พิมพ์ที่ มีการวางแนวนอนใน Excel for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. คลิกแผ่นงาน

  2. บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ คลิกการวางแนว แล้ว คลิ กแนวนอน

  3. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

หมายเหตุ: เนื่องจากคุณสามารถตั้งค่าการวางแนวหน้ากระดาษบนแผ่นงานแผ่นพื้นฐาน นั้นได้เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นงานบางอย่างในเวิร์กบุ๊กในแนวเดียวกัน (เช่นการวางแนวตั้ง) และแผ่นงานอื่นในเวิร์กบุ๊กเดียวกันในการวางแนวที่ตรงกันข้าม (เช่นการวางแนวในแนวนอน) การวางแนวสำหรับแต่ละแผ่นงานที่ตั้งเพียงแค่ตามความเหมาะสม แล้ว พิมพ์ทั้งเวิร์กบุ๊ก

  1. คลิกแผ่นงาน

  2. บนแท็บเค้าโครง ภายใต้การตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกการวางแนว แล้ว คลิ กแนวนอน

    แท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ

  3. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

หมายเหตุ: เนื่องจากคุณสามารถตั้งค่าการวางแนวหน้ากระดาษบนแผ่นงานแผ่นพื้นฐาน นั้นได้เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นงานบางอย่างในเวิร์กบุ๊กในแนวเดียวกัน (เช่นการวางแนวตั้ง) และแผ่นงานอื่นในเวิร์กบุ๊กเดียวกันในการวางแนวที่ตรงกันข้าม (เช่นการวางแนวในแนวนอน) การวางแนวสำหรับแต่ละแผ่นงานที่ตั้งเพียงแค่ตามความเหมาะสม แล้ว พิมพ์ทั้งเวิร์กบุ๊ก

ดูเพิ่มเติม

มาตราส่วนขนาดแผ่นงานสำหรับการพิมพ์

พิมพ์แผ่นงานหรือเวิร์กบุ๊ก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×