พิมพ์ข้อคิดเห็นบนเวิร์กชีตใน Excel 2016 สำหรับ Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มบันทึกย่อไปยังแต่ละเซลล์ โดยใช้ข้อคิดเห็นเพื่อ reader ของคุณให้บริบทเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลประกอบด้วยได้ ว่าเซลล์มีข้อคิดเห็น ตัวบ่งชี้สีแดงปรากฏขึ้นที่มุมของเซลล์ เมื่อคุณวางตัวชี้บนเซลล์ ข้อคิดเห็นปรากฏขึ้น

ถ้าเวิร์ชีตของคุณมีข้อคิดเห็นเหมือนกับที่แสดงอยู่ตรงนี้ คุณจะสามารถพิมพ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบข้อคิดเห็นนั้นปรากฏในแผ่นงานหรือที่ท้ายแผ่นงาน

ตัวอย่างข้อคิดเห็นของเวิร์กชีต

มุมมองและพิมพ์ข้อคิดเห็น

 1. เลือกแผ่นงานประกอบด้วยข้อคิดเห็นที่คุณต้องการพิมพ์

 2. เมื่อต้องการพิมพ์ข้อคิดเห็นตามตำแหน่งบนเวิร์กชีต ให้แสดงข้อคิดเห็นโดยเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • การแสดงข้อคิดเห็นแต่ละ คลิกที่แท็บรีวิว เลือกเซลล์ประกอบด้วยข้อคิดเห็น แล้ว คลิกแสดง/ซ่อนข้อคิดเห็น

  • เมื่อต้องการแสดงข้อคิดเห็นทั้งหมดบนแผ่นงาน คลิกที่แท็บรีวิว แล้ว คลิ กแสดงข้อคิดเห็นทั้งหมด

  ถ้าจำเป็น คุณสามารถย้าย และปรับขนาดข้อคิดเห็นใด ๆ ซ้อนกัน ด้วยการคลิกเส้นขอบของกล่องข้อคิดเห็น แล้วลากจุดจับของกล่อง

  ข้อคิดเห็นของแผ่นงานที่มีจุดจับปรับขนาด
 3. คลิกที่แท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บแผ่นงาน

 4. ในกล่องข้อคิดเห็น คลิกท้ายแผ่นงาน หรือเหมือนที่แสดงบนแผ่นงาน นั้นแล้ว คลิกตกลง

 5. คลิกเมนูไฟล์ แล้ว คลิ กพิมพ์

 6. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ แล้ว คลิ กพิมพ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×