พลิก หรือย้อนกลับเส้นตัวเชื่อมต่อหรือรูปร่าง

พลิก หรือย้อนกลับเส้นตัวเชื่อมต่อหรือรูปร่าง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถพลิก หรือย้อนกลับเส้นตัวเชื่อมต่อหรือรูปร่างใน Visio อย่างง่ายดาย

 1. คลิกเครื่องมือตัวชี้ รูปปุ่ม แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ลากการเลือกอินเทอร์เน็ต ล้อมรอบรูปร่างทั้งหมดที่คุณต้องการพลิก

  • กด shift ค้างไว้ และคลิกรูปร่างทั้งหมดที่คุณต้องการพลิก

 2. ในกลุ่มจัดเรียง บนเมนูตำแหน่ง ชี้ไปที่หมุน หรือพลิก จากนั้น คลิกหมุนรูปร่าง >พลิกแนวนอน หรือพลิกแนวตั้ง

  เลือกการหมุนรูปร่าง

  คุณสามารถสลับเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของบรรทัด ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง เลือกบรรทัด >ลูกศร และเลือกลูกศรชี้ไปในทิศทางตรงกันข้าม

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถพลิก หรือย้อนกลับข้อความ คุณสามารถ พิมพ์รูปสะท้อนของรูปวาดของคุณได้อย่างไรก็ตาม ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณรองรับ

มีอะไรใหม่ใน PowerPoint 2010

หมุนเส้น

 1. คลิกเครื่องมือตัวชี้ รูปปุ่ม แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ลากการเลือกอินเทอร์เน็ต ล้อมรอบรูปร่างทั้งหมดที่คุณต้องการพลิก

  • กด shift ค้างไว้ และคลิกรูปร่างทั้งหมดที่คุณต้องการพลิก

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนเมนูรูปร่าง ชี้ไปที่หมุน หรือพลิก แล้ว คลิ กพลิกแนวนอน หรือพลิกแนวตั้ง

   เลือกหมุน หรือพลิก

  • เมื่อต้องการสลับไปเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของบรรทัด บนเมนูรูปร่าง ชี้ไปที่การดำเนินการ ทางแล้ว คลิกย้อนกลับสิ้นสุด

   เลือกการดำเนินการ > ย้อนกลับสิ้นสุด

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถพลิก หรือย้อนกลับข้อความ คุณสามารถ พิมพ์รูปสะท้อนของรูปวาดของคุณได้อย่างไรก็ตาม ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณรองรับ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×