พจนานุกรมอยู่ที่ใด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เลือกคำที่คุณต้องการค้นหาแล้วคลิก รีวิว > กำหนด

รูปของคำสั่ง กำหนด บนแท็บ รีวิว

หรือง่ายๆ โดยคลิกขวาที่คำนั้น และคลิก กำหนด

รูปของเมนูคลิกขวาที่แสดงคำสั่ง กำหนด

พจนานุกรมจะเปิดคำจำกัดความของคำนั้น

ถ้าไม่มีพจนานุกรมติดตั้งไว้เลย แทนที่จะเป็นคำจำกัดความ คุณจะเห็นรายการพจนานุกรมที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ เลือกพจนานุกรมที่คุณต้องการ แล้วคลิก ดาวน์โหลด

หลังจากที่คุณติดตั้งพจนานุกรมแล้ว Word จะเปิดไปที่พจนานุกรมนั้นโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณคลิก กำหนด

ถ้าคุณต้องการพจนานุกรมเพิ่มเติม ให้ดูที่ ติดตั้งพจนานุกรม สำหรับรายละเอียด

เคล็ดลับ: สำหรับรายการของคำเหมือน ให้คลิก รีวิว > อรรถาภิธาน หรือคลิกขวาที่คำนั้น แล้วคลิก คำเหมือน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×