พร้อมท์เพื่อเปิดเวิร์กบุ๊กเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการเตือนทุกคนว่า เวิร์กบุ๊กควรเท่านั้นเปลี่ยนถ้าจำเป็น คุณสามารถขอแนะนำว่า สามารถเปิดเวิร์กบุ๊กเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

หมายเหตุ: พร้อมท์เพื่อเปิดเป็นแบบอ่านอย่างเดียวจะไม่ได้ป้องกันไม่ให้เปลี่ยนแปลงที่ถูกทำกับเวิร์กบุ๊กของคุณ เพื่อปกป้องความปลอดภัย การตั้งค่าสถานะแบบอ่านอย่างเดียว โดยการล็อกเวิร์กบุ๊กกับที่ Finder หรือกำหนดรหัสผ่านเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการป้องกัน

 2. คลิกเมนูไฟล์ แล้ว คลิ กรหัสผ่านใหม่

  ตัวเลือกรหัสผ่านในเมนูไฟล์
 3. ในกล่องโต้ตอบรหัสผ่านของไฟล์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายแบบอ่านอย่างเดียวที่แนะนำ คลิ กตกลง

 4. ปิดเวิร์กบุ๊ก

  ในครั้งถัดไปคือเปิดเวิร์กบุ๊ก ข้อความจะถามว่า คุณต้องการเปิดเป็นแบบอ่านอย่างเดียวหรือไม่

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการป้องกัน

 2. บนแท็บรีวิว ภายใต้การป้องกัน คลิกรหัสผ่านใหม่

  แท็บ รีวิว ในกลุ่ม การป้องกัน

 3. ในกล่องโต้ตอบรหัสผ่านของไฟล์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายแบบอ่านอย่างเดียวที่แนะนำ คลิ กตกลง

 4. ปิดเวิร์กบุ๊ก

  ในครั้งถัดไปคือเปิดเวิร์กบุ๊ก ข้อความจะถามว่า คุณต้องการเปิดเป็นแบบอ่านอย่างเดียวหรือไม่

ดูเพิ่มเติม

การจำกัดสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยใช้สถานะอ่านอย่างเดียว

ตั้งค่าหรือล้างสถานะแบบอ่านอย่างเดียว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×