พิมพ์ข้อคิดเห็นและบันทึกย่อใน Excel

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าแผ่นงานของคุณประกอบด้วยข้อคิดเห็นเธรดหรือหน้าบันทึกย่อ คุณสามารถพิมพ์ได้

หมายเหตุ: ใน Excel สำหรับ Office 365 มีอยู่สองชนิดของข้อคิดเห็นเพื่อเลือกจาก: เธรดข้อคิดเห็นและบันทึกย่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความคุณลักษณะข้อคิดเห็นและบันทึกย่อ

 1. เลือกเวิร์กชีตที่ประกอบด้วยข้อคิดเห็นที่คุณต้องการพิมพ์ จาก นั้นเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแสดงข้อคิดเห็นแต่ละ คลิกขวาบนเซลล์ และเลือกแสดง/ซ่อนข้อคิดเห็น

  • เมื่อต้องการแสดงข้อคิดเห็นทั้งหมดในเวิร์กชีต ไปที่แท็บรีวิว >แสดงข้อคิดเห็นทั้งหมด

  • เมื่อต้องการย้าย หรือปรับขนาดข้อคิดเห็นใด ๆ ซ้อนกัน คลิกเส้นขอบของกล่องข้อคิดเห็นเพื่อให้ปรากฏจับสำหรับปรับขนาด

   คลิกที่ขอบของกล่องข้อคิดเห็นเพื่อเคลื่อนย้ายหรือปรับขนาด

   คุณสามารถปรับขนาดกล่องข้อคิดเห็น โดยการลากจับสำหรับปรับขนาด ใด ๆ หรือย้าย ด้วยการเลือกส่วนใดก็ได้ของเส้นขอบ จาก นั้นลากที่คุณต้องการ

 2. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษคลิกแบบลอยทางด้านขวาเพื่อเปิดใช้กล่องโต้ตอบตั้งค่าหน้ากระดาษ

  คลิกลูกศรที่มุมขวาล่างของกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. เลือกแท็บแผ่นงาน

 4. ในกล่องข้อคิดเห็น เลือกที่ส่วนท้ายของแผ่นงาน หรือตามที่แสดงบนแผ่นงาน

  บนแท็บ แผ่นงาน ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งภายใต้ ข้อคิดเห็น

 5. คลิกพิมพ์ มี หรือตัวอย่างก่อนพิมพ์ เพื่อดูตัวอย่างของข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: 25 กรกฎาคม 2018: เธรดข้อคิดเห็นเป็นคุณลักษณะ beta และพร้อมใช้งานเฉพาะกับส่วนของOffice Insidersในขณะนี้ เราจะยังปรับให้เหมาะสมคุณลักษณะนี้เหนือหลายเดือนถัดไป เมื่อพร้อม เราจะปล่อยไว้ทั้งหมด Office Insiders และสมาชิก Office 365

 1. เลือกเวิร์กชีตที่ประกอบด้วยเธรดข้อคิดเห็นและบันทึกย่อที่คุณต้องการพิมพ์

 2. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษคลิกแบบลอยทางด้านขวาเพื่อเปิดใช้กล่องโต้ตอบตั้งค่าหน้ากระดาษ

  คลิกลูกศรที่มุมขวาล่างของกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. เลือกแท็บแผ่นงาน

 4. ในกล่องข้อคิดเห็น คลิกที่จุดสิ้นสุดของแผ่นงาน

  หมายเหตุ: ใน Excel สำหรับ Office 365 คุณไม่สามารถพิมพ์ข้อคิดเห็นเธรดเมื่อพวกเขากำลังแสดงอยู่บนแผ่นงาน แต่คุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อ ดูในส่วนถัดไปบนบันทึกย่อที่พิมพ์ใน Excel สำหรับ Office 365

 5. คลิกพิมพ์ มี หรือตัวอย่างก่อนพิมพ์ เพื่อดูตัวอย่างของข้อคิดเห็นและบันทึกย่อ

คุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อตามปรากฏบนแผ่นงาน

 1. เลือกเวิร์กชีตที่ประกอบด้วยบันทึกย่อที่คุณต้องการพิมพ์ จาก นั้นเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแสดงบันทึกย่อแต่ละ คลิกขวาเซลล์ แล้วคลิกแสดง/ซ่อนบันทึกย่อ

  • เมื่อต้องการแสดงบันทึกย่อทั้งหมด ไปที่แท็บรีวิว >บันทึกย่อ >แสดงบันทึกย่อทั้งหมด

  • เมื่อต้องการย้าย หรือปรับขนาดบันทึกย่อใด ๆ ซ้อนกัน คลิกเส้นขอบของกล่องบันทึกย่อเพื่อให้ปรากฏจับสำหรับปรับขนาด

   คลิกที่ขอบของกล่องข้อคิดเห็นเพื่อเคลื่อนย้ายหรือปรับขนาด

   คุณสามารถปรับขนาดบันทึกย่อ ด้วยการลากจับสำหรับปรับขนาด ใด ๆ หรือย้าย ด้วยการเลือกส่วนใดก็ได้ของเส้นขอบของ จาก นั้นลากที่คุณต้องการ

 2. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษคลิกแบบลอยทางด้านขวาเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ

  คลิกลูกศรที่มุมขวาล่างของกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. เลือกแท็บแผ่นงาน

 4. ในกล่องข้อคิดเห็น คลิกเหมือนที่แสดงบนแผ่นงาน (ดั้งเดิม)

  หมายเหตุ: ใน Excel สำหรับ Office 365 คุณไม่สามารถพิมพ์เพียงแค่บันทึกย่อที่ส่วนท้ายของแผ่นงาน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถพิมพ์ได้ทั้งเธรดข้อคิดเห็นและบันทึกย่อที่ส่วนท้ายของแผ่นงาน ดูส่วนก่อนหน้านี้ในข้อคิดเห็นเธรดพิมพ์และบันทึกย่อใน Excel for Office 365

 5. คลิกพิมพ์ มี หรือตัวอย่างก่อนพิมพ์ เพื่อดูตัวอย่างของบันทึกย่อ

 1. เลือกเวิร์กชีตที่ประกอบด้วยข้อคิดเห็นที่คุณต้องการพิมพ์ จาก นั้นเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแสดงข้อคิดเห็นแต่ละ คลิกขวาเซลล์บนให้คลิกขวาที่เซลล์ แล้วเลือกแสดง/ซ่อนข้อคิดเห็น

  • เมื่อต้องการแสดงข้อคิดเห็นทั้งหมดในเวิร์กชีต ไปที่แท็บรีวิว >แสดงข้อคิดเห็นทั้งหมด

  • เมื่อต้องการย้าย หรือ ปรับขนาดข้อคิดเห็นใด ๆ ซ้อนกัน คลิกขวา แล้วเลือกแก้ไขข้อคิดเห็น และเส้นขอบของข้อคิดเห็น กล่องจะแสดงจุดจับสำหรับปรับขนาด

   คุณสามารถปรับขนาดข้อคิดเห็น โดยการลากจับสำหรับปรับขนาด ใด ๆ หรือย้าย ด้วยการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งของเส้นขอบ จาก นั้นลากที่คุณต้องการ

 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. เลือกแท็บแผ่นงาน

 4. ในกล่องข้อคิดเห็น เลือกที่ส่วนท้ายของแผ่นงาน หรือตามที่แสดงบนแผ่นงาน

 5. คลิก พิมพ์

หมายเหตุ: 25 กรกฎาคม 2018: เธรดข้อคิดเห็นเป็นคุณลักษณะ beta และพร้อมใช้งานเฉพาะกับส่วนของOffice Insidersในขณะนี้ เราจะยังปรับให้เหมาะสมคุณลักษณะนี้เหนือหลายเดือนถัดไป เมื่อพร้อม เราจะปล่อยไว้ทั้งหมด Office Insiders และสมาชิก Office 365

 1. เลือกเวิร์กชีตที่ประกอบด้วยเธรดข้อคิดเห็นและบันทึกย่อที่คุณต้องการพิมพ์

 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. เลือกแท็บแผ่นงาน

 4. ในกล่องข้อคิดเห็น คลิกที่จุดสิ้นสุดของแผ่นงาน

  หมายเหตุ: ใน Excel สำหรับ Office 365 for Mac คุณไม่สามารถพิมพ์ข้อคิดเห็นเธรด ตามพวกเขากำลังแสดงอยู่บนแผ่นงาน แต่คุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อ ตามพวกเขากำลังแสดงอยู่บนแผ่นงาน ดูในส่วนถัดไปในการพิมพ์บันทึกย่อเท่านั้นใน Excel สำหรับ Office 365 for mac

 5. คลิก พิมพ์

คุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อตามปรากฏบนแผ่นงาน

 1. เลือกเวิร์กชีตที่ประกอบด้วยบันทึกย่อที่คุณต้องการพิมพ์ จาก นั้นเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแสดงบันทึกย่อแต่ละ คลิกขวาเซลล์ แล้วคลิกแสดง/ซ่อนบันทึกย่อ

  • เมื่อต้องการแสดงบันทึกย่อทั้งหมด ไปที่แท็บรีวิว >บันทึกย่อ >แสดงบันทึกย่อทั้งหมด

  • เมื่อต้องการย้าย และ ปรับขนาดบันทึกย่อใด ๆ ซ้อนกัน คลิกขวา แล้วเลือกแก้ไขบันทึกย่อ และเส้นขอบของบันทึกย่อ กล่องจะแสดงจุดจับสำหรับปรับขนาด

   คุณสามารถปรับขนาดกล่องบันทึกย่อ ด้วยการลากจับสำหรับปรับขนาด ใด ๆ หรือย้าย ด้วยการเลือกของเส้นขอบใด ๆ จาก นั้นลากที่คุณต้องการ

 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. เลือกแท็บแผ่นงาน

 4. ในกล่องข้อคิดเห็น คลิกเหมือนที่แสดงบนแผ่นงาน (ดั้งเดิม)

  หมายเหตุ: ใน Excel สำหรับ Office 365 for Mac คุณไม่สามารถพิมพ์เพียงแค่บันทึกย่อที่ส่วนท้ายของแผ่นงาน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถพิมพ์ได้ทั้งเธรดข้อคิดเห็นและบันทึกย่อที่ส่วนท้ายของแผ่นงาน ดูส่วนก่อนหน้านี้บนบันทึกย่อใน Excel และพิมพ์ข้อคิดเห็นที่เธรดสำหรับ Office 365 for mac

 5. คลิก พิมพ์

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

แทรกข้อคิดเห็นและบันทึกย่อใน Excel

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×