พิมพ์บางส่วนของแผ่นงานใน Excel for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

พิมพ์เซลล์ที่เลือก

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการพิมพ์

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 3. ในกล่องพิมพ์ คลิกส่วนที่เลือก ในรายการดรอปดาวน์

 4. คลิก พิมพ์

ตั้งค่าพื้นที่พิมพ์

Excel จะบันทึกพื้นที่การพิมพ์ ร่วมกับเวิร์กบุ๊กเท่านั้น

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการพิมพ์

 2. บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่พื้นที่พิมพ์ แล้ว คลิ กกำหนดพื้นที่พิมพ์

 3. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

เพิ่มเซลล์เข้าไปในพื้นที่พิมพ์ที่มีอยู่

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในพื้นที่พิมพ์ที่มีอยู่

  เซลล์ที่คุณเลือกไม่มีให้อยู่ถัดจากพื้นที่พิมพ์ที่มีอยู่

 2. บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่พื้นที่พิมพ์ แล้ว คลิ กกำหนดพื้นที่พิมพ์

 3. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

ล้างพื้นที่พิมพ์

 • บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่พื้นที่พิมพ์ แล้ว คลิ กล้างพื้นที่พิมพ์

พิมพ์เซลล์ที่เลือก

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการพิมพ์

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 3. ภายใต้สิ่งที่พิมพ์ คลิกส่วนที่เลือก

 4. คลิก พิมพ์

ตั้งค่าพื้นที่พิมพ์

Excel จะบันทึกพื้นที่การพิมพ์ ร่วมกับเวิร์กบุ๊กเท่านั้น

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการพิมพ์

 2. บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่พื้นที่พิมพ์ แล้ว คลิ กกำหนดพื้นที่พิมพ์

 3. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

เพิ่มเซลล์เข้าไปในพื้นที่พิมพ์ที่มีอยู่

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในพื้นที่พิมพ์ที่มีอยู่

  เซลล์ที่คุณเลือกไม่มีให้อยู่ถัดจากพื้นที่พิมพ์ที่มีอยู่

 2. บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่พื้นที่พิมพ์ แล้ว คลิ กเพิ่มลงในพื้นที่พิมพ์

 3. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

ล้างพื้นที่พิมพ์

 • บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่พื้นที่พิมพ์ แล้ว คลิ กล้างพื้นที่พิมพ์

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าระยะขอบกระดาษ

มาตราส่วนขนาดแผ่นงานสำหรับการพิมพ์

หน้าแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

แทรก ย้าย หรือลบตัวแบ่งหน้าในแผ่นงาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×