Office

พิมพ์งานนำเสนอเป็นขาวดำหรือระดับสีเทา

งานนำเสนอส่วนใหญ่มักถูกออกแบบมาให้แสดงเป็นสี แต่สไลด์และเอกสารประกอบคำบรรยายมักจะถูกพิมพ์เป็นขาวดำหรือเฉดสีเทา (ระดับสีเทา) เมื่อคุณพิมพ์เป็นระดับสีเทา คุณจะได้รูปที่มีโทนสีเทาหลายเฉดระหว่างดำและขาว

คุณสามารถพิมพ์งานนำเสนอทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสไลด์ เค้าร่าง หน้าบันทึกย่อ และเอกสารประกอบคำบรรยายสำหรับผู้ชม เป็นสี ระดับสีเทา หรือขาวดำเท่านั้นก็ได้

ตั้งค่างานนำเสนอให้พิมพ์แบบขาวดำ

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม สี/ระดับสีเทา ให้คลิกที่ ขาวดำ

 2. เลือกสไลด์หรือวัตถุบนสไลด์ที่คุณต้องการเปลี่ยนคุณสมบัติ จากนั้น บนแท็บ ขาวดำ ในกลุ่ม เปลี่ยนวัตถุที่เลือก ให้คลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

  แสดงเมนู เปลี่ยนวัตถุที่เลือก ใน PowerPoint

หมายเหตุ: คุณสามารถนำการตั้งค่าระดับสีเทาหรือแบบขาวดำที่ต่างกันไปใช้กับวัตถุต่างๆ (เช่นเดียวกับพื้นหลัง) บนสไลด์เดียวกันได้

ตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับการพิมพ์เป็นระดับสีเทา

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม สี/ระดับสีเทา ให้คลิก ระดับสีเทา

 2. เลือกสไลด์หรือวัตถุบนสไลด์ที่คุณต้องการเปลี่ยนคุณสมบัติ จากนั้น บนแท็บ ระดับสีเทา ในกลุ่ม เปลี่ยนวัตถุที่เลือก ให้คลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

พิมพ์งานนำเสนอเป็นขาวดำหรือระดับสีเทา

 1. ไปที่ ไฟล์ > พิมพ์

 2. ภายใต้ การตั้งค่า บนเมนู สี ให้คลิก ขาวดำเท่านั้น หรือไม่ก็ ระดับสีเทา

  • ระดับสีเทา จะพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยายเป็นระดับสีเทา บางสี เช่น สีเติมพื้นหลัง จะถูกแสดงเป็นสีขาวเพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้น (บางครั้งระดับสีเทาจะดูเหมือนกับ ขาวดำเท่านั้น))

  • ขาวดำเท่านั้น จะพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยายโดยไม่มีสีเติมสีเทา

 3. เมื่อคุณเลือกตามที่คุณต้องการแล้ว ให้คลิก พิมพ์

การเตรียมเครื่องพิมพ์ของคุณให้พิมพ์แบบขาวดำหรือระดับสีเทา

เมื่อคุณเลือกที่จะพิมพ์ PowerPoint 2013 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าจะกำหนดสีในงานนำเสนอของคุณเพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถของเครื่องพิมพ์ที่คุณเลือก

ในการตรวจสอบดูว่าสิ่งที่พิมพ์ออกมาจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร ให้ดูใน ตัวอย่างก่อนพิมพ์ ก่อนที่คุณจะพิมพ์ คุณสามารถดูภาพตัวอย่างก่อนพิมพ์เพื่อดูได้ว่าสไลด์ บันทึกย่อ และเอกสารประกอบคำบรรยายจะมีลักษณะเป็นอย่างไรในแบบขาวดำหรือสเกลสีเทา และคุณสามารถปรับลักษณะวัตถุที่ปรากฏก่อนพิมพ์ได้

เมื่อต้องการดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ ให้ไปที่ ไฟล์ > พิมพ์ ตัวอย่างก่อนพิมพ์จะปรากฏขึ้นทางด้านขวาของหน้าจอ

คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้เมื่อคุณดูตัวอย่างก่อนที่คุณจะพิมพ์ ไปที่ ไฟล์ > พิมพ์ แล้วคลิก การตั้งค่า เพื่อเลือกดังต่อไปนี้:

 • คุณต้องการจะพิมพ์อะไร งานนำเสนอ เอกสารประกอบคำบรรยาย หน้าบันทึกย่อ หรือแค่เค้าร่าง และจะพิมพ์สไลด์ทั้งหมดหรือเพียงบางสไลด์

 • เค้าโครงสำหรับเอกสารประกอบคำบรรยาย

 • วิธีการพิมพ์หน้าที่พิมพ์แบบทีละชุดหรือตามลำดับหน้า

 • พิมพ์บนด้านเดียวหรือทั้งสองด้านของหน้ากระดาษ (ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณตั้งค่าสำหรับการพิมพ์สองด้านไว้)

 • หรือว่าจะพิมพ์เป็นสี ระดับสีเทา หรือขาวดำเท่านั้น

 • ตัวเลือกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

ในงานนำเสนอ วัตถุจะแสดงบนหน้าจอและในสิ่งพิมพ์ตามที่แสดงในตาราง โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกที่จะพิมพ์เป็นระดับสีเทาหรือแบบขาวดำเท่านั้น

หมายเหตุ: บิตแมป คลิปอาร์ต และแผนภูมิจะแสดงและถูกพิมพ์ในระดับสีเทา แม้ว่าคุณจะตั้งค่าคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ให้พิมพ์เป็นขาวดำเท่านั้นก็ตาม

วัตถุ

ในระดับสีเทา

แบบขาวดำเท่านั้น

ข้อความ

สีดำ

สีดำ

แรเงาข้อความ

ระดับสีเทา

ซ่อน

การทำลายนูน

ระดับสีเทา

ซ่อน

สีเติม

ระดับสีเทา

สีขาว

กรอบ

สีดำ

สีดำ

เติมลวดลาย

ระดับสีเทา

สีขาว

เส้น

สีดำ

สีดำ

แรเงาวัตถุ

ระดับสีเทา

สีดำ

บิตแมป

ระดับสีเทา

ระดับสีเทา

ภาพตัดปะ

ระดับสีเทา

ระดับสีเทา

พื้นหลังสไลด์

สีขาว

สีขาว

แผนภูมิ

ระดับสีเทา

ระดับสีเทา

ตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับการพิมพ์เป็นขาวดำ

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม สี/ระดับสีเทา ให้คลิกที่ ขาวดำ แท็บ ขาวดำ จะปรากฏขึ้นบน Ribbon ทางด้านบนของ PowerPoint

 2. ในกลุ่ม เปลี่ยนวัตถุที่เลือก ให้คลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: คุณสามารถนำการตั้งค่าระดับสีเทาหรือขาวดำที่แตกต่างกันไปใช้กับวัตถุต่างๆ (และพื้นหลัง) บนสไลด์เดียวกันได้ เลือกวัตถุที่คุณต้องการตั้งค่าระดับสีเทาหรือขาวดำ แล้วตั้งค่าคุณสมบัติบนเมนู มุมมอง ไม่ต้องเลือกสิ่งใด ถ้าคุณต้องการระบุการตั้งค่าพื้นหลังเป็นระดับสีเทาหรือขาวดำ จากนั้นตั้งค่าคุณสมบัติบนเมนู มุมมอง

ตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับการพิมพ์เป็นระดับสีเทา

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม สี/ระดับสีเทา ให้คลิก ระดับสีเทา แท็บ ระดับสีเทา จะปรากฏขึ้นบน Ribbon ทางด้านบนของ PowerPoint

 2. ในกลุ่ม เปลี่ยนวัตถุที่เลือก ให้คลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: คุณสามารถนำการตั้งค่าระดับสีเทาหรือขาวดำที่แตกต่างกันไปใช้กับวัตถุต่างๆ (และพื้นหลัง) บนสไลด์เดียวกันได้ เลือกวัตถุที่คุณต้องการตั้งค่าระดับสีเทาหรือขาวดำ แล้วตั้งค่าคุณสมบัติบนแท็บ มุมมอง ถ้าคุณต้องการตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับพื้นหลังของภาพนิ่ง ไม่ต้องเลือกวัตถุใดๆ บนภาพนิ่ง

พิมพ์งานนำเสนอเป็นขาวดำหรือระดับสีเทา

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. ภายใต้ การตั้งค่า บนเมนู สี ให้คลิก ขาวดำเท่านั้น หรือไม่ก็ ระดับสีเทา

  • ระดับสีเทา     การตั้งค่านี้จะพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยายเป็นระดับสีเทา บางสี เช่น สีเติมพื้นหลัง จะถูกแสดงเป็นสีขาวเพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้น (บางครั้งระดับสีเทาจะดูเหมือนกับ ขาวดำเท่านั้น)

  • ขาวดำเท่านั้น     การตั้งค่านี้จะพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยายไม่เติมสีเทา

   คลิก พิมพ์ ที่ด้านบนของแกลเลอรี

การเตรียมเครื่องพิมพ์ของคุณให้พิมพ์แบบขาวดำหรือระดับสีเทา

งานนำเสนอส่วนใหญ่มักถูกออกแบบมาให้แสดงเป็นสี แต่โดยปกติแล้ว ภาพนิ่งและเอกสารประกอบคำบรรยายจะถูกพิมพ์เป็นขาวดำหรือเฉดสีเทา (ระดับสีเทา) เมื่อคุณพิมพ์เป็นระดับสีเทา คุณจะได้รูปที่มีโทนสีเทาหลายเฉดระหว่างดำและขาว

เมื่อคุณเลือกที่จะพิมพ์ PowerPoint 2010 จะตั้งค่าสีในงานนำเสนอของคุณให้ตรงกับความสามารถของเครื่องพิมพ์ที่คุณเลือก

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าสิ่งที่พิมพ์ออกมาจะมีลักษณะอย่างไร ให้ดูใน ตัวอย่างก่อนพิมพ์ ก่อนที่คุณจะพิมพ์ การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์จะทำให้คุณสามารถดูว่าสไลด์ บันทึกย่อ และเอกสารประกอบคำบรรยายจะมีหน้าตาเป็นเช่นไรในสีขาวดำเท่านั้น หรือในระดับสีเทา และคุณสามารถปรับลักษณะที่ปรากฏของวัตถุก่อนที่คุณจะพิมพ์ออกมาได้ เมื่อต้องการเข้าถึงการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์ ตัวอย่างก่อนพิมพ์จะปรากฏบนด้านขวาของหน้าจอ

คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ เมื่อคุณแสดงตัวอย่างก่อนที่จะพิมพ์ เหมือนเช่นเคย บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์ จากนั้น ภายใต้ การตั้งค่า คุณสามารถเลือกได้ดังนี้

 • คุณต้องการจะพิมพ์อะไร งานนำเสนอ เอกสารประกอบคำบรรยาย หน้าบันทึกย่อ หรือแค่เค้าร่าง และจะพิมพ์ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน

 • เค้าโครงสำหรับเอกสารประกอบคำบรรยาย

 • วิธีการพิมพ์หน้าที่พิมพ์แบบทีละชุดหรือตามลำดับหน้า

 • พิมพ์บนด้านเดียวหรือทั้งสองด้านของหน้ากระดาษ (ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณตั้งค่าสำหรับการพิมพ์สองด้านไว้)

 • หรือว่าจะพิมพ์เป็นสี ระดับสีเทา หรือขาวดำเท่านั้น

 • ตัวเลือกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

ในงานนำเสนอ วัตถุระดับสีเทาและขาวดำจะปรากฏบนหน้าจอและจะพิมพ์ดังแสดงรายการในตาราง

หมายเหตุ: บิตแมป คลิปอาร์ต และแผนภูมิจะแสดงและถูกพิมพ์ในระดับสีเทา แม้ว่าคุณจะตั้งค่าคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ให้พิมพ์เป็นขาวดำเท่านั้นก็ตาม

วัตถุ

ใน ระดับสีเทา /
ขาวดำ

เท่านั้น

ข้อความ

ดำ/ดำ

แรเงาข้อความ

ระดับสีเทา/ซ่อน

การทำลายนูน

ระดับสีเทา/ซ่อน

สีเติม

ระดับสีเทา/ขาว

กรอบ

ดำ/ดำ

เติมลวดลาย

ระดับสีเทา/ขาว

บรรทัด

ดำ/ดำ

แรเงาวัตถุ

ระดับสีเทา/ดำ

บิตแมป

ระดับสีเทา/ระดับสีเทา

คลิปอาร์ต

ระดับสีเทา/ระดับสีเทา

พื้นหลังภาพนิ่ง

ขาว/ขาว

แผนภูมิ

ระดับสีเทา/ระดับสีเทา

ตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับการพิมพ์เป็นขาวดำ

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม สี/ระดับสีเทา ให้คลิกที่ ขาวดำเท่านั้น

 2. ที่ด้านบนของหน้าต่าง PowerPoint บน Ribbon ให้คลิกแท็บ ขาวดำ

 3. ในกลุ่ม เปลี่ยนวัตถุที่เลือก ให้คลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: คุณสามารถนำการตั้งค่าระดับสีเทาหรือขาวดำที่แตกต่างกันไปใช้กับวัตถุต่างๆ (และพื้นหลัง) บนสไลด์เดียวกันได้ เลือกวัตถุที่คุณต้องการตั้งค่าระดับสีเทาหรือขาวดำ แล้วตั้งค่าคุณสมบัติบนเมนู มุมมอง ไม่ต้องเลือกสิ่งใด ถ้าคุณต้องการระบุการตั้งค่าพื้นหลังเป็นระดับสีเทาหรือขาวดำ จากนั้นตั้งค่าคุณสมบัติบนเมนู มุมมอง

ตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับการพิมพ์เป็นระดับสีเทา

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม สี/ระดับสีเทา ให้คลิก ระดับสีเทา

 2. ที่ด้านบนของหน้าต่าง PowerPoint บน Ribbon ให้คลิกแท็บ ระดับสีเทา

 3. ในกลุ่ม เปลี่ยนวัตถุที่เลือก ให้คลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: คุณสามารถนำการตั้งค่าระดับสีเทาหรือขาวดำที่แตกต่างกันไปใช้กับวัตถุต่างๆ (และพื้นหลัง) บนสไลด์เดียวกันได้ เลือกวัตถุที่คุณต้องการตั้งค่าระดับสีเทาหรือขาวดำ แล้วตั้งค่าคุณสมบัติบนแท็บ มุมมอง ถ้าคุณต้องการตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับพื้นหลังของภาพนิ่ง ไม่ต้องเลือกวัตถุใดๆ บนภาพนิ่ง

พิมพ์งานนำเสนอเป็นขาวดำหรือระดับสีเทา

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office ชี้ไปที่ พิมพ์ แล้วคลิก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

 2. ในกลุ่ม พิมพ์ ให้คลิกลูกศรภายใต้ ตัวเลือก ชี้ไปที่ สี/ระดับสีเทา แล้วคลิก ขาวดำเท่านั้น หรือ ระดับสีเทา

  • ระดับสีเทา     การตั้งค่านี้จะพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยายเป็นระดับสีเทา บางสี เช่น สีเติมพื้นหลัง จะถูกแสดงเป็นสีขาวเพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้น (บางครั้งระดับสีเทาจะดูเหมือนกับ ขาวดำเท่านั้น)

  • ขาวดำเท่านั้น     การตั้งค่านี้จะพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยายไม่เติมสีเทา

 3. ในกลุ่ม พิมพ์ ให้คลิก พิมพ์

  หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถนำการตั้งค่าระดับสีเทาหรือแบบขาวดำที่ต่างกันไปใช้กับวัตถุต่างๆ บนสไลด์เดียวกันได้

  • กระบวนการนี้จะไม่เปลี่ยนสีหรือการออกแบบในงานนำเสนอสีต้นฉบับ

  • เมื่อคุณพิมพ์เป็นระดับสีเทาหรือแบบขาวดำ พื้นหลังอาจไม่ถูกพิมพ์ หากขัดแย้งกับความคมชัดของสไลด์

การเตรียมเครื่องพิมพ์ของคุณให้พิมพ์แบบขาวดำหรือระดับสีเทา

งานนำเสนอส่วนใหญ่มักถูกออกแบบมาให้แสดงเป็นสี แต่โดยปกติแล้ว ภาพนิ่งและเอกสารประกอบคำบรรยายจะถูกพิมพ์เป็นขาวดำหรือเฉดสีเทา (ระดับสีเทา) เมื่อคุณพิมพ์เป็นระดับสีเทา คุณจะได้รูปที่มีโทนสีเทาหลายเฉดระหว่างดำและขาว

เมื่อคุณเลือกที่จะพิมพ์ PowerPoint จะตั้งค่าสีในงานนำเสนอของคุณให้ตรงกับความสามารถของเครื่องพิมพ์ที่คุณเลือก

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าสิ่งที่พิมพ์ออกมาจะมีลักษณะอย่างไร ให้ดูใน ตัวอย่างก่อนพิมพ์ ก่อนที่คุณจะพิมพ์ การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์จะทำให้คุณสามารถดูว่าสไลด์ บันทึกย่อ และเอกสารประกอบคำบรรยายจะมีหน้าตาเป็นเช่นไรในสีขาวดำเท่านั้น หรือในระดับสีเทา และคุณสามารถปรับลักษณะที่ปรากฏของวัตถุก่อนที่คุณจะพิมพ์ออกมาได้

คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้เมื่อคุณดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ คุณสามารถเลือก:

 • คุณต้องการจะพิมพ์อะไร งานนำเสนอ เอกสารประกอบคำบรรยาย หน้าบันทึกย่อ หรือแค่เค้าร่าง

 • เค้าโครงสำหรับเอกสารประกอบคำบรรยาย

 • การวางแนว (แนวตั้งหรือแนวนอน) ของเอกสารประกอบคำบรรยาย หน้าบันทึกย่อ หรือเค้าร่าง

 • ตัวเลือกส่วนหัวและส่วนท้าย

ในงานนำเสนอ วัตถุระดับสีเทาและขาวดำจะปรากฏบนหน้าจอและจะพิมพ์ดังแสดงรายการในตาราง

วัตถุ

ในระดับสีเทา/
ขาวดำ

เท่านั้น

ข้อความ

ดำ/ดำ

แรเงาข้อความ

ระดับสีเทา/ซ่อน

การทำลายนูน

ระดับสีเทา/ซ่อน

สีเติม

ระดับสีเทา/ขาว

กรอบ

ดำ/ดำ

เติมลวดลาย

ระดับสีเทา/ขาว

บรรทัด

ดำ/ดำ

แรเงาวัตถุ

ระดับสีเทา/ดำ

บิตแมป

ระดับสีเทา/ระดับสีเทา

พื้นหลังภาพนิ่ง

ขาว/ขาว

แผนภูมิ

ระดับสีเทา/ระดับสีเทา

หมายเหตุ: บิตแมป คลิปอาร์ต และแผนภูมิจะแสดงและถูกพิมพ์ในระดับสีเทา แม้ว่าคุณจะตั้งค่าคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ให้พิมพ์เป็นขาวดำเท่านั้นก็ตาม

ดูเพิ่มเติม

ดูบันทึกย่อของผู้บรรยายเป็นการส่วนตัว ในขณะที่คุณนำเสนองานนำเสนอบนจอแสดงผลหลายจอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×