ฝังตัวดึงข้อมูล Yammer ลงในไซต์ SharePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สำหรับSharePoint Online และSharePoint Server 2013 คุณสามารถเพิ่มตัวดึงข้อมูล Yammer ลงSharePoint กับYammer ฝัง ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเพิ่มหลายชนิดของตัวดึงข้อมูลลงในหน้าSharePoint รวมถึง:

 • ตัวดึงข้อมูลกลุ่ม    แสดงการสนทนาล่าสุดในกลุ่มYammer ที่เฉพาะเจาะจง

 • ตัวดึงข้อมูลของฉัน    แสดงผู้ใช้แต่ละดึงข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา มีรายการที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา

 • วัตถุ open graph ตัวดึงข้อมูล    เริ่มการอภิปรายเกี่ยวกับวัตถุ เช่นเว็บเพจ

คุณยังสามารถเพิ่มเหล่านี้ชนิดอื่น ๆ ของตัวดึงข้อมูล: ตัวดึงข้อมูลหัวข้อหนึ่งหรือตัวดึงข้อมูลผู้ใช้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูYammer ฝัง

รูปต่อไปนี้แสดงYammer ฝัง ในการดำเนินการ

สกรีนช็อต Yammer ฝัง

สำหรับYammer ฝัง เพื่อทำงาน สภาพแวดล้อมของSharePoint ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเบื้องต้นที่ต่อไปนี้:

 • องค์กรของคุณควรมีเครือข่ายใช้งานอยู่Yammer (ตัวอย่าง: www.yammer.com/contoso.com)

Yammer ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันทางสังคมสำหรับ SharePoint สำหรับฝังเพื่อทำงาน แต่ถ้าคุณต้องการทำ Yammer หลักทางสังคมประสบการณ์การใช้งานสำหรับ SharePoint ดูรวม Yammer กับสภาพแวดล้อมของ SharePoint 2013 ภายในองค์กร

เพิ่มตัวดึงข้อมูล Yammer ลงในหน้า SharePoint Online หรือ SharePoint Server 2013

เมื่อต้องการเพิ่มตัวดึงข้อมูลโดยใช้Yammer ฝัง คุณ:

 1. คัดลอก และแก้ไขสคริปต์ที่ระบุชนิดของตัวดึงข้อมูลที่คุณต้องการและคุณกำลังใช้เครือข่ายYammer อย่างง่าย

 2. เพิ่มสคริปต์ตัวแก้ไข web part ลงในหน้าSharePoint และวางสคริปต์ลงใน web part

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเพิ่มตัวดึงข้อมูลกลุ่มตัวดึงข้อมูลของฉันหรือหน้าตัวดึงข้อมูลลงในหน้าSharePoint Online หรือSharePoint Server 2013 ใช้Yammer ฝัง และ script editor web part ภาพหน้าจอแสดงส่วนติดต่อผู้ใช้SharePoint Online สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับชนิดตัวดึงข้อมูลอื่น ๆ ดูYammer ฝัง คุณยังสามารถใช้เครื่องมือการกำหนดค่า Yammer ฝังเพื่อสร้างสคริปต์ไปใช้ ดูเพิ่ม widget Yammer ฝังตัวลงในหน้า SharePointสำหรับวิธีใช้เครื่องมือการกำหนดค่า

เพิ่มกลุ่มดึงข้อมูล
 1. ในYammer ไปยังกลุ่มที่คุณต้องการฝัง ค้นหาส่วนตัวเลือกของ Access และเลือกฝังกลุ่มนี้ในไซต์ของคุณ

  ตัวเลือกการเข้าถึงสำหรับกลุ่ม Yammer
 2. คัดลอกสคริปต์จากหน้าต่าง

 3. ในไซต์ของคุณSharePoint เลือกแก้ไข

 4. บน ribbon เลือกแทรก > Web Part ในรายการประเภท เลือกสื่อและเนื้อหา > Script Editor

  ในเพิ่มส่วน: เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่ม web part จากแล้ว เลือกเพิ่ม

 5. ระบุตำแหน่งของคุณใหม่ script editor web part และเลือกแก้ไขส่วนย่อย

 6. วางสคริปต์คุณคัดลอกจากYammer ลงใน web part ตัวแก้ไขสคริปต์

  วางสคริปต์ลงในWeb Part สคริปต์
 7. เลือก แทรก

 8. บันทึก และประกาศหน้าSharePoint คุณควรเห็นYammer การสนทนากลุ่มบนหน้าSharePoint คล้ายกับภาพประกอบต่อไปนี้

  ตัวดึงข้อมูลกลุ่ม Yammer ที่ฝังตัวอยู่ในหน้า SharePoint
เพิ่มตัวดึงข้อมูลของฉัน
 1. ในไซต์ของคุณSharePoint เลือกแก้ไข

 2. บน ribbon เลือกแทรก > Web Part ในรายการประเภท เลือกสื่อและเนื้อหา > Script Editor

  ในเพิ่มส่วน: เลือกที่คุณต้องการเพิ่ม web part แล้ว เลือกเพิ่ม

 3. ระบุตำแหน่งของคุณใหม่ script editor web part และเลือกแก้ไขส่วนย่อย

 4. แก้ไขสคริปต์ต่อไปนี้เมื่อต้องการใช้เครือข่ายของคุณYammer แทนที่เป็น contoso.com และวางลงใน web part ตัวแก้ไข script

  <div id="embedded-my-feed" style="height:400px;width:500px;"></div> 
    <script type="text/javascript" src="https://c64.assets-yammer.com/assets/platform_embed.js"></script>
    <script 'type="text/javascript"> yam.connect.embedFeed({ 
         container: '#embedded-my-feed',
         network: 'contoso.com' });
    </script>
  

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนพารามิเตอร์สูงและความกว้างเป็นสูงและความกว้างที่คุณต้องการ

 5. เลือก แทรก

 6. บันทึก และประกาศหน้าSharePoint คุณควรเห็นตัวดึงข้อมูลของคุณYammer บนหน้าSharePoint คล้ายกับภาพประกอบต่อไปนี้

  ตัวดึงข้อมูลของฉันของ Yammer ที่ฝังตัวอยู่ในหน้า SharePoint
เพิ่มหน้าตัวดึงข้อมูล
 1. ในYammer ไปยังหน้าที่คุณต้องการฝัง คัดลอก URL ไปยังหน้า

 2. ในไซต์ของคุณSharePoint เลือกแก้ไข

 3. บน ribbon เลือกแทรก > Web Part ในรายการประเภท เลือกสื่อและเนื้อหา > Script Editor

  ในเพิ่มส่วนของ: เลือกที่คุณต้องการเพิ่ม web part จากนั้น เลือกเพิ่ม

 4. ค้นหาใหม่ script editor web part ของคุณ และเลือกแก้ไขส่วนย่อย

 5. แก้ไขสคริปต์ต่อไปนี้เมื่อต้อง การใช้เครือข่ายของคุณYammer แทนที่เป็น contoso.com และ การใช้ URL ไปยังหน้าที่คุณต้องการอภิปราย นั้นแล้ว วางลงใน web part ตัวแก้ไขสคริปต์

  <div id="embedded-feed" style="height:400px;width:500px;"></div> 
  <script type="text/javascript" src="https://assets.yammer.com/assets/platform_embed.js"></script> 
  <script type="text/javascript"> yam.connect.embedFeed({
       container: "#embedded-feed", 
       network: "contoso.com", 
       feedType: "open-graph", 
       objectProperties: { url: "http://www.contoso.com/sample_page" , type: "page" } }); 
  </script>
  

  ตัวอย่างนี้แสดงตัวดึงข้อมูลสำหรับเว็บเพจ แต่คุณสามารถสร้างตัวดึงข้อมูลสำหรับวัตถุอื่นเปิดกราฟ รายการของชนิดของวัตถุที่ถูกต้องคือที่Schema > ได้รับการสนับสนุนชนิดวัตถุ ถ้าคุณใช้Yammer ฝัง widget เพื่อเพิ่มYammer ตัวดึงข้อมูลลงในหน้าของคุณSharePoint สนใจ ดูเพิ่ม widget Yammer ฝังลงในหน้า SharePoint

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนความสูงและความกว้างพารามิเตอร์เพื่อความสูงและความกว้างที่คุณต้องการ

 6. เลือก แทรก

 7. บันทึก และประกาศหน้าSharePoint คุณควรเห็นเธรดการสนทนาYammer พร้อมให้คุณสามารถเริ่มการอภิปราย คล้ายกับภาพประกอบต่อไปนี้

  หน้า ตัวดึงข้อมูล Yammer ที่ฝังตัวอยู่ในหน้า SharePoint

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์การจัดการ Yammer

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×