Office

พิมพ์บันทึกย่อใน OneNote for Mac

ถึงแม้ว่า OneNote จะถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดการดับบันทึกย่อและข้อมูลต่างๆ ได้โดยไม่ต้องใช้กระดาษ แต่ในบางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องพิมพ์บันทึกย่อต่างๆ ออกมาเพื่อแชร์บันทึกนั้น

ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ถ้าจำเป็น ให้เปิดสมุดบันทึกและนำทางไปยังส่วนที่มีรายงานหรือหน้าที่คุณต้องการพิมพ์

  2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

  3. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ที่เปิดขึ้นมา ให้เลือกเครื่องพิมพ์และตัวเลือกการพิมพ์ที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก พิมพ์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×