พิมพ์ที่ติดต่อ ข้อความ หรือรายการ Outlook อื่นๆ

พิมพ์ที่ติดต่อ ข้อความ หรือรายการ Outlook อื่นๆ

การพิมพ์อาจมีมากกว่าการคลิกและการดำเนินการการพิมพ์ แต่ยังคงง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะพิมพ์ข้อความอีเมล ปฏิทิน รายชื่อที่ติดต่อ หรืองาน คุณสามารถใช้หนึ่งในสามเส้นทางเป็นจุดเริ่มต้นของคุณใน Outlook

ในแอป Outlook ทั้งหมด โครงสร้างและรูปแบบของตัวเลือกการพิมพ์จะสอดคล้องกัน ตัวเลือกสไตล์การพิมพ์แตกต่างกันอย่างไร คุณสามารถทดลองเพื่อค้นหาสไตล์ที่คุณต้องการในแต่ละประเภท

พิมพ์ที่ติดต่อเดียว

 1. คลิก บุคคล

  บุคคล

 2. ใน บานหน้าต่างโฟลเดอร์ ภายใต้ ที่ติดต่อของฉัน ให้คลิกโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่มีที่ติดต่อที่คุณต้องการพิมพ์

 3. ดับเบิลคลิกที่ที่ติดต่อนั้นเพื่อเปิดขึ้นมา

 4. คลิกแท็บ ไฟล์

 5. คลิก พิมพ์

 6. เลือกทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

  • คลิก พิมพ์

  • เลือกลักษณะและตัวเลือกที่คุณต้องการ

   • ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกลักษณะที่คุณต้องการ จะเห็นตัวอย่างแสดงขึ้นใน บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง เมื่อคุณพร้อมที่จะพิมพ์ ให้คลิก พิมพ์

   • เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์ ส่วนหัว หรือการตั้งค่าอื่นๆ ของลักษณะที่คุณต้องการ ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้คลิก ตัวเลือกการพิมพ์ และที่กล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ ลักษณะการพิมพ์ ให้คลิก กำหนดลักษณะ คลิก พิมพ์

   • ถ้าคุณต้องการระบุหน้าที่จะพิมพ์ทีละหน้า หรือระบุเป็นชุดของหน้า ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้คลิก ตัวเลือกการพิมพ์ และที่กล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ ช่วงระยะการพิมพ์ ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ คลิก พิมพ์

เมื่อต้องการพิมพ์บางส่วน แต่ไม่ใช่รายชื่อที่ติดต่อของคุณทั้งหมด ให้กรองที่ติดต่อของคุณก่อน เพื่อให้มีเฉพาะที่ติดต่อที่คุณต้องการให้ปรากฎ หลังจากที่กรองที่ติดต่อของคุณแล้ว ขั้นตอนการพิมพ์จะเหมือนเดิม ถ้าคุณพิมพ์ที่ติดต่อทั้งหมดตามที่แสดงอยู่ที่นี่

 1. คลิก บุคคล

  บุคคล

 2. ใน บานหน้าต่างโฟลเดอร์ ภายใต้ ที่ติดต่อของฉัน ให้คลิกโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่มีที่ติดต่อที่คุณต้องการพิมพ์

 3. คลิกแท็บ ไฟล์

 4. คลิก พิมพ์

 5. เลือกทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

  • คลิก พิมพ์

  • เลือกลักษณะและตัวเลือกที่คุณต้องการ

   • ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกลักษณะที่คุณต้องการ จะเห็นตัวอย่างแสดงขึ้นใน บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง เมื่อคุณพร้อมที่จะพิมพ์ ให้คลิก พิมพ์

   • เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์ ส่วนหัว หรือการตั้งค่าอื่นๆ ของลักษณะที่คุณต้องการ ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้คลิก ตัวเลือกการพิมพ์ และที่กล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ ลักษณะการพิมพ์ ให้คลิก กำหนดลักษณะ คลิก พิมพ์

   • ถ้าคุณต้องการระบุหน้าที่จะพิมพ์ทีละหน้า หรือระบุเป็นชุดของหน้า ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้คลิก ตัวเลือกการพิมพ์ และที่กล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ ช่วงระยะการพิมพ์ ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ คลิก พิมพ์

 1. เลือกจดหมาย ปฏิทิน บุคคล หรือรายการปฏิทินที่จะพิมพ์

 2. เลือก ไฟล์ > พิมพ์ หรือกด Ctrl+P หรือเลือก พิมพ์ ไอคอนการพิมพ์ของ Outlook บนแถบเครื่องมือด่วน บนแถบเครื่องมือด่วน

  หมายเหตุ: 

  • มุมมอง Backstage จะเปิดขึ้นและแสดงตัวอย่างของรายการที่คุณเลือกที่จะพิมพ์ มุมมองนี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงตัวเลือกเครื่องพิมพ์และการตั้งค่าการพิมพ์

  • การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ของข้อความอีเมล Outlook

 3. (ไม่จำเป็น) ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้เปลี่ยนตัวเลือกตามความจำเป็น

  ตัวเลือกเครื่องพิมพ์ของกล่องโต้ตอบการพิมพ์ Outlook

  • บานหน้าต่าง เครื่องพิมพ์
   ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ พิมพ์ไปยังไฟล์ หรือผ่าน คุณสมบัติ ตั้งค่าการวางแนวกระดาษและเปลี่ยนกระดาษ/สิ่งพิมพ์

  • บานหน้าต่าง สไตล์การพิมพ์
   สำหรับตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้เลือกฟอนต์อื่น เลื่อนดูคุณสมบัติกระดาษและรูปแบบที่ต้องการ หรือเพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ สำหรับ กำหนดสไตล์ ให้ยอมรับตัวเลือกเริ่มต้นที่แสดงอยู่หรือแก้ไขสไตล์ที่ต้องการ

   เคล็ดลับ: คุณสามารถดูรูปภาพของสไตล์การพิมพ์ตามมาตรฐานที่พร้อมใช้งานสำหรับจดหมาย ปฏิทิน บุคคล และงานในส่วนถัดไป

  • บานหน้าต่าง ช่วงของหน้า
   พิมพ์ทุกหน้าสำหรับรายการที่เลือกหรือระบุหน้าที่จะพิมพ์

  • บานหน้าต่าง ตัวเลือกการพิมพ์
   พิมพ์สิ่งที่แนบมาใดก็ได้

  • บานหน้าต่าง สำเนา
   ตั้งค่าจำนวนของหน้าและจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์ แล้วระบุว่าจะเรียงสำเนาทีละชุดหรือไม่

 4. เลือก พิมพ์

พิมพ์ที่ติดต่อเดียว

 1. ใน ที่ติดต่อ ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่มีที่ติดต่อที่คุณต้องการพิมพ์

 2. ดับเบิลคลิกที่ที่ติดต่อนั้นเพื่อเปิดขึ้นมา

 3. คลิกแท็บ ไฟล์

 4. คลิก พิมพ์

 5. เลือกทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

  • คลิก พิมพ์

  • เลือกลักษณะและตัวเลือกที่คุณต้องการ

   • ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกลักษณะที่คุณต้องการ จะเห็นตัวอย่างแสดงขึ้นใน บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง เมื่อคุณพร้อมที่จะพิมพ์ ให้คลิก พิมพ์

   • เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์ ส่วนหัว หรือการตั้งค่าอื่นๆ ของลักษณะที่คุณต้องการ ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้คลิก ตัวเลือกการพิมพ์ และที่กล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ ลักษณะการพิมพ์ ให้คลิก กำหนดลักษณะ คลิก พิมพ์

   • ถ้าคุณต้องการระบุหน้าที่จะพิมพ์ทีละหน้า หรือระบุเป็นชุดของหน้า ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้คลิก ตัวเลือกการพิมพ์ และที่กล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ ช่วงระยะการพิมพ์ ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ คลิก พิมพ์

เมื่อต้องการพิมพ์บางส่วน แต่ไม่ใช่รายชื่อที่ติดต่อของคุณทั้งหมด ให้กรองที่ติดต่อของคุณก่อน เพื่อให้มีเฉพาะที่ติดต่อที่คุณต้องการให้ปรากฎ หลังจากที่กรองที่ติดต่อของคุณแล้ว ขั้นตอนการพิมพ์จะเหมือนเดิม ถ้าคุณพิมพ์ที่ติดต่อทั้งหมดตามที่แสดงอยู่ที่นี่

 1. ใน ที่ติดต่อ ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่คุณต้องการพิมพ์

 2. คลิกแท็บ ไฟล์

 3. คลิก พิมพ์

 4. เลือกทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

  • คลิก พิมพ์

  • เลือกลักษณะและตัวเลือกที่คุณต้องการ

   • ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกลักษณะที่คุณต้องการ จะเห็นตัวอย่างแสดงขึ้นใน บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง เมื่อคุณพร้อมที่จะพิมพ์ ให้คลิก พิมพ์

   • เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์ ส่วนหัว หรือการตั้งค่าอื่นๆ ของลักษณะที่คุณต้องการ ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้คลิก ตัวเลือกการพิมพ์ และที่กล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ ลักษณะการพิมพ์ ให้คลิก กำหนดลักษณะ คลิก พิมพ์

   • ถ้าคุณต้องการระบุหน้าที่จะพิมพ์ทีละหน้า หรือระบุเป็นชุดของหน้า ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้คลิก ตัวเลือกการพิมพ์ และที่กล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ ช่วงระยะการพิมพ์ ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ คลิก พิมพ์

 1. คลิกที่รายการหรือโฟลเดอร์ใน Outlook ที่คุณต้องการพิมพ์

 2. คลิกแท็บ ไฟล์

 3. คลิก พิมพ์

 4. เลือกทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

  • คลิก พิมพ์

  • เลือกลักษณะและตัวเลือกที่คุณต้องการ

   • ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกลักษณะที่คุณต้องการ การแสดงตัวอย่างจะแสดงขึ้นใน บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง ยกเว้นในกรณีที่คุณกำลังจะพิมพ์หลายรายการ ในกรณีนี้ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้คลิก แสดงตัวอย่างใน บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง เมื่อคุณพร้อมที่จะพิมพ์ ให้คลิก พิมพ์

   • เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์ ส่วนหัว หรือการตั้งค่าอื่นๆ ของสไตล์ที่คุณต้องการ ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้คลิก ตัวเลือกการพิมพ์ และที่กล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ สไตล์การพิมพ์ ให้คลิก กำหนดสไตล์ ในกล่องโต้ตอบ กำหนดสไตล์การพิมพ์ ให้คลิก แก้ไข หรือดับเบิลคลิกที่สไตล์หนึ่ง ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ คุณสามารถอัปเดตฟอนต์ ส่วนหัว หรือการตั้งค่าอื่นๆ ได้ บนกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้คลิก พิมพ์

   • ถ้าคุณต้องการระบุหน้าที่จะพิมพ์ทีละหน้า หรือระบุเป็นชุดของหน้า ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้คลิก ตัวเลือกการพิมพ์ และที่กล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ ช่วงระยะที่พิมพ์ ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ คลิก พิมพ์

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูคำอธิบายและตัวเลือกการจัดรูปแบบและเค้าโครงหน้ากระดาษสำหรับแต่ละสไตล์ ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ และ กำหนดสไตล์

พิมพ์ที่ติดต่อทั้งหมดในสมุดรายชื่อของคุณ

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. ในกล่อง สไตล์การพิมพ์ ให้คลิกสไตล์การพิมพ์ที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณต้องการกำหนดสไตล์ ให้คลิก กำหนดสไตล์

  เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสไตล์และการตั้งค่าการพิมพ์ ให้ดู พิมพ์รายการใน Outlook

 1. ในเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ มุมมองปัจจุบัน แล้วคลิก กำหนดมุมมองปัจจุบัน

 2. คลิก ตัวกรอง จากนั้นใช้ตัวเลือกเพื่อแสดงเฉพาะที่ติดต่อที่คุณต้องการพิมพ์

  เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสไตล์และการตั้งค่าการพิมพ์ ให้ดู พิมพ์รายการใน Outlook

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2) คุณสามารถระบุแต่ละหน้าจากรายชื่อที่ติดต่อที่จะพิมพ์ ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ พิมพ์ ให้ใส่หน้าที่คุณต้องการพิมพ์ในกล่อง ช่วงของหน้า การคลิก ตัวอย่างก่อนพิมพ์ อาจช่วยให้คุณกำหนดหน้าที่คุณต้องการได้

 1. ในจดหมาย ที่ติดต่อ หรืองาน บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

  หมายเหตุ: อย่าเปิดกล่องโต้ตอบ พิมพ์ จากรายการที่เปิดเพื่อพิมพ์รายการ ซึ่งจะมี สไตล์บันทึกช่วยจำ ที่พิมพ์รายการเดียวเท่านั้น ไม่ใช่มุมมองหรือรายการ

 2. เมื่อต้องการพิมพ์รายการ ภายใต้ สไตล์การพิมพ์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สำหรับข้อความ ให้คลิก สไตล์ตาราง

  • สำหรับงาน ให้คลิก สไตล์ตาราง

  • สำหรับที่ติดต่อ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการพิมพ์ตารางของที่ติดต่อเดียวในตารางแถวและคอลัมน์ ให้คลิก สไตล์ไดเรกทอรีโทรศัพท์

   • เมื่อต้องการพิมพ์ข้อมูลที่ติดต่อในรายการบัตร ที่คล้ายกับไฟล์บัตรที่อยู่ ให้คลิก สไตล์บัตร

 3. คลิก พิมพ์

สิ่งสำคัญ: เนื่องจากมีเครื่องพิมพ์จำนวนมากที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ เราจึงไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเครื่องพิมพ์ของคุณ สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหา ให้ดูคู่มือหรือเว็บไซต์ของผู้ผลิต คุณยังสามารถถามคำถามใน ชุมชน Microsoft Office

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×