พิมพ์ข้อคิดเห็น

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Excel for Mac คุณมีตัวเลือกสำหรับการพิมพ์ข้อคิดเห็นที่หลากหลาย

พิมพ์ข้อคิดเห็นทั้งหมด ตามที่แสดงอยู่บนแผ่นงาน

 1. คลิกแผ่นงาน

 2. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก แสดงข้อคิดเห็นทั้งหมด

 3. ย้าย และปรับขนาดข้อคิดเห็นใด ๆ ซ้อนกันตามความเหมาะสม โดยการลากเส้นขอบข้อคิดเห็น หรือ โดยการใช้จุดจับการปรับขนาด

 4. บนเมนูไฟล์ คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บแผ่นงาน

 5. ในรายการข้อคิดเห็น คลิกเหมือนที่แสดงบนแผ่นงาน

 6. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

พิมพ์ข้อคิดเห็นเฉพาะ ตามที่แสดงอยู่บนแผ่นงาน

 1. คลิกแผ่นงาน

 2. ตัวควบคุม และคลิกเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อคิดเห็น ค้างไว้แล้ว คลิกแสดงข้อคิดเห็น

  ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละข้อคิดเห็นที่คุณต้องการพิมพ์

 3. ย้าย และปรับขนาดข้อคิดเห็นใด ๆ ซ้อนกันตามความเหมาะสม โดยการลากเส้นขอบข้อคิดเห็น หรือ โดยการใช้จุดจับการปรับขนาด

 4. บนเมนูไฟล์ คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บแผ่นงาน

 5. ในรายการข้อคิดเห็น คลิกเหมือนที่แสดงบนแผ่นงาน

 6. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

พิมพ์ข้อคิดเห็นทั้งหมดบนหน้าที่แยกต่างหาก

 1. คลิกแผ่นงาน

 2. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก แสดงข้อคิดเห็นทั้งหมด

 3. บนเมนูไฟล์ คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บแผ่นงาน

 4. ในรายการข้อคิดเห็น คลิกที่จุดสิ้นสุดของแผ่นงาน

 5. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

พิมพ์ข้อคิดเห็นเฉพาะบนหน้าที่แยกต่างหาก

 1. คลิกแผ่นงาน

 2. ตัวควบคุม และคลิกเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อคิดเห็น ค้างไว้แล้ว คลิกแสดงข้อคิดเห็น

  ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละข้อคิดเห็นที่คุณต้องการพิมพ์

 3. บนเมนูไฟล์ คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บแผ่นงาน

 4. ในรายการข้อคิดเห็น คลิกที่จุดสิ้นสุดของแผ่นงาน

 5. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

ดูเพิ่มเติม

เพิ่ม หรือเอาข้อคิดเห็น

พิมพ์เส้นตารางของเซลล์

พิมพ์ข้อคิดเห็นทั้งหมด ตามที่แสดงอยู่บนแผ่นงาน

 1. คลิกแผ่นงาน

 2. บนแท็บรีวิว ภายใต้ข้อคิดเห็น คลิกแสดงทั้งหมด

 3. ย้าย และปรับขนาดข้อคิดเห็นใด ๆ ซ้อนกันตามความเหมาะสม โดยการลากเส้นขอบข้อคิดเห็น หรือ โดยการใช้จุดจับการปรับขนาด

 4. บนเมนูไฟล์ คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บแผ่นงาน

 5. บนเมนูป็อปอัพข้อคิดเห็น คลิกเหมือนที่แสดงบนแผ่นงาน

 6. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

  คุณสามารถดูว่าจะพิมพ์แผ่นงานของคุณก่อนที่คุณพิมพ์ โดยการคลิกแสดงตัวอย่าง

พิมพ์ข้อคิดเห็นเฉพาะ ตามที่แสดงอยู่บนแผ่นงาน

 1. คลิกแผ่นงาน

 2. ตัวควบคุม และคลิกเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อคิดเห็น ค้างไว้แล้ว คลิกแสดงข้อคิดเห็น

  ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละข้อคิดเห็นที่คุณต้องการพิมพ์

 3. ย้าย และปรับขนาดข้อคิดเห็นใด ๆ ซ้อนกันตามความเหมาะสม โดยการลากเส้นขอบข้อคิดเห็น หรือ โดยการใช้จุดจับการปรับขนาด

 4. บนเมนูไฟล์ คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บแผ่นงาน

 5. บนเมนูป็อปอัพข้อคิดเห็น คลิกเหมือนที่แสดงบนแผ่นงาน

 6. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

  คุณสามารถดูว่าจะพิมพ์แผ่นงานของคุณก่อนที่คุณพิมพ์ โดยการคลิกแสดงตัวอย่าง

พิมพ์ข้อคิดเห็นทั้งหมดบนหน้าที่แยกต่างหาก

 1. คลิกแผ่นงาน

 2. บนแท็บรีวิว ภายใต้ข้อคิดเห็น คลิกแสดงทั้งหมด

 3. บนเมนูไฟล์ คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บแผ่นงาน

 4. บนเมนูป็อปอัพข้อคิดเห็น คลิกที่จุดสิ้นสุดของแผ่นงาน

 5. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

  คุณสามารถดูว่าจะพิมพ์แผ่นงานของคุณก่อนที่คุณพิมพ์ โดยการคลิกแสดงตัวอย่าง

พิมพ์ข้อคิดเห็นเฉพาะบนหน้าที่แยกต่างหาก

 1. คลิกแผ่นงาน

 2. ตัวควบคุม และคลิกเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อคิดเห็น ค้างไว้แล้ว คลิกแสดงข้อคิดเห็น

  ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละข้อคิดเห็นที่คุณต้องการพิมพ์

 3. บนเมนูไฟล์ คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บแผ่นงาน

 4. บนเมนูป็อปอัพข้อคิดเห็น คลิกที่จุดสิ้นสุดของแผ่นงาน

 5. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

  คุณสามารถดูว่าจะพิมพ์แผ่นงานของคุณก่อนที่คุณพิมพ์ โดยการคลิกแสดงตัวอย่าง

ดูเพิ่มเติม

เพิ่ม หรือเอาข้อคิดเห็น

พิมพ์เส้นตารางของเซลล์

พิมพ์หัวเรื่องหรือชื่อบนทุกหน้า

หน้าแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×