ผู้ดูแลระบบปิดใช้งานคำสั่งบน Ribbon

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อาการ

คุณพยายามใช้คำสั่งบน Ribbon แต่คำสั่งถูกปิดใช้งานหรือไม่พร้อมใช้งาน

สาเหตุที่เป็นไปได้

อาจเป็นเพราะผู้ดูแลระบบของคุณปิดใช้งานคำสั่งนี้ผ่านนโยบายกลุ่ม

สาเหตุที่เป็นไปได้อื่นๆ ได้แก่

คุณไม่มีสิทธิ์ในการใช้แฟ้ม

แฟ้มอยู่ในโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน

แฟ้มเปิดในมุมมองที่ได้รับการป้องกัน

การแก้ไขปัญหา

ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ ดูOffice 2010 Resource Kit

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×