พร้อมท์เพื่อเปิดเอกสาร Microsoft Office Word เป็นแบบอ่านอย่างเดียว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้ตรวจทานเนื้อหาเพื่อปรับเปลี่ยนไฟล์ไปโดยบังเอิญ คุณสามารถแสดงพร้อมท์คำแนะนำ แต่ไม่จำเป็นต้อง ใช้ ว่า ผู้ตรวจทานเปิดไฟล์แบบอ่านอย่างเดียวได้ ไฟล์แบบอ่านอย่างเดียวสามารถอ่าน หรือคัดลอก ถ้าทำการเปลี่ยนแปลงไปยังไฟล์แบบอ่านอย่างเดียว เปลี่ยนแปลงสามารถถูกบันทึกไว้ โดยให้ไฟล์นั้นชื่อใหม่เท่านั้น

ใน Microsoft Office Word 2007

  1. ในไฟล์ Word คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กบันทึกเป็น

  2. คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกทั่วไป

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แนะนำให้เปิดแบบอ่านอย่างเดียว

  4. คลิก ตกลง

  5. คลิกบันทึก ถ้าได้รับพร้อมท์ คลิกใช่ เพื่อปรับปรุงแฟ้มที่มีอยู่กับการตั้งค่าใหม่แบบอ่านอย่างเดียว

ใน Microsoft Office Word 2003, 2002 หรือ 2000

  1. ใน Word แฟ้ม บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก

  2. คลิกแท็บ ความปลอดภัย

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแบบอ่านอย่างเดียวแนะนำให้ใช้ แล้ว คลิ กตกลง

  4. คลิก บันทึก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×