พิมพ์ปฏิทินเปล่า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณต้องการพิมพ์ปฏิทินที่ไม่มีการประชุมหรือการนัดหมายของคุณอยู่บนปฏิทินนั้น ให้สร้างปฏิทินแล้วใช้ตัวเลือกการพิมพ์เพื่อกำหนดช่วงวันที่และสไตล์การพิมพ์ได้เอง

 1. ในปฏิทิน บนแท็บหน้าแรก คลิกเปิดปฏิทิน แล้ว คลิ กสร้างปฏิทินเปล่าใหม่

  สร้างปฏิทินเปล่าใหม่

 2. ในกล่องสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ใส่ชื่อโฟลเดอร์ลงในกล่องชื่อ

 3. ในรายการ เลือกตำแหน่งที่จะเก็บโฟลเดอร์ คลิก ปฏิทิน แล้วคลิก ตกลง

  เลือกตำแหน่งที่จะเก็บโฟลเดอร์

 4. ในการนำทางบานหน้าต่างด้านซ้ายภายใต้ปฏิทินของฉัน เลือกกล่องอยู่ถัดจากปฏิทินเปล่าที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น

  เลือกกล่องถัดจากปฏิทินที่คุณเพิ่งสร้าง

 5. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 6. ในบานหน้าต่างพิมพ์ คลิกตัวเลือกการพิมพ์ ในกล่องพิมพ์ ภายใต้พิมพ์ปฏิทินนี้ คลิ กปฏิทินคุณเลือกในขั้นตอนที่ 4

  เลือกชื่อปฏิทินที่คุณต้องการพิมพ์

 7. เมื่อต้องการระบุช่วงวันที่ ภายใต้ ช่วงระยะที่พิมพ์ ให้ใส่วันที่ เริ่มต้น และ สิ้นสุด

 8. คลิก พิมพ์

 1. บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่ใหม่ แล้ว คลิ กโฟลเดอร์

 2. ในกล่องโต้ตอบสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ในกล่องข้อความชื่อ พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์

 3. ในรายการโฟลเดอร์ประกอบด้วย คลิกรายการปฏิทิน

 4. ในรายการ เลือกตำแหน่งที่จะเก็บโฟลเดอร์ คลิก ปฏิทิน แล้วคลิก ตกลง

 5. ในปฏิทิน ในบานหน้าต่างนำทางภายใต้ส่วนปฏิทินของฉัน เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับปฏิทินคุณสร้างขึ้น

 6. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์

 7. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ ภายใต้พิมพ์ปฏิทินนี้ คลิกปฏิทินคุณสร้างขึ้น

 8. เลือกตัวเลือกลักษณะการพิมพ์ที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×