พิมพ์งานนำเสนอเป็นขาวดำหรือระดับสีเทา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

งานนำเสนอส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบที่จะแสดงเป็นสี แต่สไลด์และเอกสารประกอบคำบรรยายมักจะพิมพ์ออกมาในขาวดำหรือแรเงาสีเทา (ระดับสีเทา) เมื่อคุณพิมพ์ในระดับสีเทา คุณได้รับรูปที่ประกอบด้วยชุดรูปแบบของโทนสีเทาระหว่างขาวดำ

คุณสามารถพิมพ์งานนำเสนอทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง เค้าร่าง หน้าบันทึกย่อ และเอกสารประกอบคำบรรยายสำหรับผู้ชม เป็นสี ระดับสีเทา หรือขาวดำเท่านั้นก็ได้

ตั้งค่างานนำเสนอของคุณที่จะพิมพ์เป็นขาวดำ

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม สี/ระดับสีเทา ให้คลิกที่ ขาวดำ

 2. เลือกภาพนิ่ง หรือวัตถุบนสไลด์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ แล้ว บนแท็บขาวดำ ในกลุ่มเปลี่ยนวัตถุที่เลือก คลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

  แสดงเมนู เปลี่ยนวัตถุที่เลือก ใน PowerPoint

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ตั้งค่าขาวดำหรือระดับสีเทาที่แตกต่างกัน กับวัตถุอื่น (และ ลงในพื้นหลัง) บนสไลด์เดียวกัน

ตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับการพิมพ์เป็นระดับสีเทา

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม สี/ระดับสีเทา ให้คลิก ระดับสีเทา

 2. เลือกภาพนิ่ง หรือวัตถุบนสไลด์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ แล้ว บนแท็บระดับสีเทา ในกลุ่มเปลี่ยนวัตถุที่เลือก คลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

พิมพ์งานนำเสนอเป็นขาวดำหรือระดับสีเทา

 1. ไปที่ไฟล์ >พิมพ์

 2. ภายใต้ การตั้งค่า บนเมนู สี ให้คลิก ขาวดำเท่านั้น หรือไม่ก็ ระดับสีเทา

  • ระดับสีเทา จะพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยายในระดับสีเทา สีบาง เช่นสีเติมรูปพื้นหลัง จะแสดงเป็นสีขาวการอ่านของพวกเขาเพื่อเน้น (บางครั้ง นี้มีลักษณะเหมือนกับเป็นขาวดำ )

  • ขาวดำ จะพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยายโดยไม่มีสีเติมสีเทา

 3. เมื่อคุณเลือกเลือกที่ต้องการของคุณ คลิกพิมพ์

เตรียมเครื่องพิมพ์ของคุณเมื่อต้องการพิมพ์เป็นขาวดำหรือระดับสีเทา

เมื่อคุณเลือกที่จะพิมพ์ PowerPoint 2013 และ PowerPoint 2016 ตั้งค่าสีในงานนำเสนอของคุณให้ตรงกับความสามารถของเครื่องพิมพ์ที่เลือก

เมื่อต้องการตรวจสอบสิ่งพิมพ์ออกมาจะมีลักษณะอย่างไร ดูเวิร์กบุ๊กในตัวอย่างก่อนพิมพ์ ก่อนที่คุณพิมพ์ออกมา มีตัวอย่างก่อนพิมพ์ คุณสามารถดูลักษณะของคุณสไลด์ บันทึก และเอกสารประกอบคำบรรยายจะปรากฏ ในขาวดำ หรือระดับสีเทา และคุณสามารถปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏของวัตถุนั้นก่อนที่คุณพิมพ์

เมื่อต้องการเข้าถึงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ไปที่ไฟล์ >พิมพ์ ตัวอย่างก่อนพิมพ์ปรากฏขึ้นทางด้านขวาของหน้าจอ

คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้เมื่อคุณแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ไปที่ไฟล์ >พิมพ์ แล้ว คลิกการตั้งค่า ให้เลือกต่อไปนี้:

 • สิ่งที่คุณต้องการพิมพ์: งานนำเสนอ เอกสารประกอบคำบรรยาย หน้าบันทึกย่อ หรือแค่เค้า ร่าง และเลือกว่าต้องการพิมพ์สไลด์ทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน

 • เค้าโครงสำหรับเอกสารประกอบคำบรรยาย

 • วิธีการพิมพ์หน้าที่พิมพ์แบบทีละชุดหรือตามลำดับหน้า

 • สามารถเลือกได้ว่าเมื่อต้องการพิมพ์บนด้านเดียว หรือทั้งสองด้านของหน้า (ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณถูกตั้งค่าสำหรับการพิมพ์แบบสองด้าน)

 • หรือว่าจะพิมพ์เป็นสี ระดับสีเทา หรือขาวดำเท่านั้น

 • ตัวเลือกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

ในงานนำเสนอ ขึ้น อยู่กับว่าถ้าคุณได้เลือกที่จะพิมพ์ หรือโครงการในระดับสีเทาหรือขาวดำ วัตถุจะแสดง บนหน้าจอ และพิมพ์ตามที่แสดงอยู่ในตาราง

หมายเหตุ: บิตแมปคลิปอาร์ต และแผนภูมิแสดง และจะพิมพ์เป็นระดับสีเทา แม้ว่าคุณตั้งค่าคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ให้พิมพ์เป็นขาวดำ

วัตถุ

ในระดับสีเทา

ในขาวดำ

ข้อความ

สีดำ

สีดำ

แรเงาข้อความ

ระดับสีเทา

ซ่อน

การทำลายนูน

ระดับสีเทา

ซ่อน

สีเติม

ระดับสีเทา

ขาว

เฟรม

สีดำ

สีดำ

เติมลวดลาย

ระดับสีเทา

ขาว

บรรทัด

สีดำ

สีดำ

แรเงาวัตถุ

ระดับสีเทา

สีดำ

บิตแมป

ระดับสีเทา

ระดับสีเทา

คลิปอาร์ต

ระดับสีเทา

ระดับสีเทา

พื้นหลังภาพนิ่ง

ขาว

ขาว

แผนภูมิ

ระดับสีเทา

ระดับสีเทา

ตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับการพิมพ์เป็นขาวดำ

 1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มสี/ระดับสีเทา คลิกขาวดำ แท็บขาวดำ ปรากฏบน ribbon ที่ด้านบนสุดของ PowerPoint

 2. ในกลุ่มเปลี่ยนวัตถุที่เลือก คลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ตั้งค่าขาวดำหรือระดับสีเทาที่แตกต่างกัน กับวัตถุอื่น (และ ลงในพื้นหลัง) บนสไลด์เดียวกัน เลือกวัตถุคุณต้องการตั้งค่าการตั้งค่าขาวดำหรือระดับสีเทา นั้นแล้ว ตั้งค่าคุณสมบัติบนเมนูมุมมอง ทำการเลือกเมื่อคุณต้องการระบุระดับสีเทาและขาวดำการตั้งค่าสำหรับพื้นหลัง แล้ว ตั้งค่าคุณสมบัติบนเมนูมุมมอง

ตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับการพิมพ์เป็นระดับสีเทา

 1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มสี/ระดับสีเทา คลิกระดับสีเทา แท็บระดับสีเทา ที่ปรากฏขึ้นบน ribbon ที่ด้านบนสุดของ PowerPoint

 2. ในกลุ่มเปลี่ยนวัตถุที่เลือก คลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: คุณสามารถนำการตั้งค่าระดับสีเทาหรือขาวดำที่แตกต่างกันไปใช้กับวัตถุต่างๆ (และพื้นหลัง) บนสไลด์เดียวกันได้ เลือกวัตถุที่คุณต้องการตั้งค่าระดับสีเทาหรือขาวดำ แล้วตั้งค่าคุณสมบัติบนแท็บ มุมมอง ถ้าคุณต้องการตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับพื้นหลังของภาพนิ่ง ไม่ต้องเลือกวัตถุใดๆ บนภาพนิ่ง

พิมพ์งานนำเสนอเป็นขาวดำหรือระดับสีเทา

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. ภายใต้ การตั้งค่า บนเมนู สี ให้คลิก ขาวดำเท่านั้น หรือไม่ก็ ระดับสีเทา

  • ระดับสีเทา     การตั้งค่านี้จะพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยายเป็นระดับสีเทา บางสี เช่น สีเติมพื้นหลัง จะถูกแสดงเป็นสีขาวเพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้น (บางครั้งระดับสีเทาจะดูเหมือนกับ ขาวดำเท่านั้น)

  • ขาวดำ     ตั้งค่านี้พิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย โดยไม่มีสีเติมสีเทา

   คลิก พิมพ์ ที่ด้านบนของแกลเลอรี

เตรียมเครื่องพิมพ์ของคุณเมื่อต้องการพิมพ์เป็นขาวดำหรือระดับสีเทา

งานนำเสนอส่วนใหญ่มักถูกออกแบบมาให้แสดงเป็นสี แต่โดยปกติแล้ว ภาพนิ่งและเอกสารประกอบคำบรรยายจะถูกพิมพ์เป็นขาวดำหรือเฉดสีเทา (ระดับสีเทา) เมื่อคุณพิมพ์เป็นระดับสีเทา คุณจะได้รูปที่มีโทนสีเทาหลายเฉดระหว่างดำและขาว

เมื่อคุณเลือกที่จะพิมพ์ PowerPoint 2010 ตั้งค่าสีในงานนำเสนอของคุณให้ตรงกับความสามารถของเครื่องพิมพ์ที่เลือก

เมื่อต้องการตรวจสอบสิ่งพิมพ์ออกมาจะมีลักษณะอย่างไร ดูเวิร์กบุ๊กในตัวอย่างก่อนพิมพ์ ก่อนที่คุณพิมพ์ออกมา มีตัวอย่างก่อนพิมพ์ คุณสามารถดูลักษณะของสไลด์ บันทึก และเอกสารประกอบคำบรรยายจะปรากฏ ในขาวดำ หรือระดับสีเทา และคุณสามารถปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏของวัตถุนั้นก่อนที่คุณพิมพ์ เมื่อต้องการเข้าถึงตัวอย่างก่อนพิมพ์ บนแท็บไฟล์ คลิกพิมพ์ ตัวอย่างก่อนพิมพ์ปรากฏขึ้นทางด้านขวาของหน้าจอ

คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้เมื่อคุณแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ อีกครั้ง บนแท็บไฟล์ คลิกพิมพ์ จาก นั้น ภายใต้การตั้งค่า คุณสามารถเลือก:

 • คุณต้องการจะพิมพ์อะไร งานนำเสนอ เอกสารประกอบคำบรรยาย หน้าบันทึกย่อ หรือแค่เค้าร่าง และจะพิมพ์ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน

 • เค้าโครงสำหรับเอกสารประกอบคำบรรยาย

 • วิธีการพิมพ์หน้าที่พิมพ์แบบทีละชุดหรือตามลำดับหน้า

 • พิมพ์บนด้านเดียวหรือทั้งสองด้านของหน้ากระดาษ (ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณตั้งค่าสำหรับการพิมพ์สองด้านไว้)

 • หรือว่าจะพิมพ์เป็นสี ระดับสีเทา หรือขาวดำเท่านั้น

 • ตัวเลือกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

ในงานนำเสนอ วัตถุระดับสีเทาและขาวดำจะปรากฏบนหน้าจอและจะพิมพ์ดังแสดงรายการในตาราง

หมายเหตุ: บิตแมปคลิปอาร์ต และแผนภูมิแสดง และจะพิมพ์เป็นระดับสีเทา แม้ว่าคุณตั้งค่าคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ให้พิมพ์เป็นขาวดำ

วัตถุ

In ระดับสีเทา /
ขาวดำ

และสีขาว

ข้อความ

ดำ/ดำ

แรเงาข้อความ

ระดับสีเทา/ซ่อน

การทำลายนูน

ระดับสีเทา/ซ่อน

สีเติม

ระดับสีเทา/ขาว

กรอบ

ดำ/ดำ

เติมลวดลาย

ระดับสีเทา/ขาว

บรรทัด

ดำ/ดำ

แรเงาวัตถุ

ระดับสีเทา/ดำ

บิตแมป

ระดับสีเทา/ระดับสีเทา

คลิปอาร์ต

ระดับสีเทา/ระดับสีเทา

พื้นหลังภาพนิ่ง

ขาว/ขาว

แผนภูมิ

ระดับสีเทา/ระดับสีเทา

ตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับการพิมพ์เป็นขาวดำ

 1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มสี/ระดับสีเทา คลิกขาวดำเท่านั้น

 2. ที่ด้านบนของหน้าต่าง PowerPoint บน Ribbon คลิกที่แท็บขาวดำ

 3. ในกลุ่มเปลี่ยนวัตถุที่เลือก คลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ตั้งค่าขาวดำหรือระดับสีเทาที่แตกต่างกัน กับวัตถุอื่น (และ ลงในพื้นหลัง) บนสไลด์เดียวกัน เลือกวัตถุคุณต้องการตั้งค่าการตั้งค่าขาวดำหรือระดับสีเทา นั้นแล้ว ตั้งค่าคุณสมบัติบนเมนูมุมมอง ทำการเลือกเมื่อคุณต้องการระบุระดับสีเทาและขาวดำการตั้งค่าสำหรับพื้นหลัง แล้ว ตั้งค่าคุณสมบัติบนเมนูมุมมอง

ตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับการพิมพ์เป็นระดับสีเทา

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม สี/ระดับสีเทา ให้คลิก ระดับสีเทา

 2. ที่ด้านบนของหน้าต่าง PowerPoint บน Ribbon คลิกที่แท็บระดับสีเทา

 3. ในกลุ่มเปลี่ยนวัตถุที่เลือก คลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: คุณสามารถนำการตั้งค่าระดับสีเทาหรือขาวดำที่แตกต่างกันไปใช้กับวัตถุต่างๆ (และพื้นหลัง) บนสไลด์เดียวกันได้ เลือกวัตถุที่คุณต้องการตั้งค่าระดับสีเทาหรือขาวดำ แล้วตั้งค่าคุณสมบัติบนแท็บ มุมมอง ถ้าคุณต้องการตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับพื้นหลังของภาพนิ่ง ไม่ต้องเลือกวัตถุใดๆ บนภาพนิ่ง

พิมพ์งานนำเสนอเป็นขาวดำหรือระดับสีเทา

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่พิมพ์ แล้ว คลิ กตัวอย่างก่อนพิมพ์

 2. ในกลุ่มพิมพ์ คลิกลูกศรภายใต้ตัวเลือก ชี้ไปที่สี/ระดับสีเทา นั้นแล้ว คลิกขาวดำ หรือระดับสีเทา

  • ระดับสีเทา     การตั้งค่านี้จะพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยายเป็นระดับสีเทา บางสี เช่น สีเติมพื้นหลัง จะถูกแสดงเป็นสีขาวเพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้น (บางครั้งระดับสีเทาจะดูเหมือนกับ ขาวดำเท่านั้น)

  • ขาวดำ     ตั้งค่านี้พิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย โดยไม่มีสีเติมสีเทา

 3. ในกลุ่ม พิมพ์ ให้คลิก พิมพ์

  หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถนำการตั้งค่าขาวดำหรือระดับสีเทาที่แตกต่างกันกับวัตถุอื่นบนสไลด์เดียวกัน

  • กระบวนการนี้ไม่เปลี่ยนสี หรือออกแบบในงานนำเสนอต้นฉบับของสี

  • เมื่อคุณพิมพ์ในระดับสีเทาหรือขาวดำ พื้นหลังที่อาจไม่ถูกพิมพ์ถ้ารบกวนความคมชัดของภาพนิ่ง

เตรียมเครื่องพิมพ์ของคุณเมื่อต้องการพิมพ์เป็นขาวดำหรือระดับสีเทา

งานนำเสนอส่วนใหญ่มักถูกออกแบบมาให้แสดงเป็นสี แต่โดยปกติแล้ว ภาพนิ่งและเอกสารประกอบคำบรรยายจะถูกพิมพ์เป็นขาวดำหรือเฉดสีเทา (ระดับสีเทา) เมื่อคุณพิมพ์เป็นระดับสีเทา คุณจะได้รูปที่มีโทนสีเทาหลายเฉดระหว่างดำและขาว

เมื่อคุณเลือกที่จะพิมพ์ PowerPoint ตั้งค่าสีในงานนำเสนอของคุณให้ตรงกับความสามารถของเครื่องพิมพ์ที่เลือก

เมื่อต้องการตรวจสอบสิ่งพิมพ์ออกมาจะมีลักษณะอย่างไร ดูเวิร์กบุ๊กในตัวอย่างก่อนพิมพ์ ก่อนที่คุณพิมพ์ออกมา มีตัวอย่างก่อนพิมพ์ คุณสามารถดูลักษณะของคุณสไลด์ บันทึก และเอกสารประกอบคำบรรยายจะปรากฏ ในขาวดำ หรือระดับสีเทา และคุณสามารถปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏของวัตถุนั้นก่อนที่คุณพิมพ์

คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้เมื่อคุณแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ คุณสามารถเลือก:

 • สิ่งที่คุณต้องการพิมพ์: งานนำเสนอ เอกสารประกอบคำบรรยาย หน้าบันทึกย่อ หรือแค่เค้าร่าง

 • เค้าโครงสำหรับเอกสารประกอบคำบรรยาย

 • วางแนว (แนวตั้งหรือแนวนอน) สำหรับเอกสารประกอบคำบรรยาย หน้าบันทึกย่อ หรือเค้าร่าง

 • ตัวเลือกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

ในงานนำเสนอ วัตถุระดับสีเทาและขาวดำจะปรากฏบนหน้าจอและจะพิมพ์ดังแสดงรายการในตาราง

วัตถุ

ในระดับสีเทา /
ขาวดำ

และสีขาว

ข้อความ

ดำ/ดำ

แรเงาข้อความ

ระดับสีเทา/ซ่อน

การทำลายนูน

ระดับสีเทา/ซ่อน

สีเติม

ระดับสีเทา/ขาว

กรอบ

ดำ/ดำ

เติมลวดลาย

ระดับสีเทา/ขาว

บรรทัด

ดำ/ดำ

แรเงาวัตถุ

ระดับสีเทา/ดำ

บิตแมป

ระดับสีเทา/ระดับสีเทา

พื้นหลังภาพนิ่ง

ขาว/ขาว

แผนภูมิ

ระดับสีเทา/ระดับสีเทา

หมายเหตุ: บิตแมปคลิปอาร์ต และแผนภูมิแสดง และจะพิมพ์เป็นระดับสีเทา แม้ว่าคุณตั้งค่าคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ให้พิมพ์เป็นขาวดำ

ดูเพิ่มเติม

ดูบันทึกย่อของผู้บรรยายของคุณในขณะนำเสนอบนจอภาพหลายแบบส่วนตัว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×