ผู้ดูแลระบบ: กำหนดค่า Skype สำหรับธุรกิจการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้แต่ละรายการ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้อธิบายวิธีกำหนด Skype สำหรับธุรกิจขนาดเล็กจำนวนผู้ใช้ผู้ดูแลระบบ เมื่อต้องการทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในจำนวนมาก เราได้รวมลิงก์ไปยัง cmdlet ของ Windows PowerShell ที่คุณสามารถใช้

เมื่อต้องการอนุญาต (หรือบล็อก) ทุกคนในธุรกิจของคุณสื่อสารกับบุคคลภายนอก ดู:

กำหนดการตั้งค่าทั่วไปสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน

คุณต้องมีSkype สำหรับสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ Businessทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วยบัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียนของคุณ

 2. เลือกศูนย์การดูแล > Skype สำหรับธุรกิจ

 3. เลือกผู้ใช้

  ใน Skype สำหรับศูนย์การจัดการธุรกิจ เลือกผู้ใช้

 4. เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการแก้ไข

 5. ในแผงด้านขวา เลือกแก้ไข

  เลือกไอคอนแก้ไข

 6. บนหน้าตัวเลือกทั่วไป เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากฟีเจอร์คุณต้องการเปลี่ยนแปลง และ แล้ว เลือกบันทึก

  ตัวเลือก

  รายละเอียด

  เสียงและวิดีโอ HD

  อนุญาตให้บุคคลสามารถบันทึกการประชุมเสียง วิดีโอ และเสียงการประชุมนี้ หรือไม่อนุญาตให้พวกเขาเพื่อจัดกำหนดการ meeetings ใด ๆ (ไม่มี)

  บันทึกการสนทนาและการประชุม

  เลือกสิ่งที่บุคคลนี้ได้รับอนุญาตให้บันทึก

  ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งานกับSkype for Business Basic

  สำหรับการปฏิบัติตามข้อบังคับ ให้ปิดฟีเจอร์ที่ไม่ได้เก็บถาวร

  เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณจำเป็นต้องมีการรักษาข้อมูลที่จัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย

  เลือกตัวเลือกนี้จะปิดฟีเจอร์ที่ไม่จัดเก็บเมื่อคุณมีแอIn-place Holdตั้งค่าในในศูนย์การจัดการ Exchange จะปิดฟีเจอร์ต่อไปนี้:

  • การถ่ายโอนไฟล์โดยใช้ข้อความโต้ตอบแบบทันที

  • หน้า OneNote ที่แชร์

  • คำอธิบายประกอบใน PowerPoint

เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่าเหล่านี้ในจำนวนมาก ใช้ PowerShell ดูนโยบายการจัดการใน Skype สำหรับธุรกิจ Online

บล็อกการสื่อสารภายนอก

หลังจากที่คุณเปิดใช้งาน excommunications ภายนอกสำหรับทุกคนในบริษัทของคุณ คุณสามารถบล็อกการสื่อสารภายนอกสำหรับแต่ละบุคคลที่ระบุโดยใช้ขั้นตอนเหล่านี้ตามที่เลือก

 1. เลือกผู้ใช้ เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการปิดใช้งานการตั้งค่า จากนั้น เลือกแก้ไข แก้ไข

 2. เลือกการสื่อสารภายนอก และยกเลิกเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมแล้ว:

  • Skype ภายนอกสำหรับผู้ใช้ Business: ยกเลิกเลือกกล่องนี้ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารกับผู้ใช้Skype for Business ในโดเมนภายนอก

  • ผู้ใช้ Skype ภายนอก: ยกเลิกเลือกกล่องนี้ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารกับบุคคลที่กำลังใช้แอปฟรีSkype

 3. คลิก บันทึก

เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่าเหล่านี้ในจำนวนมาก ใช้ PowerShell ดูการจัดการการติดต่อสื่อสารใน Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์กับผู้ใช้ภายนอกและองค์กร

แก้ไขการตั้งค่าการประชุมทางเสียงสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน

 1. เลือกผู้ใช้เลือกผู้ใช้ตั้งค่าการประชุมเสียงที่คุณ wan เพื่อแก้ไข,, แล้ว เลือกแก้ไข แก้ไข

 2. เลือกการประชุมทางเสียง เลือกผู้ให้บริการการประชุมทางเสียงของคุณ พิมพ์ หรือเปลี่ยนข้อมูลที่ร้องขอ นั้นแล้ว คลิกบันทึก

  ตั้งค่าการประชุมทางเสียง

  คำอธิบาย

  ชื่อของผู้ให้บริการ

  เลือกผู้ให้บริการของคุณจากรายการ

  หมายเลขที่คิดค่าบริการ (จำเป็น)

  ACP ในบริษัท หมายเลขโทรศัพท์เหล่านี้ถือว่าเป็นติดต่อคุณได้รับจากผู้ให้บริการการประชุมทางเสียง ถ้าผู้ใช้ Microsoft เป็นผู้ให้บริการการประชุมทางเสียง เหล่านี้จะเป็นตัวเลขที่ถูกตั้งค่าบนบริดจ์ประชุมทางเสียง จัดรูปแบบตัวเลข ตามที่คุณต้องการให้ปรากฏในSkype for Business และทีม Microsoft เรียกประชุม

  หมายเลขโทรฟรี

  ACP ในบริษัท หมายเลขโทรศัพท์เหล่านี้ถือว่าเป็นติดต่อคุณได้รับจากผู้ให้บริการการประชุมทางเสียง ถ้าผู้ใช้ Microsoft เป็นผู้ให้บริการการประชุมทางเสียง เหล่านี้จะเป็นตัวเลขที่ถูกตั้งค่าบนบริดจ์ประชุมทางเสียง จัดรูปแบบตัวเลข ตามที่คุณต้องการให้ปรากฏในSkype for Business และทีม Microsoft เรียกประชุม

  ID การประชุมทางโทรศัพท์และ PIN (จำเป็น)

  ผู้เข้าร่วม PIN หรือการประชุมรหัส ใช้ในการเข้าร่วมการประชุมที่จัดกำหนดการ โดยผู้ใช้นี้ และได้รับจากผู้ให้บริการการประชุมทางเสียงของบริษัทอื่น ถ้าผู้ใช้ Microsoft เป็นผู้ให้บริการการประชุมทางเสียง ก็จะไม่จำเป็น

เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่าเหล่านี้ในจำนวนมาก ใช้ PowerShell ดูการตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์การประชุมทางเสียงสำหรับที่อยู่บนเชิญผู้จัดการประชุม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ติดตั้ง Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์ Skype สำหรับธุรกิจและทีม Microsoft add-in ของสิทธิ์การใช้งาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×