พิมพ์ข้อคิดเห็น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Excel for Mac คุณมีตัวเลือกสำหรับการพิมพ์ข้อคิดเห็นที่หลากหลาย

พิมพ์ข้อคิดเห็นทั้งหมด ตามที่แสดงอยู่บนแผ่นงาน

 1. คลิกแผ่นงาน

 2. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก แสดงข้อคิดเห็นทั้งหมด

 3. ย้าย และปรับขนาดข้อคิดเห็นใด ๆ ซ้อนกันตามความเหมาะสม โดยการลากเส้นขอบข้อคิดเห็น หรือ โดยการใช้จุดจับการปรับขนาด

 4. บนเมนูไฟล์ คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บแผ่นงาน

 5. ในรายการข้อคิดเห็น คลิกเหมือนที่แสดงบนแผ่นงาน

 6. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

พิมพ์ข้อคิดเห็นเฉพาะ ตามที่แสดงอยู่บนแผ่นงาน

 1. คลิกแผ่นงาน

 2. ตัวควบคุม และคลิกเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อคิดเห็น ค้างไว้แล้ว คลิกแสดงข้อคิดเห็น

  ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละข้อคิดเห็นที่คุณต้องการพิมพ์

 3. ย้าย และปรับขนาดข้อคิดเห็นใด ๆ ซ้อนกันตามความเหมาะสม โดยการลากเส้นขอบข้อคิดเห็น หรือ โดยการใช้จุดจับการปรับขนาด

 4. บนเมนูไฟล์ คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บแผ่นงาน

 5. ในรายการข้อคิดเห็น คลิกเหมือนที่แสดงบนแผ่นงาน

 6. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

พิมพ์ข้อคิดเห็นทั้งหมดบนหน้าที่แยกต่างหาก

 1. คลิกแผ่นงาน

 2. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก แสดงข้อคิดเห็นทั้งหมด

 3. บนเมนูไฟล์ คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บแผ่นงาน

 4. ในรายการข้อคิดเห็น คลิกที่จุดสิ้นสุดของแผ่นงาน

 5. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

พิมพ์ข้อคิดเห็นเฉพาะบนหน้าที่แยกต่างหาก

 1. คลิกแผ่นงาน

 2. ตัวควบคุม และคลิกเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อคิดเห็น ค้างไว้แล้ว คลิกแสดงข้อคิดเห็น

  ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละข้อคิดเห็นที่คุณต้องการพิมพ์

 3. บนเมนูไฟล์ คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บแผ่นงาน

 4. ในรายการข้อคิดเห็น คลิกที่จุดสิ้นสุดของแผ่นงาน

 5. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

ดูเพิ่มเติม

เพิ่ม หรือเอาข้อคิดเห็น

พิมพ์เส้นตารางของเซลล์

พิมพ์ข้อคิดเห็นทั้งหมด ตามที่แสดงอยู่บนแผ่นงาน

 1. คลิกแผ่นงาน

 2. บนแท็บรีวิว ภายใต้ข้อคิดเห็น คลิกแสดงทั้งหมด

 3. ย้าย และปรับขนาดข้อคิดเห็นใด ๆ ซ้อนกันตามความเหมาะสม โดยการลากเส้นขอบข้อคิดเห็น หรือ โดยการใช้จุดจับการปรับขนาด

 4. บนเมนูไฟล์ คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บแผ่นงาน

 5. บนเมนูป็อปอัพข้อคิดเห็น คลิกเหมือนที่แสดงบนแผ่นงาน

 6. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

  คุณสามารถดูว่าจะพิมพ์แผ่นงานของคุณก่อนที่คุณพิมพ์ โดยการคลิกแสดงตัวอย่าง

พิมพ์ข้อคิดเห็นเฉพาะ ตามที่แสดงอยู่บนแผ่นงาน

 1. คลิกแผ่นงาน

 2. ตัวควบคุม และคลิกเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อคิดเห็น ค้างไว้แล้ว คลิกแสดงข้อคิดเห็น

  ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละข้อคิดเห็นที่คุณต้องการพิมพ์

 3. ย้าย และปรับขนาดข้อคิดเห็นใด ๆ ซ้อนกันตามความเหมาะสม โดยการลากเส้นขอบข้อคิดเห็น หรือ โดยการใช้จุดจับการปรับขนาด

 4. บนเมนูไฟล์ คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บแผ่นงาน

 5. บนเมนูป็อปอัพข้อคิดเห็น คลิกเหมือนที่แสดงบนแผ่นงาน

 6. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

  คุณสามารถดูว่าจะพิมพ์แผ่นงานของคุณก่อนที่คุณพิมพ์ โดยการคลิกแสดงตัวอย่าง

พิมพ์ข้อคิดเห็นทั้งหมดบนหน้าที่แยกต่างหาก

 1. คลิกแผ่นงาน

 2. บนแท็บรีวิว ภายใต้ข้อคิดเห็น คลิกแสดงทั้งหมด

 3. บนเมนูไฟล์ คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บแผ่นงาน

 4. บนเมนูป็อปอัพข้อคิดเห็น คลิกที่จุดสิ้นสุดของแผ่นงาน

 5. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

  คุณสามารถดูว่าจะพิมพ์แผ่นงานของคุณก่อนที่คุณพิมพ์ โดยการคลิกแสดงตัวอย่าง

พิมพ์ข้อคิดเห็นเฉพาะบนหน้าที่แยกต่างหาก

 1. คลิกแผ่นงาน

 2. ตัวควบคุม และคลิกเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อคิดเห็น ค้างไว้แล้ว คลิกแสดงข้อคิดเห็น

  ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละข้อคิดเห็นที่คุณต้องการพิมพ์

 3. บนเมนูไฟล์ คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บแผ่นงาน

 4. บนเมนูป็อปอัพข้อคิดเห็น คลิกที่จุดสิ้นสุดของแผ่นงาน

 5. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

  คุณสามารถดูว่าจะพิมพ์แผ่นงานของคุณก่อนที่คุณพิมพ์ โดยการคลิกแสดงตัวอย่าง

ดูเพิ่มเติม

เพิ่ม หรือเอาข้อคิดเห็น

พิมพ์เส้นตารางของเซลล์

พิมพ์หัวเรื่องหรือชื่อบนทุกหน้า

หน้าแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×