พิมพ์พื้นหลังเมื่อคุณพิมพ์เอกสารใน Word 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. คลิก กำหนดลักษณะ บนเมนู Word จากนั้นคลิก พิมพ์ภายใต้ ผลลัพธ์และการแชร์

    ในกล่องโต้ตอบ ลักษณะที่ปรากฏ ตัวเลือก พิมพ์ ถูกเน้น

  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย พิมพ์สีพื้นหลังและรูป ที่อยู่ภายใต้ ตัวเลือกการพิมพ์

    ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ พิมพ์สีพื้นหลังและรูปถูกเน้นไว้

  3. ปิดกล่องโต้ตอบ พิมพ์

  4. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

พิมพ์เอกสารใน Word 2016 สำหรับ Mac

พิมพ์เอกสารในแนวนอนหรือแนวตั้ง

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×