พิมพ์ทับข้อความใน Word for Windows

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ปุ่มแทรก บนคีย์บอร์ดของคุณอนุญาตให้คุณสามารถแทนข้อความขณะพิมพ์ คุณสามารถตั้งไปแป้น Insert ในการทำงานด้วยวิธี ฟังก์ชันในตัวเลือกWord

เปิดใช้งานโหมดพิมพ์ทับ

เมื่อคุณแก้ไขข้อความในโหมดพิมพ์ทับ ในเอกสารWord ไปทางขวาของจุดคุณพิมพ์เหนือข้อความก่อนหน้าพิมพ์

  1. ในWord เลือกไฟล์ >ตัวเลือก

  2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Word เลือกขั้นสูง

  3. ภายใต้ตัวเลือกการแก้ไข เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

    • เมื่อต้องการใช้แป้น Insert เพื่อควบคุมโหมดพิมพ์ทับ เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้แทรกแป้นเพื่อควบคุมการพิมพ์ทับ

    • เมื่อต้องการเก็บเสมอเปิดใช้งานโหมดพิมพ์ทับ เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้โหมดพิมพ์ทับ

    กล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Word ขั้นสูง ภายใต้ตัวเลือกการแก้ไข ใช้กล่องกาเครื่องหมายโหมดพิมพ์ทับ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×