พิมพ์ลายน้ำใน Publisher

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ลายน้ำจะปรากฏบนเอกสารของคุณเมื่อคุณพิมพ์ ถ้าลายน้ำไม่ปรากฏในสิ่งพิมพ์ คุณอาจจำเป็นต้องเพิ่มสีหรือความหนาแน่นของลายน้ำ ก่อนที่คุณจะพิมพ์

  1. บนแท็บ การออกแบบหน้า ให้คลิก หน้าต้นแบบ คลิกหน้าต้นแบบที่มีลายน้ำ แล้วคลิก แก้ไขหน้าต้นแบบ

    สกรีนช็อตของดรอปดาวน์ แก้ไขหน้าต้นแบบ ใน Publisher

  2. คลิกขวาที่ข้อความหรือรูปลายน้ำ แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปภาพ เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ความสว่าง ความคมชัด และสีของรูป

  3. คลิก ไฟล์ แล้วคลิก พิมพ์

    สกรีนช็อตของตัวเลือก พิมพ์ ใน Publisher

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับลายน้ำข้อความ ให้ดู เพิ่มลายน้ำข้อความ หรือ เอาลายน้ำออก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มลายน้ำ เช่น สัญลักษณ์ลิขสิทธิ์ ลงในรูปภาพ ให้ดู เพิ่มลายน้ำไปยังรูปถ่ายหรือรูปภาพ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×