พิมพ์ของเอกสารประกอบคำบรรยาย notes หรือภาพนิ่ง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ไม่ว่าคุณต้องการพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย หน้าบันทึกย่อ หรือสไลด์ คุณมาไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม

(ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลการออกแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย เช่นวิธีการติดตั้งและการวางแนวเค้าโครงสไลด์หรือวิธีการเปลี่ยนแปลง ของคุณหัว ท้ายกระดาษ หรือพื้น หลัง ดูสร้าง หรือเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบคำบรรยายของการนำเสนอ)

เอกสารประกอบคำบรรยายกับบันทึกย่อ
เอกสารประกอบคำบรรยาย "สไลด์ 3" โดยใช้เส้นสำหรับจดบันทึกย่อ (ดูขั้นตอนที่ 4)

พิมพ์สไลด์ บันทึกย่อ หรือเอกสารประกอบคำบรรยาย

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. ภายใต้เครื่องพิมพ์ คลิกลูกศรลง และเลือกเครื่องพิมพ์

  เลือกเครื่องพิมพ์
  • ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องพิมพ์ใด ๆ ที่มีอยู่ในรายการ:    คุณจำเป็นต้องเพิ่มใครในแผงควบคุมของ Windows (ดู: 'เพิ่มอุปกรณ์' ในวิธีใช้ของ Windows สำหรับรายละเอียด)

  • ถ้าคุณไม่มีเครื่องพิมพ์แบบไร้สายหรือเครือข่าย:    คุณจะต้องการให้แน่ใจว่า เครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ดูที่คู่มือเครื่องพิมพ์ของคุณสำหรับรายละเอียด

 3. ภายใต้การตั้งค่า คลิกลูกศรถัดจากพิมพ์สไลด์ทั้งหมด และจากนั้น ให้เลือกสไลด์คุณต้องการพิมพ์:

  การตั้งค่าการพิมพ์

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณมีสไลด์ที่ซ่อนอยู่ใด ๆ ที่คุณต้องการพิมพ์ ตัวเลือกการพิมพ์สไลด์ที่ซ่อน อยู่ และคุณสามารถเลือกที่

 4. คลิกลูกศรถัดจากสไลด์แบบเต็มหน้า จากนั้น เลือกแบบเค้าโครงเหมือนพิมพ์ รูปขนาดย่อที่ด้านล่างแสดงตัวอย่างของลักษณะหน้าเมื่อพิมพ์

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการพิมพ์บันทึกย่อของสไลด์ สำหรับผู้บรรยาย หรือ เป็นเอกสารประกอบคำบรรยายสำหรับผู้ชมของคุณ เลือกหน้าบันทึกย่อ ภายใต้เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ตัวเลือกนี้จะพิมพ์หนึ่งสไลด์ต่อหนึ่งหน้า มีบันทึกย่อด้านล่าง และ ตัวเลือกที่ดีสำหรับสไลด์ที่ประกอบด้วยข้อความมากเกินไปให้พอดีกับไปบนสไลด์เดียว

  เลือกเค้าโครงเหมือนพิมพ์
 5. คลิกลูกศรถัดจากพิมพ์ทั้งสองด้าน จากนั้น เลือกรูปแบบหน้า

  เลือกการกำหนดลักษณะหน้า

  หมายเหตุ: คุณเท่านั้นดูตัวเลือกนี้ถ้าคุณกำลังส่งสไลด์ของคุณไปยังเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน

 6. คลิกCollated จากนั้น เลือกการกำหนดลักษณะการจัดระเบียบสิ่งพิมพ์ของคุณ ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณเสนอการเปรียบเทียบ ตัวเลือกนี้อาจเป็นสีเทา

 7. คลิกสินค้าจำเป็น เพื่อเลือกการกำหนดลักษณะสำหรับการผูกติดที่พิมพ์ออกมาของคุณ ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณเสนอสินค้าจำเป็น ตัวเลือกนี้อาจเป็นสีเทา

 8. คลิกระดับสีเทา และเลือกแบบแผนชุดสีสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณ

  เลือกแบบแผนชุดสีสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณ

  เคล็ดลับสำหรับการพิมพ์ในสี ระดับสีเทา หรือขาวดำ:

  สี

  ถ้าคุณเลือกตัวเลือกสี แต่ไม่มีเครื่องพิมพ์สี สิ่งพิมพ์จะคล้ายกับ แต่ไม่เป็นพิมพ์เป็นระดับสีเทาคุณภาพเดียวกัน

  ระดับสีเทา

  ถ้าคุณไม่มีเครื่องพิมพ์สี หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานพิมพ์สี เลือกระดับสีเทา จะพิมพ์วัตถุทั้งหมดบนหน้าในระดับสีเทา ในระดับสีเทา วัตถุเช่นแผนภูมิและตารางจะปรากฏ crisper และตัวล้างกว่าถ้าคุณเลือกตัวเลือกสี บนเครื่องพิมพ์ที่ไม่ใช่สี

  ขาวดำเท่านั้น

  ตัวเลือกนี้พิมพ์สไลด์เป็นขาวดำ มีไม่มีแรเงาสีเทา ผลลัพธ์เป็น บางวัตถุของธีมการออกแบบของสไลด์ เช่นเงาแบบนูนขึ้นมีแล้วปล่อยคุณอาจจะไม่ถูกพิมพ์ ข้อความจะพิมพ์เป็นสีดำแม้ว่าคุณเลือกสีเทาเป็นสีของข้อความต้นฉบับ

 9. ในกล่องสำเนา ใส่จำนวนสำเนาที่คุณต้อง จากนั้น คลิกพิมพ์

  คลิก พิมพ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ในPowerPoint เช็คเอาท์ต่อไปนี้:

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×