พิมพ์ป้ายผนึกแบบต่าง ๆ บนกระดาษแผ่นเดียวใน Publisher

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ดีสำหรับการพิมพ์ป้ายผนึกแบบต่าง ๆ ลงในแผ่นงานหนึ่งใน Publisher จะเริ่มต้นถูกสร้างป้ายชื่อมเพลตและใช้จดหมายเวียนเพื่อสร้างป้ายผนึก Avery หุ้น หรืออื่น ๆ perforated เปล่าแผ่นป้ายผนึกจะทำงานกับเทมเพลจำนวนมากคุณสามารถค้นหา ใน Publisher หรือแบบออนไลน์

เมื่อต้องการตั้งค่าจดหมายเวียนให้พิมพ์ชื่ออื่นและ/หรือที่อยู่บนแผ่นป้ายผนึกของคุณ ดูสร้างป้ายชื่อที่ มีอยู่แตกต่างกัน คุณจะพบคำแนะนำสำหรับวิธีการพิมพ์ป้ายชื่อแผ่นงานในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการจดหมายเวียน

แต่ถ้าคุณเท่านั้นพิมพ์ป้ายผนึกแบบต่าง ๆ ไม่กี่ และคุณไม่สนใจพิมพ์ข้อมูลสำหรับป้ายชื่อแตกต่างกันใน คุณสามารถทำตามขั้นตอนในบทความนี้แทนที่จะทำให้เสร็จสมบูรณ์ในจดหมายเวียน

 1. คลิก ไฟล์ > ใหม่

 2. คลิกป้ายชื่อ เพื่อค้นหาเทมเพลตป้ายผนึก หรือพิมพ์ตัว Avery หรือหมายเลขอื่น ๆ หุ้นผู้ผลิตในกล่องค้นหาเพื่อค้นหาเทมเพลตเพิ่มเติมแบบออนไลน์

  คลิกไฟล์ > สร้าง และภายใต้กล่องค้นหา ในแถวของการค้นหาที่แนะนำ ให้ดูที่ ป้ายชื่อ

 3. ตรวจสอบคำอธิบายเทมเพลตเพื่อให้แน่ใจว่า เข้ากันได้กับสต๊อกป้ายชื่อคุณวางแผนที่จะพิมพ์บน แล้ว คลิ กสร้าง

 4. พิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการในแต่ละป้ายผนึก

  หรืออีกวิธีหนึ่ง ไปที่การสร้างป้ายชื่อ ด้วยที่อยู่แตกต่างกันและทำตามขั้นตอนในการทำจดหมายเวียน

 5. คลิกแฟ้ม >พิมพ์ แล้ว คลิกพิมพ์ อีกครั้ง

 1. คลิก ไฟล์ > ใหม่

 2. คลิก ป้ายผนึก

 3. ในรายการเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน เลือกติดตั้งและเทมเพลตออนไลน์ หรือจำกัดขอบเขตการค้นหา ด้วยการคลิกติดตั้งเทมเพลต หรือเทมเพลตออนไลน์

 4. คลิกเพื่อเลือกเทมเพลต แล้ว คลิ กสร้าง

 5. คลิกออกแบบหน้า และขยายกล่องการตั้งค่าหน้ากระดาษ

 6. ในรายการชนิดเค้าโครง เลือกขนาดแผ่นงานของคุณ จากนั้น เลือกหลายหน้าต่อแผ่น หมายเหตุหมายเลขของป้ายชื่อที่ให้พอดีกับแผ่นงาน คลิกตกลง

 7. คลิกแทรก >หน้า เพื่อเพิ่มป้ายชื่อลงในแผ่นงานของคุณ ทำซ้ำจนกว่าคุณได้แผ่นป้ายผนึกแบบเต็ม

 8. พิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการในแต่ละป้ายผนึก

 9. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 10. ภายใต้หน้า ทำให้แน่ใจว่าได้เลือกหลายหน้าต่อแผ่นงาน แล้ว คลิ กพิมพ์

 1. คลิก ไฟล์ > ใหม่

 2. คลิก ป้ายผนึก

 3. คลิกเพื่อเลือกเทมเพลต แล้ว คลิ กสร้าง

 4. คลิกแทรก >หน้า เพื่อเพิ่มป้ายชื่อลงในแผ่นงานของคุณ

 5. ในกล่องโต้ตอบแทรกหน้า ใส่จำนวนของหน้าที่คุณต้องการเพิ่ม ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการพิมพ์ป้ายผนึกแบบต่าง ๆ 30 บนกระดาษแผ่นเดียว แทรกหน้า 29

 6. คลิกหน้าปัจจุบันก่อน หรือหลังจากหน้าปัจจุบัน

 7. พิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการในแต่ละป้ายผนึก

 8. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 9. ในสิ่งพิมพ์และการตั้งค่ากระดาษ แท็บ ภายใต้ตัวเลือกการพิมพ์ ให้แน่ใจว่าเมื่อต้องการเลือกหลายหน้าต่อแผ่นงาน แล้ว คลิ กพิมพ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×