พิมพ์บันทึกย่อใน OneNote for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถึงแม้ว่า OneNote จะถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดการดับบันทึกย่อและข้อมูลต่างๆ ได้โดยไม่ต้องใช้กระดาษ แต่ในบางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องพิมพ์บันทึกย่อต่างๆ ออกมาเพื่อแชร์บันทึกนั้น

ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ถ้าจำเป็น ให้เปิดสมุดบันทึกและนำทางไปยังส่วนที่มีรายงานหรือหน้าที่คุณต้องการพิมพ์

  2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

  3. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ที่เปิดขึ้นมา ให้เลือกเครื่องพิมพ์และตัวเลือกการพิมพ์ที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก พิมพ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×