ฝ่ายสนับสนุนการเข้าถึงสำหรับ Skype for Business

ฝ่ายสนับสนุนการเข้าถึงสำหรับ Skype for Business

สิ่งสำคัญ: ข้อมูลเกี่ยวกับบริการฉุกเฉินที่เสนอการประชุม PSTN
ด้วยการประชุม PSTN บริการฉุกเฉินจะทำงานแตกต่างไปจากบริการโทรศัพท์ดั้งเดิมดังต่อไปนี้: (1) การประชุม PSTN อาจไม่ทราบตำแหน่งที่อยู่จริงของผู้เรียกบริการฉุกเฉิน ซึ่งอาจทำให้การโทรถูกกำหนดเส้นทางใหม่ไปยังศูนย์บริการฉุกเฉินที่ไม่ถูกต้อง และ/หรือบริการฉุกเฉินถูกจัดส่งไปยังผิดตำแหน่งที่อยู่ (2) ถ้าอุปกรณ์ของผู้ใช้ไม่มีพลังงาน กำลังประสบปัญหาไฟดับ หรือไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ผู้ใช้จะไม่สามารถโทรเรียกบริการฉุกเฉินผ่านทางบริการการโทร PSTN ได้ และ (3) บริการการประชุม PSTN สามารถใช้งานได้จากทุกที่บนโลกที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ผู้ใช้ไม่ควรโทรเรียกบริการฉุกเฉินจากภายนอกประเทศของตน เนื่องจากการโทรอาจไม่ถูกกำหนดเส้นทางไปยังศูนย์บริการที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่อยู่นั้น

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×