พิมพ์นามบัตร ป้ายชื่อ ไปรษณียบัตร หรือป้ายชื่อในตำแหน่งที่ระบุบนแผ่นงาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถพิมพ์สิ่งพิมพ์บนแผ่นงานของผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเฉพาะหรือกระดาษ และคุณสามารถจัดแนวสิ่งพิมพ์ของคุณเพื่อให้ข้อมูลนั้นจะถูกพิมพ์เป็นเหมือนกับที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการทำให้ง่ายต่อการจัดแนวสิ่งพิมพ์กับผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเฉพาะ หรือเมื่อต้องพิมพ์สำเนาหลายชุดของสิ่งพิมพ์บนแผ่นกระดาษเดียวเมื่อพิมพ์ เปิดเครื่องหมายครอบตัด คุณสามารถปิดเครื่องหมายครอบตัด หลังจากที่คุณจัดแนวสิ่งพิมพ์ของคุณบนแผ่นกระดาษ

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการพิมพ์หน้าอื่น ๆ บนกระดาษแผ่นเดียวกันนั่นคือตัวอย่าง โดยใช้จดหมายเวียนเพื่อสร้างป้ายจ่าหน้าจดหมาย — ดูที่การสร้างป้ายชื่อ ด้วยที่อยู่แตกต่างกันใน Publisher

คุณต้องการทำอะไร

หาขอบเขตที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ของเครื่องพิมพ์บนเดสก์ท็อปของคุณ

จัดกึ่งกลางสิ่งพิมพ์ของคุณบนของแผ่นกระดาษ

พิมพ์ที่ตำแหน่งอื่นบนหน้า

ค้นหาขอบเขตที่เครื่องพิมพ์แบบเดสก์ท็อปของคุณไม่สามารถพิมพ์ได้

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนระยะขอบของงานพิมพ์ของคุณ เป็นความคิดดีในการกำหนดขอบเขตที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ของเครื่องพิมพ์ของคุณก่อน (เพื่อให้แน่ใจว่า จะพิมพ์เส้นขอบทุกด้าน คุณสามารถแสดงตัวอย่างสิ่งพิมพ์ของคุณ ด้วยการคลิกไฟล์ >ตัวอย่างก่อนพิมพ์ ได้)

 1. เปิด Microsoft WordPad

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปิด WordPad บนแถบงาน Windows คลิกปุ่มเริ่มต้น ชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมด ชี้ไปที่เบ็ดเตล็ด แล้ว คลิ กWordPad

 2. คลิกไฟล์ >ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. ตั้งค่าด้านซ้ายขวาบน และค่าระยะขอบล่าง เป็นศูนย์ ระยะขอบจะตั้งค่าโดยอัตโนมัติไประยะขอบต่ำสุดที่ได้รับการสนับสนุน โดยเครื่องพิมพ์

 4. หมายเหตุระยะขอบต่ำสุด

ด้านบนของหน้า

จัดกึ่งกลางสิ่งพิมพ์ของคุณบนของแผ่นกระดาษ

ถ้าคุณต้องการจัดกึ่งกลางของสิ่งพิมพ์บนแผ่นกระดาษ (เช่น ถ้าคุณกำลังสร้างพิสูจน์ตัวก่อนที่จะพิมพ์สำเนาเพิ่มเติม), คุณสามารถได้อย่างรวดเร็วทำได้ โดยคลิกที่บานหน้าต่างพิมพ์หนึ่งหน้าต่อแผ่นงาน

หมายเหตุ: ถ้าคุณคลิกหนึ่งหน้าต่อแผ่น คุณจะไม่สามารถปรับปรุงเส้นบอกแนวระยะขอบของคุณ

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ในบานหน้าต่างพิมพ์ ภายใต้หน้า คลิกหนึ่งหน้าต่อแผ่น

พิมพ์ที่ตำแหน่งอื่นบนหน้า

ไม่ว่าคุณต้องการพิมพ์ บนแผ่นงานเปล่าหรือกระดาษ หรือ ในผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเฉพาะ กระบวนงานจะเหมือนกัน

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณสร้างสิ่งพิมพ์ เช่นนามบัตร ที่คุณต้องการพิมพ์ในผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเฉพาะ เช่นของ NCR #NCR 982403 นามบัตร ไม่แน่ใจว่าได้เลือกเทมเพลตสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นก่อนที่คุณสร้างสิ่งพิมพ์นามบัตรของคุณ ถ้าคุณก่อน การออกแบบนามบัตรของคุณ จากนั้น เลือกผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต คุณอาจต้องการออกแบบบัตรข้อมูลของคุณเพื่อให้พอดีกับผลิตภัณฑ์

ถ้าไม่มีอยู่ของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ คลิกเปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษ ในบานหน้าต่างงานจัดรูปแบบสิ่งพิมพ์ และคุณสร้างขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูปรับขนาดหน้าหรือกระดาษใน Publisher

ใช้ตัวเลือกการพิมพ์เพื่อเลือกตำแหน่ง

ด้วยการปรับตัวเลือกการพิมพ์ในบานหน้าต่างพิมพ์ คุณสามารถระบุตำแหน่งบนแผ่นกระดาษ สิ่งพิมพ์ของคุณจะพิมพ์

ปรับเปลี่ยนตัวเลือกการพิมพ์
 1. สร้าง หรือเปิดสิ่งพิมพ์ที่มีค่าน้อยกว่าขนาดกระดาษที่คุณต้องการพิมพ์บน ตัวอย่างเช่น นามบัตร

 2. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 3. บนบานหน้าต่างพิมพ์ ภายใต้การตั้งค่า เพิ่ม หรือลดสำเนาของแต่ละหน้า

 4. เลือกขนาดกระดาษของคุณ และเลือกการวางแนวนอน หรือแนวตั้ง

 5. บนบานหน้าต่างพิมพ์ คลิกตัวเลือกเค้าโครง เปลี่ยนหน่วยการวัดระยะขอบด้านข้างระยะขอบบนช่องว่างแนวนอน และช่องว่างแนวตั้ง เพื่อให้หน้าต่างแสดงตัวอย่าง แสดงจำนวนสำเนาที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกเค้าโครงเหมือนพิมพ์

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการพิมพ์ในผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเฉพาะ ลองพิมพ์บนหน้าเปล่าก่อนเพื่อให้แน่ใจว่า จะพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณในตำแหน่งที่ถูกต้องในผลิตภัณฑ์

ด้านบนของหน้า

คุณต้องการทำอะไร

หาขอบเขตที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ของเครื่องพิมพ์บนเดสก์ท็อปของคุณ

จัดกึ่งกลางสิ่งพิมพ์ของคุณบนของแผ่นกระดาษ

พิมพ์ที่ตำแหน่งอื่นบนหน้า

ค้นหาขอบเขตที่เครื่องพิมพ์แบบเดสก์ท็อปของคุณไม่สามารถพิมพ์ได้

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนระยะขอบของงานพิมพ์ของคุณ เป็นความคิดดีในการกำหนดขอบเขตที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ของเครื่องพิมพ์ของคุณก่อน (เพื่อให้แน่ใจว่า จะพิมพ์เส้นขอบทุกด้าน คุณสามารถแสดงตัวอย่างสิ่งพิมพ์ของคุณ ด้วยการคลิกไฟล์ >ตัวอย่างก่อนพิมพ์ ได้)

 1. เปิด Microsoft WordPad

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปิด WordPad บนแถบงาน Windows คลิกปุ่มเริ่มต้น ชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมด ชี้ไปที่เบ็ดเตล็ด แล้ว คลิ กWordPad

 2. คลิกไฟล์ >ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. ตั้งค่าด้านซ้ายขวาบน และค่าระยะขอบล่าง เป็นศูนย์ ระยะขอบจะตั้งค่าโดยอัตโนมัติไประยะขอบต่ำสุดที่ได้รับการสนับสนุน โดยเครื่องพิมพ์

 4. หมายเหตุระยะขอบต่ำสุด

ด้านบนของหน้า

จัดกึ่งกลางสิ่งพิมพ์ของคุณบนของแผ่นกระดาษ

ถ้าคุณต้องการจัดกึ่งกลางของสิ่งพิมพ์บนแผ่นกระดาษ (เช่น ถ้าคุณกำลังสร้างพิสูจน์ตัวก่อนที่จะพิมพ์สำเนาเพิ่มเติม), คุณสามารถได้อย่างรวดเร็วทำได้ โดยคลิกที่แท็บสิ่งพิมพ์และการตั้งค่ากระดาษ ของงานพิมพ์หนึ่งหน้าต่อแผ่น กล่องโต้ตอบ

หมายเหตุ: ถ้าคุณคลิกหนึ่งหน้าต่อแผ่น คุณจะไม่สามารถปรับปรุงเส้นบอกแนวระยะขอบของคุณ

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ คลิกที่แท็บสิ่งพิมพ์และการตั้งค่ากระดาษ นั้นแล้ว เลือกหนึ่งหน้าต่อแผ่น

พิมพ์ที่ตำแหน่งอื่นบนหน้า

ไม่ว่าคุณต้องการพิมพ์ บนแผ่นงานเปล่าหรือกระดาษ หรือ ในผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเฉพาะ กระบวนงานจะเหมือนกัน

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณสร้างสิ่งพิมพ์ เช่นนามบัตร ที่คุณต้องการพิมพ์ในผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเฉพาะ เช่นของ NCR #NCR 982403 นามบัตร ไม่แน่ใจว่าได้เลือกเทมเพลตสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นก่อนที่คุณสร้างสิ่งพิมพ์นามบัตรของคุณ ถ้าคุณก่อน การออกแบบนามบัตรของคุณ จากนั้น เลือกผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต คุณอาจต้องการออกแบบบัตรข้อมูลของคุณเพื่อให้พอดีกับผลิตภัณฑ์

ถ้าไม่มีอยู่ของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ คลิกเปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษ ในบานหน้าต่างงานจัดรูปแบบสิ่งพิมพ์ และคุณสร้างขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูปรับขนาดหน้าหรือกระดาษใน Publisher

ใช้ตัวเลือกการพิมพ์เพื่อเลือกตำแหน่ง

ตัวเลือกการพิมพ์เพิ่มเติมในกล่องโต้ตอบ 'พิมพ์'

ด้วยการปรับตัวเลือกการพิมพ์ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ คุณสามารถระบุตำแหน่งบนแผ่นกระดาษ สิ่งพิมพ์ของคุณจะพิมพ์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนพิมพ์สองคอลัมน์และแถวหนึ่งของนามบัตร (สำหรับทั้งหมดนามบัตรสอง) กับสองคอลัมน์และแถวที่สาม (สำหรับทั้งหมดนามบัตรหก) โดยการเพิ่มช่องว่างแนวตั้งระหว่างสำเนาของสิ่งพิมพ์ของคุณ หรือคุณสามารถพิมพ์หนึ่งคอลัมน์และแถวทั้งหมดห้าของนามบัตร (สำหรับทั้งหมดห้านามบัตร) โดยการเพิ่มช่องว่างแนวนอนระหว่างสำเนาของสิ่งพิมพ์ของคุณ

ปรับเปลี่ยนตัวเลือกการพิมพ์
 1. สร้าง หรือเปิดสิ่งพิมพ์ที่มีค่าน้อยกว่าขนาดกระดาษที่คุณต้องการพิมพ์บน ตัวอย่างเช่น นามบัตร

 2. คลิกไฟล์ >พิมพ์ แล้ว คลิกที่แท็บสิ่งพิมพ์และการตั้งค่ากระดาษ

 3. ภายใต้ตัวเลือกพิมพ์เพิ่มเติม ใส่แถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการเริ่มพิมพ์บนหน้า

 4. เปลี่ยนหน่วยการวัดระยะขอบด้านข้างระยะขอบบนช่องว่างแนวนอน และช่องว่างแนวตั้ง เพื่อให้หน้าต่างแสดงตัวอย่าง แสดงจำนวนสำเนาที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการพิมพ์ในผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเฉพาะ ลองพิมพ์บนหน้าเปล่าก่อนเพื่อให้แน่ใจว่า จะพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณในตำแหน่งที่ถูกต้องในผลิตภัณฑ์

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×