พลิกรูปร่าง

  1. แตะที่ใดที่หนึ่งบนรูปร่างเพื่อเลือกรูปร่างนั้น

  2. เมื่อต้องการพลิกรูปร่าง ให้แตะและลากจุดจับสำหรับปรับขนาดไปยังด้านตรงข้ามของรูปร่าง

พลิกรูปร่างตามแนวนอน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×