ฝ่ายสนับสนุนการเข้าถึงสำหรับ Word

ฝ่ายสนับสนุนการเข้าถึงสำหรับ Word

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ในหน้านี้ คุณจะพบกับลิงก์ไปยังบทความช่วยเหลือเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงที่เขียนขึ้นสำหรับบุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ MicrosoftWord เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างเอกสาร Word ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ ให้ดู ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้

เริ่มต้นใช้งานฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Word

ทำงานด้วยข้อความ รายการ และหัวเรื่อง

แชร์และเขียนร่วม

ทำงานด้วยลิงก์ หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ และการอ้างอิง

ทำงานด้วยตาราง แผนภูมิ และรูปภาพ

ทำงานด้วยเทมเพลต การจัดรูปแบบข้อความ และเค้าโครง

ดูเพิ่มเติม

ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้

เครื่องมือการเรียนรู้ใน Word

วิดีโอ: ตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงของเอกสารของคุณ

การใช้ Add-in Save as Daisy สำหรับ Word

ในหน้านี้ คุณจะพบกับลิงก์ไปยังบทความช่วยเหลือเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงที่เขียนขึ้นสำหรับบุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ MicrosoftWord เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างเอกสาร Word ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ ให้ดู ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้

เริ่มต้นใช้งานฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Word

ทำงานด้วยข้อความ รายการ และหัวเรื่อง

แชร์และเขียนร่วม

ทำงานด้วยลิงก์ หัวกระดาษ และท้ายกระดาษ

ทำงานด้วยตารางและรูปภาพ

ทำงานด้วยการจัดรูปแบบข้อความและเค้าโครง

ดูเพิ่มเติม

ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ใช้ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงบน Mac ของคุณ เพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ในหน้านี้ คุณจะพบกับลิงก์ไปยังบทความช่วยเหลือเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงที่เขียนขึ้นสำหรับบุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ MicrosoftWord เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างเอกสาร Word ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ ให้ดู ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้

เริ่มต้นใช้งานฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Word

ทำงานด้วยข้อความ

แชร์เอกสาร

ดูเพิ่มเติม

ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ในหน้านี้ คุณจะพบกับลิงก์ไปยังบทความช่วยเหลือเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงที่เขียนขึ้นสำหรับบุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ MicrosoftWord เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างเอกสาร Word ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ ให้ดู ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้

เริ่มต้นใช้งานฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Word

ทำงานด้วยข้อความ

แชร์เอกสาร

ดูเพิ่มเติม

ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ในหน้านี้ คุณจะพบกับลิงก์ไปยังบทความช่วยเหลือเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงที่เขียนขึ้นสำหรับบุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ MicrosoftWord เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างเอกสาร Word ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ ให้ดู ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้

เริ่มต้นใช้งานฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Word

ทำงานด้วยข้อความและรายการ

แชร์และเขียนร่วม

ดูเพิ่มเติม

ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ในหน้านี้ คุณจะพบกับลิงก์ไปยังบทความช่วยเหลือเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงที่เขียนขึ้นสำหรับบุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ MicrosoftWord เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างเอกสาร Word ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ ให้ดู ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้

เริ่มต้นใช้งานฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Word

ทำงานด้วยข้อความ

แชร์เอกสาร

ทำงานด้วยรูปภาพ

ดูเพิ่มเติม

ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้

เครื่องมือการเรียนรู้ใน Word

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×