พิมพ์สิ่งที่แนบมาที่ได้รับในข้อความอีเมล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถพิมพ์สิ่งที่แนบมาใน Microsoft Outlook 2010 โดยไม่ต้องเปิดได้ คุณสามารถพิมพ์สิ่งที่แนบมา จากข้อความอีเมลที่เปิดอยู่ หรือ จาก บานหน้าต่างการอ่าน ถ้าความมีสิ่งที่แนบมาหลาย คุณสามารถพิมพ์สิ่งที่แนบมาหนึ่ง หรือทั้งหมด

เมื่อต้องการพิมพ์สิ่งที่แนบมาจากข้อความอีเมลที่เปิดอยู่หรือจากบานหน้าต่างการอ่าน ให้ทำดังนี้

  • คลิกที่ไอคอนสิ่งที่แนบมาที่ด้านล่างส่วนหัวของข้อความ และบนแท็บสิ่งที่แนบมา ในกลุ่มการกระทำ คลิกพิมพ์ด่วน

เมื่อต้องการพิมพ์สิ่งที่แนบมาเมื่อคุณพิมพ์ข้อความ ก่อนทำให้แน่ใจว่า ได้เลือกตัวเลือกการพิมพ์แฟ้มที่แนบมา หลังจากตั้งค่านี้ถูกเปิดใช้งาน นั้นยังคงอยู่บนจนกระทั่งคุณได้ปิดใช้งาน

  1. ในรายการของข้อความอีเมล ให้คลิกข้อความอีเมลที่มีสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการพิมพ์

  2. คลิกแท็บ แฟ้ม

  3. คลิก พิมพ์

  4. ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้คลิก ตัวเลือกการพิมพ์

  5. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ ตัวเลือกการพิมพ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย พิมพ์แฟ้มที่แนบ

    ตัวเลือก พิมพ์ ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์

หมายเหตุ: สิ่งที่แนบมาจะพิมพ์ไปที่เครื่องพิมพ์ตามค่าเริ่มต้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าเครื่องพิมพ์ A เป็นเครื่องพิมพ์ตามค่าเริ่มต้น และคุณเลือกพิมพ์ข้อความอีเมลที่มีสิ่งที่แนบมาไปที่เครื่องพิมพ์ B ข้อความอีเมลจะพิมพ์ออกมาที่เครื่องพิมพ์ B แต่สิ่งที่แนบมาจะพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ A ถ้าคุณต้องการส่งสิ่งที่แนบมาไปที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ ให้คลิกสองครั้งที่สิ่งที่แนบมาเพื่อเปิด จากนั้นในโปรแกรมที่เปิดสิ่งที่แนบมา ให้ใช้คำสั่งพิมพ์

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×