ผู้ดูแลระบบ IT: เปิดใช้งานทรัพยากรการศึกษา (ตัวอย่าง)

ผู้ดูแลระบบ IT: เปิดใช้งานทรัพยากรการศึกษา (ตัวอย่าง)

ผู้ดูแลระบบ IT ของโรงเรียนสามารถเปิดใช้งานทรัพยากรการศึกษา (ตัวอย่าง) เพื่อให้นักการศึกษาเข้าถึงทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดตามมาตรฐานประมาณ 300,000 แหล่งและการประเมินตามมาตรฐานประมาณ 1,000 รายการ เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ครูจะสามารถเข้าถึงทรัพยากรและการประเมินเหล่านี้ได้ในทั้งสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนของ OneNote และ Microsoft Forms

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปิดใช้งานแหล่งข้อมูลด้านการศึกษา คุณต้องเปิดใช้งาน Microsoft Store for Education และมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบ IT

เปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างของแหล่งข้อมูลการศึกษา

  1. ภายในพอร์ทัล O365 ของคุณ ให้เข้าไปที่ ศูนย์การจัดการ

  2. เลือก ตั้งค่า แล้วเลือก บริการและ Add-in

  3. เลือก ทรัพยากรการศึกษา เลื่อนสวิตช์สลับเป็น เปิด แล้วเลือก บันทึก

    เปิดใช้งานทรัพยากรการศึกษา

  4. ดูข้อตกลงการให้บริการ แล้วเลือก ยอมรับ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×