ผู้ใช้ไซต์ 'จัดการการดูแลจากศูนย์กลาง'

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: เยี่ยมชม www.microsoft.com เพื่อดูข้อมูลที่ครอบคลุมล่าสุด

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มผู้ใช้ลงในไซต์การดูแลจากศูนย์กลาง

สร้างกลุ่มใหม่

เปลี่ยนการตั้งค่ากลุ่ม

ดูสิทธิ์ของกลุ่ม

กำหนดผู้เยี่ยมชม สมาชิก และเจ้าของสำหรับไซต์การดูแลจากศูนย์กลาง

เพิ่มผู้ใช้ให้กับไซต์ 'การดูแลจากศูนย์กลาง'

 1. บนเพจหน้าแรก 'การดูแลจากศูนย์กลาง' บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 2. บนเพจ 'การตั้งค่าไซต์' ภายใต้ ผู้ใช้และสิทธิ์ ให้คลิก บุคคลและกลุ่ม

 3. บนเพจ 'บุคคลและกลุ่ม: ผู้ดูแลระบบฟาร์ม' บนเมนู สร้าง ให้คลิก เพิ่มผู้ใช้

 4. บนเพจ 'เพิ่มผู้ใช้: การดูแลจากศูนย์กลาง' ในส่วน เพิ่มผู้ใช้ ในกล่อง ผู้ใช้/กลุ่ม ให้ใส่ชื่อผู้ใช้ ชื่อกลุ่ม หรือที่อยู่อีเมล คั่นแต่ละรายการด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;)

 5. ในส่วน ให้สิทธิ์ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่ม SharePoint เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ด้วยการเพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่มที่มีสิทธิ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ให้คลิกกลุ่ม SharePoint ในรายการที่สอดคล้องกัน

  • มอบสิทธิ์แก่ผู้ใช้โดยตรง เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้โดยตรง ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากระดับสิทธิ์ที่คุณต้องการมอบให้กับผู้ใช้

 6. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

สร้างกลุ่มใหม่

 1. บนเพจหน้าแรก 'การดูแลจากศูนย์กลาง' บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 2. บนเพจ 'การตั้งค่าไซต์' ภายใต้ ผู้ใช้และสิทธิ์ ให้คลิก บุคคลและกลุ่ม

 3. บนเพจ 'บุคคลและกลุ่ม: ผู้ดูแลระบบฟาร์ม' บนเมนู สร้าง ให้คลิก สร้างกลุ่ม

 4. บนเพจ 'สร้างกลุ่ม' ในส่วน ชื่อและคำอธิบายเกี่ยวกับฉัน ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่ม

 5. ในกล่อง เกี่ยวกับฉัน ให้พิมพ์คำอธิบายสำหรับกลุ่ม

 6. ในส่วน เจ้าของ ในกล่อง เจ้าของกลุ่ม ให้ใส่เจ้าของของกลุ่มดังกล่าว

 7. ในส่วน การตั้งค่ากลุ่ม ภายใต้ ผู้ใดสามารถดูรายชื่อสมาชิกของกลุ่มได้ ให้เลือก สมาชิกกลุ่ม หรือ ทุกคน

 8. ภายใต้ ผู้ใดสามารถแก้ไขการเป็นสมาชิกของกลุ่มได้ ให้เลือก เจ้าของกลุ่ม หรือ สมาชิกกลุ่ม

 9. ในส่วน การร้องขอการเป็นสมาชิก ภายใต้ อนุญาตให้มีการร้องขอเข้าร่วม/ออกจากกลุ่มนี้หรือไม่ ให้เลือก ใช่ หรือ ไม่ใช่ ถ้าคุณเลือก ใช่ ภายใต้ ต้องการยอมรับการร้องขอโดยอัตโนมัติหรือไม่ ให้เลือก ใช่ หรือ ไม่ใช่ ถ้าคุณเลือก ไม่ใช่ ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลที่ต้องการให้ส่งการร้องขอไปถึงในกล่อง ส่งการร้องขอการเป็นสมาชิกไปยังที่อยู่อีเมลต่อไปนี้

 10. ในส่วน มอบสิทธิ์กลุ่มให้กับไซต์นี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากระดับสิทธิ์ที่คุณต้องการมอบให้กับสมาชิกของกลุ่ม

 11. คลิก สร้าง

  เพจ 'บุคคลและกลุ่ม' ที่แสดงสมาชิกของกลุ่มใหม่จะเปิดขึ้น

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของกลุ่ม

 1. บนเพจหน้าแรก 'การดูแลจากศูนย์กลาง' บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 2. บนเพจ 'การตั้งค่าไซต์' ภายใต้ ผู้ใช้และสิทธิ์ ให้คลิก บุคคลและกลุ่ม

 3. บนเพจ 'บุคคลและกลุ่ม: ผู้ดูแลระบบฟาร์ม' บน 'เปิดใช้ด่วน' ภายใต้ กลุ่ม ให้คลิกกลุ่มที่คุณต้องการจัดการการตั้งค่า

 4. บนเมนู การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่ากลุ่ม

  เปิดหน้าการตั้งค่ากลุ่มการเปลี่ยนแปลง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละรายการของคุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ดูส่วนก่อนหน้าสร้างกลุ่มใหม่

ด้านบนของหน้า

ดูสิทธิ์ของกลุ่ม

 1. บนเพจหน้าแรก 'การดูแลจากศูนย์กลาง' บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 2. บนเพจ 'การตั้งค่าไซต์' ภายใต้ ผู้ใช้และสิทธิ์ ให้คลิก บุคคลและกลุ่ม

 3. บนเพจ 'บุคคลและกลุ่ม: ผู้ดูแลระบบฟาร์ม' บน 'เปิดใช้ด่วน' ภายใต้ กลุ่ม ให้คลิกกลุ่มที่คุณต้องการดูสิทธิ์

 4. บนเมนู การตั้งค่า ให้คลิก แสดงสิทธิ์ของกลุ่ม

  หน้าต่าง 'แสดงสิทธิ์ของไซต์คอลเลกชัน' จะเปิดขึ้นและแสดงสิทธิ์สำหรับกลุ่ม

ด้านบนของหน้า

แต่งตั้งผู้เยี่ยมชม สมาชิก และเจ้าของ สำหรับไซต์ 'การดูแลจากศูนย์กลาง'

 1. บนเพจหน้าแรก 'การดูแลจากศูนย์กลาง' บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 2. บนเพจ 'การตั้งค่าไซต์' ภายใต้ ผู้ใช้และสิทธิ์ ให้คลิก บุคคลและกลุ่ม

 3. บนเพจ 'บุคคลและกลุ่ม: ผู้ดูแลระบบฟาร์ม' บนเมนู การตั้งค่า ให้คลิก ตั้งกลุ่ม

 4. บนเพจ 'ตั้งกลุ่มสำหรับไซต์นี้' ในส่วน ผู้เยี่ยมชมไซต์นี้ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สร้างกลุ่มใหม่ เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการสร้างกลุ่มใหม่ที่มีผู้เยี่ยมชมไซต์ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ให้พิมพ์ชื่อของกลุ่มที่สร้างใหม่ในกล่องที่สอดคล้องกัน เพิ่มผู้ใช้หรือกลุ่มลงในกลุ่มใหม่ด้วยการใส่ชื่อผู้ใช้ ชื่อกลุ่ม หรือที่อยู่อีเมลลงในกล่อง คั่นแต่ละรายการด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;)

  • ใช้กลุ่มที่มีอยู่ เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการกำหนดให้กลุ่มที่มีอยู่เป็นผู้เยี่ยมชมไซต์ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ให้คลิกกลุ่มในรายการที่สอดคล้องกัน

 5. ในส่วน สมาชิกของไซต์นี้ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สร้างกลุ่มใหม่ เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการสร้างกลุ่มใหม่ที่มีสมาชิกของไซต์นี้ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ให้พิมพ์ชื่อของกลุ่มที่สร้างใหม่ในกล่องที่สอดคล้องกัน เพิ่มผู้ใช้หรือกลุ่มลงในกลุ่มใหม่ด้วยการใส่ชื่อผู้ใช้ ชื่อกลุ่ม หรือที่อยู่อีเมลลงในกล่อง คั่นแต่ละรายการด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;)

  • ใช้กลุ่มที่มีอยู่ เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการกำหนดให้กลุ่มที่มีอยู่เป็นสมาชิกของไซต์ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ให้คลิกกลุ่มในรายการที่สอดคล้องกัน

 6. ในส่วน เจ้าของไซต์นี้ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สร้างกลุ่มใหม่ เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการสร้างกลุ่มใหม่ที่มีเจ้าของไซต์นี้ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ให้พิมพ์ชื่อของกลุ่มที่สร้างใหม่ในกล่องที่สอดคล้องกัน เพิ่มผู้ใช้หรือกลุ่มลงในกลุ่มใหม่ด้วยการใส่ชื่อผู้ใช้ ชื่อกลุ่ม หรือที่อยู่อีเมลลงในกล่อง คั่นแต่ละรายการด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;)

  • ใช้กลุ่มที่มีอยู่ เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการกำหนดให้กลุ่มที่มีอยู่เป็นเจ้าของไซต์นี้ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ให้คลิกกลุ่มในรายการที่สอดคล้องกัน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×