อเปิด จากนั้นในโปรแกรมที่เปิดสิ่งที่แนบมา ให้ใช้คำสั่งพิมพ์

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×