ผู้รับได้รับสิ่งที่แนบ winmail.dat

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อาการ

ผู้รับได้แจ้งคุณว่าข้อความอีเมลที่คุณส่งถึงพวกเขาปรากฏเป็นข้อความที่มีสิ่งที่แนบที่เรียกว่า winmail.dat

สาเหตุ

คุณกำลังใช้รูปแบบข้อความ Rich Text ซึ่งโปรแกรมอีเมลของผู้รับไม่สามารถแปลได้อย่างถูกต้อง

วิธีแก้ปัญหา

ส่งข้อความของคุณในรูปแบบ HTML หรือข้อความธรรมดา

ส่งข้อความในรูปแบบ HTML หรือข้อความธรรมดา

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก รูปแบบจดหมาย

  2. ภายใต้ รูปแบบข้อความ ในรายการ เรียบเรียงโดยใช้รูปแบบข้อความนี้ ให้คลิก HTML หรือ ข้อความธรรมดา

  3. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×