พิมพ์สำเนาหลายชุดของเอกสารใน Word 2016 สำหรับ Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณไม่เลือกจำนวนสำเนาในการพิมพ์ Word จะพิมพ์สำเนาเอกสารหนึ่งชุดโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนสำเนาเป็นเท่าไรก็ได้ตามที่ต้องการ

  1. คลิกไฟล์ >พิมพ์ หรือกด คำสั่ง + แป้น p

    Word แสดงพิมพ์

    ในการพิมพ์ ในการตั้งค่าหน้ากระดาษและสำเนา คุณสามารถแสดงตัวอย่างหน้า และระบุหน้าและจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์
  2. ในรายการของเครื่องพิมพ์ เลือกชื่อของเครื่องพิมพ์

  3. ระบุจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์ โดยการเปลี่ยนแปลงตัวเลขในกล่องสำเนา

    คุณสามารถพิมพ์ตัวเลข หรือคลิกที่ลูกศรที่ด้านข้างของกล่องสำเนา เพื่อเพิ่ม หรือลดจำนวน

  4. ระบุหน้าที่จะพิมพ์ แล้ว คลิ กพิมพ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×