ผสาน และยกเลิกผสานเซลล์ใน Excel for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ผสานรวมเซลล์อย่างน้อยสองเซลล์ เพื่อสร้างเซลล์ใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่า เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างป้ายชื่อที่ขยายครอบคลุมหลายคอลัมน์

เช่น ต่อไปนี้เซลล์ A1, B1 และ C1 จะถูกผสานเพื่อสร้างป้ายชื่อ "ยอดขายรายเดือน" เพื่ออธิบายข้อมูลในแถว 2 ถึง 7

ผสานเซลล์เหนือเซลล์อื่น

ผสานเซลล์

 1. เลือกอย่างน้อยสองเซลล์ที่ติดกันที่คุณต้องการผสาน

  สิ่งสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณต้องการให้สิ้นสุดในเซลล์ที่ผสานอยู่ในเซลล์ซ้ายบน ข้อมูลทั้งหมดในเซลล์ที่ผสานอื่นๆ จะถูกลบ เมื่อต้องการเก็บข้อมูลในเซลล์อื่นๆ ให้คัดลอกข้อมูลนั้นไปไว้ในตำแหน่งอื่นในเวิร์กชีตก่อนที่จะผสาน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือก ผสานแล้วจัดกึ่งกลาง

  บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือก ผสานแล้วจัดกึ่งกลาง

เคล็ดลับ: 

 • ถ้า ผสานและจัดกึ่ง เป็นสีจาง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้แก้ไขเซลล์ และเซลล์ที่คุณต้องการผสานไม่ได้ถูกจัดรูปแบบเป็นตาราง Excel เซลล์ที่ถูกจัดรูปแบบเป็นตาราง โดยปกติแล้วจะมีแถวที่มีการแรเงาสลับและตัวกรองอยู่บนส่วนหัวของคอลัมน์

 • เมื่อต้องการผสานเซลล์โดยไม่จัดกึ่งกลาง ให้คลิกลูกศรถัดจาก ผสานและจัดกึ่งกลาง แล้วคลิก ผสานตามขวาง หรือ ผสานเซลล์

 • ถ้าคุณเปลี่ยนใจ คุณสามารถแยกเซลล์คุณผสานตลอดเวลา

การแยกข้อความไปยังเซลล์ต่างๆ

คุณสามารถนำข้อความในเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ และเผยแพร่ข้อความนั้นในเซลล์หลายเซลล์ได วิธีนี้ตรงกันข้ามกับการเชื่อมเข้าด้วยกัน ซึ่งคุณสามารถ รวมข้อความจากเซลล์อย่างน้อยสองเซลล์เป็นเซลล์เดียว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสามารถแยกคอลัมน์ชื่อและคอลัมน์นามสกุล อย่างเช่นต่อไปนี้:

ก่อนและหลังการแยกข้อความออกเป็นคอลัมน์ต่างๆ

ไปยัง ข้อมูล> ข้อความเป็นคอลัมน์ และตัวช่วยสร้างจะนำคุณเข้าสู่กระบวนการ วิธีการทำงานการแบ่งย่อยมีดังต่อไปนี้

 1. เลือกเซลล์หรือคอลัมน์ที่มีข้อความที่คุณต้องการแยก

  หมายเหตุ: เลือกแถวได้จำนวนมากเท่าที่คุณต้องการ แต่ไม่เกินหนึ่งคอลัมน์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีคอลัมน์ว่างที่ด้านขวาเพียงพอ เพื่อป้องกันการเขียนทับ ถ้ามีคอลัมน์ว่างไม่เพียงพอ ให้คุณเพิ่มจำนวนคอลัมน์ว่างเสียก่อน

 2. คลิก ข้อมูล > ข้อความเป็นคอลัมน์

  คลิกแท็บ ข้อมูล จากนั้นคลิก ข้อความเป็นคอลัมน์

 3. ซึ่งจะเริ่มการทำงานของ ตัวช่วยสร้างการแปลงข้อความเป็นคอลัมน์ คลิก มีการใช้ตัวคั่น > ถัดไป

 4. ทำเครื่องหมายที่ ช่องว่าง และล้างกล่องกาเครื่องหมายที่เหลือ หรือทำเครื่องหมายที่ เครื่องหมายจุลภาค และ ช่องว่าง ถ้านี่คือวิธีแยกข้อความของคุณ (ดวงรัตน์, ปัญญา ใช้เครื่องหมายจุลภาคและช่องว่างระหว่างชื่อ) คุณสามารถดูตัวอย่างข้อมูลของคุณในหน้าต่าง แสดงตัวอย่างข้อมูล

  ขั้นตอนที่ 2 ในตัวช่วยสร้าง ภายใต้ตัวคั่น ให้เลือกว่าข้อมูลของคุณจะถูกแยกอย่างไร ในการแสดงตัวอย่าง คุณสามารถดูการแสดงตัวอย่างของข้อมูลของคุณได้

 5. คลิก ถัดไป

 6. ในขั้นตอนนี้ ให้เลือกรูปแบบสำหรับคอลัมน์ใหม่ของคุณ หรือปล่อยให้ Excel ทำงานให้คุณ ถ้าคุณต้องการเลือกรูปแบบเอง ให้เลือกรูปแบบตามที่คุณต้องการ เช่น ข้อความ จากนั้นคลิกที่คอลัมน์ของข้อมูลคอลัมน์ที่สองในหน้าต่าง แสดงตัวอย่างข้อมูล แล้วคลิกรูปแบบเดียวกันอีกครั้ง ทำซ้ำกับคอลัมน์ทั้งหมดในหน้าต่าง แสดงตัวอย่าง

  ขั้นตอนที่ 3 ในตัวช่วยสร้าง ตัวเลือก ข้อความ ถูกเลือกเอาไว้

 7. คลิกปุ่ม รูปปุ่ม ยุบกล่องโต้ตอบ ที่อยู่ด้านขวาของกล่อง ปลายทาง เพื่อยุบกล่องโต้ตอบ

 8. เลือกเซลล์ในเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการวางข้อมูลที่แยกลงไป ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการแยกชื่อเต็มออกเป็นคอลัมน์ชื่อและคอลัมน์นามสกุล ให้เลือกเซลล์ในจำนวนที่เหมาะสมในคอลัมน์ที่ติดกันสองคอลัมน์

  เลือกเซลล์ที่คุณต้องการวางเซลล์ที่แยกลงไป

 9. คลิกปุ่ม ปุ่มขยาย เพื่อขยายกล่องโต้ตอบ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

  คลิกปุ่ม ขยาย

ด้านบนของหน้า

คุณมีคำถามที่เกี่ยวกับฟังก์ชันโดยเฉพาะหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×