พิมพ์ที่ติดต่อ ข้อความ หรือรายการ Outlook อื่น

พิมพ์ที่ติดต่อ ข้อความ หรือรายการ Outlook อื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

พิมพ์ได้มากมากกว่าคลิกแล้วพิมพ์การกระทำ แต่ยังอาจเป็นอย่างง่ายซึ่ง ไม่ว่าคุณกำลังพิมพ์ข้อความอีเมล ปฏิทิน รายการติดต่อ หรืองาน คุณสามารถใช้หนึ่งในสามเส้นทางเป็นจุดเริ่มต้นของคุณในOutlook

ข้ามแอปทั้งหมดของOutlook โครงสร้างและจัดรูปแบบของตัวเลือกการพิมพ์จะสอดคล้องกัน สิ่งที่แตกต่างคือ ตัวเลือกลักษณะการพิมพ์ คุณสามารถทดลองใช้การค้นหาสไตล์ที่คุณต้องการในแต่ละประเภท

พิมพ์ที่ติดต่อเดียว

 1. คลิก บุคคล

  บุคคล

 2. ใน บานหน้าต่างโฟลเดอร์ ภายใต้ ที่ติดต่อของฉัน ให้คลิกโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่มีที่ติดต่อที่คุณต้องการพิมพ์

 3. ดับเบิลคลิกที่ที่ติดต่อนั้นเพื่อเปิดขึ้นมา

 4. คลิกแท็บ ไฟล์

 5. คลิก พิมพ์

 6. เลือกทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

  • คลิก พิมพ์

  • เลือกลักษณะและตัวเลือกที่คุณต้องการ

   • ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกลักษณะที่คุณต้องการ จะเห็นตัวอย่างแสดงขึ้นใน บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง เมื่อคุณพร้อมที่จะพิมพ์ ให้คลิก พิมพ์

   • เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์ ส่วนหัว หรือการตั้งค่าอื่นๆ ของลักษณะที่คุณต้องการ ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้คลิก ตัวเลือกการพิมพ์ และที่กล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ ลักษณะการพิมพ์ ให้คลิก กำหนดลักษณะ คลิก พิมพ์

   • ถ้าคุณต้องการระบุหน้าที่จะพิมพ์ทีละหน้า หรือระบุเป็นชุดของหน้า ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้คลิก ตัวเลือกการพิมพ์ และที่กล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ ช่วงระยะการพิมพ์ ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ คลิก พิมพ์

เมื่อต้องการพิมพ์บาง แต่ไม่รวมทั้งหมดของรายการที่ติดต่อของคุณ ก่อนกรองที่ติดต่อของคุณเพื่อให้แสดงเฉพาะติดต่อที่คุณต้องการ หลังจากที่ติดต่อของคุณมีกรอง ขั้นตอนพิมพ์ได้เหมือนกับว่าคุณกำลังพิมพ์ที่ติดต่อทั้งหมดตามคำแนะนำต่อไปนี้

 1. คลิก บุคคล

  บุคคล

 2. ใน บานหน้าต่างโฟลเดอร์ ภายใต้ ที่ติดต่อของฉัน ให้คลิกโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่มีที่ติดต่อที่คุณต้องการพิมพ์

 3. คลิกแท็บ ไฟล์

 4. คลิก พิมพ์

 5. เลือกทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

  • คลิก พิมพ์

  • เลือกลักษณะและตัวเลือกที่คุณต้องการ

   • ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกลักษณะที่คุณต้องการ จะเห็นตัวอย่างแสดงขึ้นใน บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง เมื่อคุณพร้อมที่จะพิมพ์ ให้คลิก พิมพ์

   • เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์ ส่วนหัว หรือการตั้งค่าอื่นๆ ของลักษณะที่คุณต้องการ ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้คลิก ตัวเลือกการพิมพ์ และที่กล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ ลักษณะการพิมพ์ ให้คลิก กำหนดลักษณะ คลิก พิมพ์

   • ถ้าคุณต้องการระบุหน้าที่จะพิมพ์ทีละหน้า หรือระบุเป็นชุดของหน้า ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้คลิก ตัวเลือกการพิมพ์ และที่กล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ ช่วงระยะการพิมพ์ ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ คลิก พิมพ์

 1. เลือก mail ปฏิทิน บุคคล หรือรายการปฏิทินเมื่อต้องการพิมพ์

 2. เลือกไฟล์ >พิมพ์ หรือกด Ctrl + P หรือเลือกพิมพ์ ไอคอน outlook พิมพ์บนแถบเครื่องมือด่วน บนแถบเครื่องมือด่วน

  หมายเหตุ: 

  • มุมมอง Backstage เปิดการแสดงตัวอย่างของรายการคุณได้เลือกที่จะพิมพ์ มุมมองนี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกเครื่องพิมพ์และตั้งค่าการพิมพ์

  • ตัวอย่างก่อนพิมพ์ของข้อความอีเมล Outlook

 3. (เลือกได้) ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ เปลี่ยนตัวเลือกตามต้องการ

  ตัวเลือกการพิมพ์กล่องโต้ตอบพิมพ์ outlook

  • บานหน้าต่างเครื่องพิมพ์
   ชื่อเครื่องพิมพ์ พิมพ์ ไปยังไฟล์ หรือใช้งานผ่านคุณสมบัติ การตั้งค่าการวางแนวเค้าโครงและเปลี่ยนกระดาษ/ผลลัพธ์

  • บานหน้าต่างลักษณะพิมพ์
   เลือกฟอนต์อื่นสำหรับการตั้งค่าหน้ากระดาษ การดูรายละเอียดแนวลึกลงในคุณสมบัติเอกสารและรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง หรือเพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออก สำหรับกำหนดลักษณะ ยอมรับตัวเลือกการเริ่มต้นที่แสดงอยู่ หรือแก้ไขสไตล์เฉพาะเจาะจง

   เคล็ดลับ: คุณสามารถดูรูปภาพของสไตล์พิมพ์มาตรฐานพร้อมใช้งานสำหรับ Mail ปฏิทิน บุคคล และงานพื้นฐานในส่วนถัดไป

  • บานหน้าต่างช่วงของหน้า
   พิมพ์หน้าทั้งหมดสำหรับรายการเลือก หรือระบุหน้าที่จะพิมพ์

  • บานหน้าต่างตัวเลือกพิมพ์
   พิมพ์สิ่งที่แนบมาใด ๆ

  • บานหน้าต่างสำเนา
   ตั้งค่าหมายเลขหน้าและจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์ และระบุว่า การคัดลอกจะมีการเรียงหน้า

 4. เลือก พิมพ์

พิมพ์ที่ติดต่อเดียว

 1. ในที่ติดต่อ ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่ประกอบด้วยติดต่อที่คุณต้องการพิมพ์

 2. ดับเบิลคลิกที่ที่ติดต่อนั้นเพื่อเปิดขึ้นมา

 3. คลิกแท็บ ไฟล์

 4. คลิก พิมพ์

 5. เลือกทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

  • คลิก พิมพ์

  • เลือกลักษณะและตัวเลือกที่คุณต้องการ

   • ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกลักษณะที่คุณต้องการ จะเห็นตัวอย่างแสดงขึ้นใน บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง เมื่อคุณพร้อมที่จะพิมพ์ ให้คลิก พิมพ์

   • เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์ ส่วนหัว หรือการตั้งค่าอื่นๆ ของลักษณะที่คุณต้องการ ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้คลิก ตัวเลือกการพิมพ์ และที่กล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ ลักษณะการพิมพ์ ให้คลิก กำหนดลักษณะ คลิก พิมพ์

   • ถ้าคุณต้องการระบุหน้าที่จะพิมพ์ทีละหน้า หรือระบุเป็นชุดของหน้า ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้คลิก ตัวเลือกการพิมพ์ และที่กล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ ช่วงระยะการพิมพ์ ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ คลิก พิมพ์

เมื่อต้องการพิมพ์บาง แต่ไม่รวมทั้งหมดของรายการที่ติดต่อของคุณ ก่อนกรองที่ติดต่อของคุณเพื่อให้แสดงเฉพาะติดต่อที่คุณต้องการ หลังจากที่ติดต่อของคุณมีกรอง ขั้นตอนพิมพ์ได้เหมือนกับว่าคุณกำลังพิมพ์ที่ติดต่อทั้งหมดตามคำแนะนำต่อไปนี้

 1. ในที่ติดต่อ ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่คุณต้องการพิมพ์

 2. คลิกแท็บ ไฟล์

 3. คลิก พิมพ์

 4. เลือกทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

  • คลิก พิมพ์

  • เลือกลักษณะและตัวเลือกที่คุณต้องการ

   • ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกลักษณะที่คุณต้องการ จะเห็นตัวอย่างแสดงขึ้นใน บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง เมื่อคุณพร้อมที่จะพิมพ์ ให้คลิก พิมพ์

   • เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์ ส่วนหัว หรือการตั้งค่าอื่นๆ ของลักษณะที่คุณต้องการ ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้คลิก ตัวเลือกการพิมพ์ และที่กล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ ลักษณะการพิมพ์ ให้คลิก กำหนดลักษณะ คลิก พิมพ์

   • ถ้าคุณต้องการระบุหน้าที่จะพิมพ์ทีละหน้า หรือระบุเป็นชุดของหน้า ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้คลิก ตัวเลือกการพิมพ์ และที่กล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ ช่วงระยะการพิมพ์ ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ คลิก พิมพ์

 1. คลิกที่รายการหรือโฟลเดอร์ใน Outlook ที่คุณต้องการพิมพ์

 2. คลิกแท็บ ไฟล์

 3. คลิก พิมพ์

 4. เลือกทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

  • คลิก พิมพ์

  • เลือกลักษณะและตัวเลือกที่คุณต้องการ

   • ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกลักษณะที่คุณต้องการ การแสดงตัวอย่างจะแสดงขึ้นใน บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง ยกเว้นในกรณีที่คุณกำลังจะพิมพ์หลายรายการ ในกรณีนี้ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้คลิก แสดงตัวอย่างใน บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง เมื่อคุณพร้อมที่จะพิมพ์ ให้คลิก พิมพ์

   • เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์ ส่วนหัว หรือการตั้งค่าอื่นๆ ของสไตล์ที่คุณต้องการ ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้คลิก ตัวเลือกการพิมพ์ และที่กล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ สไตล์การพิมพ์ ให้คลิก กำหนดสไตล์ ในกล่องโต้ตอบ กำหนดสไตล์การพิมพ์ ให้คลิก แก้ไข หรือดับเบิลคลิกที่สไตล์หนึ่ง ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ คุณสามารถอัปเดตฟอนต์ ส่วนหัว หรือการตั้งค่าอื่นๆ ได้ บนกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้คลิก พิมพ์

   • ถ้าคุณต้องการระบุหน้าที่จะพิมพ์ทีละหน้า หรือระบุเป็นชุดของหน้า ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้คลิก ตัวเลือกการพิมพ์ และที่กล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ ช่วงระยะที่พิมพ์ ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ คลิก พิมพ์

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูการจัดรูปแบบ และคำอธิบายของเค้าโครงหน้า และตัวเลือกสำหรับแต่ละสไตล์ ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ และกำหนดลักษณะ

พิมพ์ทั้งหมดของติดต่อในสมุดรายชื่อของคุณ

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. ในกล่องพิมพ์ลักษณะ คลิกสไตล์พิมพ์ที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณต้องการกำหนดลักษณะ คลิกสไตล์ที่กำหนด

  เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการพิมพ์และตั้งค่า ดูพิมพ์รายการใน Outlook

 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปยังมุมมองปัจจุบัน แล้ว คลิ กกำหนดมุมมองปัจจุบัน

 2. คลิกตัวกรอง แล้ว ใช้ตัวเลือกเพื่อแสดงเฉพาะที่ติดต่อที่คุณต้องการพิมพ์

  เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการพิมพ์และตั้งค่า ดูพิมพ์รายการใน Outlook

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้2007 Microsoft Office ชุด Service Pack 2 (SP2), คุณสามารถระบุแต่ละหน้าจากรายการที่ติดต่อของคุณเมื่อต้องการพิมพ์ ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ ภายใต้พิมพ์ ใส่เฉพาะหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ในกล่องช่วงของหน้า คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์ อาจช่วยให้คุณตัดสินใจว่าหน้าใดที่คุณต้องการ

 1. ในจดหมาย ติดต่อ งาน บนเมนูไฟล์ คลิกพิมพ์

  หมายเหตุ: เปิดกล่องโต้ตอบพิมพ์ จากรายการเปิดการพิมพ์รายการ นี้เสนอบันทึกลักษณะ ที่พิมพ์รายการเดียว ไม่มุมมอง หรือรายการ เท่านั้น

 2. เมื่อต้องการพิมพ์รายการ ภายใต้ลักษณะพิมพ์ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สำหรับข้อความ คลิกสไตล์ตาราง

  • สำหรับงาน คลิกสไตล์ตาราง

  • สำหรับที่ติดต่อ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการพิมพ์ตารางที่ติดต่อแต่ละรายการในตารางของแถวและคอลัมน์ คลิกสไตล์ไดเรกทอรีโทรศัพท์

   • เมื่อต้องการพิมพ์ข้อมูลที่ติดต่อในรายการของแต่ละบัตร คล้ายกับไฟล์แบบบัตรข้อมูลที่อยู่ คลิกลักษณะการ์ด

 3. คลิก พิมพ์

สิ่งสำคัญ: เนื่องจากจำนวนมากเครื่องพิมพ์ที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้บริโภค เราไม่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาใด ๆ กับเครื่องพิมพ์ของคุณ สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหา ดูที่คู่มือหรือเว็บไซต์ของผู้ผลิต นอกจากนี้คุณสามารถถามคำถามในชุมชนของ Microsoft Office

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×