พิมพ์ปฏิทินให้แสดงการนัดหมายและการประชุม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อมีพิมพ์ปฏิทินใน Outlook แท็บปัจจุบันวัน สัปดาห์ หรือเดือนในปฏิทินจะถูกพิมพ์ คุณสามารถพิมพ์วันที่ระบุ โดยใช้ตัวนำทางวันที่ เพื่อเลือกวันที่คุณต้องการ

 1. ใน ปฏิทิน ให้คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกสไตล์การพิมพ์ที่คุณต้องการ เมื่อคุณคลิกสไตล์การพิมพ์ หน้าต่างแสดงตัวอย่างจะเปลี่ยนไปตรงกับสไตล์

  เมื่อต้องการพิมพ์รายละเอียดทั้งหมดของการนัดหมายและการประชุม ให้คลิก สไตล์วาระการประชุมรายสัปดาห์ หรือ สไตล์รายละเอียดปฏิทิน

 3. เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ เช่น การวางแนวกระดาษหรือฟอนต์ที่ใช้ ให้คลิก ตัวเลือกการพิมพ์

 4. เมื่อต้องการพิมพ์หน้าใดหน้า หรือเปลี่ยนช่วงวันที่จะพิมพ์ คลิกตัวเลือกการพิมพ์

 5. เมื่อต้องการพิมพ์รายละเอียดของการนัดหมายส่วนตัว คลิกตัวเลือกการพิมพ์ และให้แน่ใจว่าซ่อนรายละเอียดของการนัดหมายส่วนตัว ไม่ได้ถูกเลือก

 6. คลิก พิมพ์

สิ่งสำคัญ: เนื่องจากมีเครื่องพิมพ์ที่แตกต่างกันอยู่เป็นจำนวนมาก เราจึงไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ์ของคุณได้ สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหาของเครื่องพิมพ์ ให้ดูที่คู่มือหรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์นั้น

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก พิมพ์

 3. ภายใต้สิ่งที่พิมพ์ ใช้หน้าต่างแสดงตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบลักษณะการพิมพ์พร้อมใช้งาน แล้ว คลิ กลักษณะการพิมพ์ที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการพิมพ์รายละเอียดทั้งหมดของการนัดหมายและการประชุม ให้คลิก สไตล์วาระการประชุมรายสัปดาห์ หรือ สไตล์รายละเอียดปฏิทิน

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ เช่น การวางแนวกระดาษหรือฟอนต์ที่ใช้ ให้คลิก ตัวเลือกการพิมพ์

 5. เมื่อต้องการพิมพ์หน้าใดหน้า หรือเปลี่ยนช่วงวันที่คุณต้องการพิมพ์ ภายใต้เครื่องพิมพ์ คลิกตัวเลือกการพิมพ์

 6. เมื่อต้องการพิมพ์รายละเอียดของการนัดหมายส่วนตัว ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายซ่อนรายละเอียดของการนัดหมายส่วนตัว

 7. คลิกพิมพ์

สิ่งสำคัญ: เนื่องจากจำนวนมากเครื่องพิมพ์ที่พร้อมใช้งาน เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ของคุณ สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหา ดูที่คู่มือหรือเว็บไซต์ของผู้ผลิต

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกพิมพ์ จากนั้น ในกล่องลักษณะพิมพ์ คลิกลักษณะการพิมพ์ที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการพิมพ์รายละเอียดของการนัดหมายและการประชุม ในกล่องพิมพ์ลักษณะ คลิกสไตล์รายละเอียดปฏิทิน

  เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการพิมพ์และตั้งค่า ดูพิมพ์ใน Outlook

 2. ในรายการเริ่มต้น และสิ้นสุด รายการ ป้อนวันแรกและวันสุดท้ายเมื่อต้องการพิมพ์

 3. เมื่อต้องการตั้งค่าการพิมพ์ตัวเลือกอื่น ๆ เช่นการวางแนวกระดาษหรือฟอนต์ที่ใช้ คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ ทางแล้ว เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการพิมพ์รายละเอียดของการนัดหมายส่วนตัว ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายซ่อนรายละเอียดของการนัดหมายส่วนตัว

  • ถ้าคุณกำลังใช้2007 Microsoft Office ชุด Service Pack 2 (SP2), คุณสามารถระบุแต่ละหน้าจากปฏิทินของคุณเมื่อต้องการพิมพ์ ภายใต้พิมพ์ ใส่หน้าที่คุณต้องการพิมพ์ในกล่องช่วงของหน้า นั้นอาจช่วยให้คุณเลือกหน้าเพื่อพิมพ์ถ้าคุณคลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์ ก่อน

  • เมื่อต้องการพิมพ์วันที่ไม่อยู่ติดกัน เปลี่ยนสัปดาห์ หรือมุมมองเดือน เลือกวันคุณต้องการพิมพ์ แล้ว บนเมนูไฟล์ คลิ กพิมพ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×