พิมพ์บันทึกย่อใน OneNote สำหรับ Windows 10

พิมพ์บันทึกย่อใน OneNote สำหรับ Windows 10

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คือของ OneNote ได้ว่า คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์สิ่งใด นั่นเป็นเพราะว่าบันทึกย่อทั้งหมดของคุณจะสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดาย และพร้อมใช้งานสำหรับคุณบนอุปกรณ์ของคุณทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม เมื่อใดก็ ตามที่จำเป็นต้องพิมพ์สำเนาของบันทึกย่อของคุณ คุณสามารถได้อย่างง่ายดายพิมพ์หน้าเดียว ส่วนเสร็จสมบูรณ์ หรือทั้งสมุดบันทึกนั้น

ทำดังต่อไปนี้

 1. บนหน้าใด ๆ ใน OneNote สำหรับ Windows 10 คลิกการตั้งค่าและข้อมูลเพิ่มเติม ปุ่ม Settings And More Button_C3_201752012228 อยู่ที่มุมบนขวา

 2. คลิกพิมพ์แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  กล่องโต้ตอบพิมพ์ มีหน้าเดี่ยวที่เลือก

  • ภายใต้เครื่องพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้งาน

   เคล็ดลับ: ถ้าเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องจะไม่พร้อมใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการติดตั้งอย่างถูกต้อง ใน Windows 10 คลิกปุ่มเริ่ม แล้ว คลิกการตั้งค่า >อุปกรณ์ >เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์ ในรายการของเครื่องพิมพ์ถูกติดตั้ง คลิกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการจัดการ หรือคลิก+ Add เครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์ เพื่อติดตั้งเครื่องพิมพ์ของคุณ เมื่อเครื่องพิมพ์ของคุณได้เสร็จเรียบร้อยแล้วติดตั้ง และกำหนดค่า เริ่ม OneNote ใหม่ นั้นแล้ว ลองเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณอีกครั้ง

  • ภายใต้สำเนา เลือกจำนวนสำเนาที่คุณต้องการพิมพ์

  • ภายใต้การวางแนว เลือกถ้าคุณต้องการพิมพ์ในแนวตั้ง (หน้าสูง) หรือแนวนอน (กว้างหน้า)

  • ภายใต้หน้า เลือกถ้าคุณต้องการพิมพ์หน้าปัจจุบันส่วนปัจจุบัน หรือสมุดบันทึกปัจจุบัน

  • คลิกการตั้งค่าเพิ่มเติม เพื่อดู และเลือกกำหนดลักษณะของรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงที่คุณอาจไม่สามารถตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่เลือก

 3. คลิกพิมพ์ เพื่อพิมพ์บันทึกย่อของคุณ ด้วยตัวเลือกที่คุณเลือก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×