พิมพ์ปฏิทินใน Outlook Web App

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. บนแถบเครื่องมือ Outlook Web App คลิกปฏิทิน

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ภายใต้ปฏิทินของฉัน เลือกปฏิทินคุณต้องการพิมพ์

  3. เลือก พิมพ์ พิมพ์ ที่ด้านบนของหน้าต่างปฏิทิน

  4. เลือกปฏิทินคุณต้องการพิมพ์จากเมนูดรอปดาวน์ปฏิทิน

    หมายเหตุ: คุณไม่สามารถพิมพ์หลายปฏิทินในครั้งเดียว เมื่อต้องการพิมพ์มากกว่า หนึ่งปฏิทิน คุณจำเป็นต้องเลือกแต่ละรายการแต่ละรายการ

  5. เลือกมุมมองปฏิทินที่คุณต้องการพิมพ์ (วันสัปดาห์หน้าทำงานสัปดาห์ หรือเดือน ) จากเมนูดรอปดาวน์มุมมอง

  6. เลือกเวลาจากเมนูดรอปดาวน์พิมพ์ และพิมพ์ เพื่อจำกัดระยะเวลาที่จะแสดงเมื่อคุณพิมพ์ปฏิทิน

  7. เลือก พิมพ์ พิมพ์

ถ้าคุณเลือกพิมพ์วาระการประชุมอย่างละเอียดและปฏิทิน ปฏิทินพิมพ์ออกมาจะยังแสดงรายละเอียดวาระการประชุมที่เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×