ฝ่ายสนับสนุนการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับ Excel

ฝ่ายสนับสนุนการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับ Excel

Windows: การช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับ Excel 2016

เรียนรู้วิธีนำทางใน Excel โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Excel 2016 ด้วยอุปกรณ์การป้อนข้อมูลอื่นๆ หรือเทคโนโลยีช่วยเหลือ

แป้นพิมพ์ลัด

แป้นพิมพ์ลัดและแป้นฟังก์ชัน Excel สำหรับ Windows

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Excel 2016

ทำงานกับตารางและแผนภูมิด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Excel 2016

คุณสามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Excel 2016

สร้างเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ด้วย Excel 2016

iOS: ข้อมูลการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับ Excel for iPad และ Excel for iPhone

เรียนรู้วิธีนำทางใน Excel โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Excel for iOS ด้วยอุปกรณ์การป้อนข้อมูลอื่นๆ หรือเทคโนโลยีช่วยเหลือ

สร้างเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ด้วย Excel for iOS

ทำให้สเปรดชีต Excel ของคุณสามารถเข้าถึงได้

Android: ข้อมูลการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับ Excel for Android

เรียนรู้วิธีนำทางใน Excel โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Excel for Android ด้วยอุปกรณ์การป้อนข้อมูลอื่นๆ หรือเทคโนโลยีช่วยเหลือ

ใช้คีย์บอร์ดภายนอกกับ Excel for Android

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Excel for Android

ทำงานกับตารางและแผนภูมิด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Excel for Android

สร้างเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ด้วย Excel for Android

ทำให้สเปรดชีต Excel ของคุณสามารถเข้าถึงได้ใน Excel for Android

อุปกรณ์เคลื่อนที่: ข้อมูลการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับ Excel Mobile สำหรับ Windows

เรียนรู้วิธีนำทางใน Excel โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Excel Mobile สำหรับ Windows ด้วยอุปกรณ์การป้อนข้อมูลอื่นๆ หรือเทคโนโลยีช่วยเหลือ

ออนไลน์: ข้อมูลการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับ Excel Online

เรียนรู้วิธีนำทางใน Excel โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Excel Online ด้วยอุปกรณ์การป้อนข้อมูลอื่นๆ หรือเทคโนโลยีช่วยเหลือ

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel Online

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Excel Online

ทำงานกับตารางโดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอใน Excel Online

คุณสามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Excel Online

สร้างเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ด้วย Excel Online

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×