พิมพ์ปฏิทินใน Outlook Web App

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

  1. บนแถบเครื่องมือ Outlook Web App คลิกปฏิทิน

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ภายใต้ปฏิทินของฉัน เลือกปฏิทินคุณต้องการพิมพ์

  3. เลือก พิมพ์ พิมพ์ ที่ด้านบนของหน้าต่างปฏิทิน

  4. เลือกปฏิทินคุณต้องการพิมพ์จากเมนูดรอปดาวน์ปฏิทิน

    หมายเหตุ: คุณไม่สามารถพิมพ์หลายปฏิทินในครั้งเดียว เมื่อต้องการพิมพ์มากกว่า หนึ่งปฏิทิน คุณจำเป็นต้องเลือกแต่ละรายการแต่ละรายการ

  5. เลือกมุมมองปฏิทินที่คุณต้องการพิมพ์ (วันสัปดาห์หน้าทำงานสัปดาห์ หรือเดือน ) จากเมนูดรอปดาวน์มุมมอง

  6. เลือกเวลาจากเมนูดรอปดาวน์พิมพ์ และพิมพ์ เพื่อจำกัดระยะเวลาที่จะแสดงเมื่อคุณพิมพ์ปฏิทิน

  7. เลือก พิมพ์ พิมพ์

ถ้าคุณเลือกพิมพ์วาระการประชุมอย่างละเอียดและปฏิทิน ปฏิทินพิมพ์ออกมาจะยังแสดงรายละเอียดวาระการประชุมที่เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×