ผู้เยี่ยมชมไม่ได้รับการสนทนาอีเมลแบบกลุ่ม

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ด้วยการเข้าถึงของผู้เยี่ยมชมในกลุ่ม Office 365 องค์กรสามารถทำงานร่วมกับผู้ใช้ภายนอกที่ใช้บัญชีผู้ใช้อีเมซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของOffice 365 ถ้าผู้ใช้ของผู้เยี่ยมชมที่คุณเชิญจะแสดงเป็นสมาชิกของกลุ่ม แต่ไม่ได้รับการสนทนาทางอีเมลหรือกลุ่มใด ๆ ตรวจสอบต่อไปนี้:

 • ผู้เยี่ยมชมการเข้าถึงใน Office 365 กลุ่มในองค์กรของคุณ

 • จัดกลุ่มข้อความไม่ไปที่โฟลเดอร์อีเมลขยะของผู้ใช้ผู้เยี่ยมชม

 • ผู้ให้บริการอีเมลของผู้เยี่ยมชมที่ผู้ใช้ไม่ปฏิเสธกลุ่มข้อความ

ถัดไป ค้นหาถ้าผู้เยี่ยมชมได้รับเชิญจากSharePoint Online และ Azure B2B ไดเรกทอรี Active ถ้าใช่ คุณอาจมีปัญหาการกำหนดค่าในไดเรกทอรีของคุณ ขอให้ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณเพื่อแก้ไขปัญหา โดยทำตามขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่ 3:

 1. ดาวน์โหลด และติดตั้ง Microsoft Azure Active Directory V2 PowerShell มอดูลและช่วยการเข้าสู่ระบบ Microsoft Online Services

 2. เรียกใช้ชุดคำสั่ง PowerShell การดึงค่าคุณสมบัติบัญชีผู้ใช้ของผู้เยี่ยมชม

 3. ซ่อมแซมการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ของผู้เยี่ยมชม

 1. ดาวน์โหลด และติดตั้งเวอร์ชัน 64 บิตของMicrosoft Azure Active Directory V2 PowerShell มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูAzureAD

 2. ดาวน์โหลด และติดตั้งรุ่น 64 บิตMicrosoft Online Services ลงชื่อเข้าใช้ผู้ช่วย: ผู้ช่วย Microsoft Online Services ลงชื่อเข้าใช้สำหรับ RTW ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT

 1. เชื่อมต่อกับMicrosoft PowerShell โดยใช้ข้อมูลประจำตัวผู้ดูแลระบบของบริษัท

 2. เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้:

  Connect-AzureAD
 3. บนหน้าใส่ข้อมูลประจำตัว ใส่ข้อมูลประจำตัวผู้ดูแลระบบส่วนกลางของ Office 365 ดูกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบใน Office 365สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทใน Office 365

  -OR-

 1. ใส่ต่อไปนี้ในหน้าต่าง PowerShell กดEnter หลังจากแต่ละคำสั่ง

  Install-module azuread
  $adminusername=<global admin username>
  
  $adminpassword=<global admin password> 
  
  $password=ConvertTo-SecureString $adminpassword -AsPlainText –Force
  
  $credential=New-Object System.Management.Automation.PsCredential($adminusername,$password)
  
  $cred=Get-Credential -cred $credential
  
  Connect-AzureAD -cred $cred
 2. ค้นหาได้รับเชิญผู้ใช้และคุณสมบัติตามอยู่อีเมในคุณสมบัติOtherMail

  Get-AzureADUser -All $true | ?{$_.OtherMails -eq " misconfiguredguestemail@organization.com"} | fl
 3. ถ้าเขตข้อมูล SMTP หลักว่างเปล่า และเขตข้อมูล OtherMail มีหลายค่า แล้วบัญชีผู้ใช้ของผู้เยี่ยมชมที่ไม่ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง นี่คือตัวอย่าง:

  ตัวอย่างของบัญชีผู้ใช้ของผู้เยี่ยมชมที่ไม่ได้กำหนดค่าอย่างถูกต้อง

กตัวเลือกที่ 1: การเอาอยู่อีเมออกจากคุณสมบัติOtherMail ซึ่งจะทำOtherMail คุณสมบัติค่าเดี่ยวซึ่งมีอยู่อีเมลเหมือนกันเป็นที่อยู่อีเมลของผู้เยี่ยมชมที่ได้รับเชิญ โปรดสังเกตว่า เมื่อคุณเอาอยู่อีเมล ผู้ใช้สูญเสียการเข้าถึงไฟล์SharePoint Online ทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตให้ที่อยู่

ต่อไปนี้เป็นคำสั่งเมื่อต้องการเอาอยู่:

Get-AzureADUser -ObjectId <<Userobjectid_from_above>> | Set-AzureADUser -OtherMails "<<Desired email address>>"

-OR-

ตัวเลือก 2: ลบผู้ใช้นี้ และการเพิ่มลงในกลุ่ม โปรดสังเกตว่า เมื่อคุณลบผู้ใช้ เขาหรือเธอจะสูญเสียการเข้าถึงไฟล์SharePoint Online ทั้งหมดที่ได้รับสิทธิ์ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้นั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

จัดการไดเรกทอรี Azure AD ของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×