ผสานและเลิกผสานเซลล์

คุณไม่สามารถแยกเซลล์เดี่ยวได้ แต่คุณสามารถทำให้ปรากฏเป็นเซลล์แยกได้โดยการผสานเซลล์ด้านบน เช่น คุณต้องการแยกเซลล์ A2 เป็นสามเซลล์ให้ปรากฏเคียงข้างกัน ภายใต้เซลล์ A1 (คุณต้องใช้เซลล์ A1 เป็นหัวเรื่อง) คุณไม่สามารถแยกเซลล์ A2 ได้ แต่สามารถรับผลที่คล้ายกันได้โดยการผสานเซลล์ A1, B1 และ C1 เป็นเซลล์เดี่ยวหนึ่งเซลล์ จากนั้นให้คุณใส่ข้อมูลของคุณในเซลล์ A2, B2 และ C2 เซลล์สามเซลล์จะปรากฏคล้ายกับเซลล์แยกภายใต้เซลล์หนึ่งเซลล์ที่ใหญ่กว่า (A1) ที่เป็นหัวเรื่อง ชมวิดีโอสั้นๆ นี้เพื่อดูวิธีทำ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

เมื่อคุณผสานเซลล์อย่างน้อยสองเซลล์ติดกันในแนวนอน หรือแนวตั้ง เซลล์จะกลายเป็นกลายเป็นหนึ่งเซลล์ที่ใหญ่กว่า ที่แสดงอยู่ในหลายคอลัมน์หรือแถว ในตัวอย่างต่อไปนี้ มีการใช้คำสั่ง ผสานและจัดกึ่งกลาง เพื่อจัดกึ่งกลางข้อความในเซลล์ที่ผสาน

ข้อความในเซลล์ที่ผสาน

สิ่งสำคัญ:  เมื่อคุณผสานเซลล์หลายเซลล์ เนื้อหาในเซลล์เดียว (เซลล์ด้านบนซ้ายสำหรับภาษาที่อ่านจากซ้ายไปขวา หรือเซลล์ด้านบนขวาสำหรับภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้าย) จะปรากฏในเซลล์ที่ผสาน เนื้อหาในเซลล์อื่นๆที่คุณผสานจะถูกลบ

หลังจากผสานเซลล์ คุณจะสามารถแยกเซลล์ที่ผสานเป็นเซลล์เดี่ยวอีกครั้งได้ ถ้าคุณจำตำแหน่งที่ผสานเซลล์ไม่ได้ คุณสามารถใช้คำสั่ง ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งเซลล์ที่ผสานแบบด่วนได้

หมายเหตุ:  คุณไม่สามารถแยกเซลล์ที่ไม่ได้ผสาน ถ้าคุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแยกเนื้อหาของเซลล์ที่ไม่ได้ผสานข้ามเซลล์หลายเซลล์ ให้ดูสร้างเนื้อหาเซลล์ในคอลัมน์ที่ติดกัน

ผสานเซลล์

การผสานเป็นการรวมอย่างน้อยสองเซลล์ขึ้นไปเพื่อสร้างเซลใหม่ที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างป้ายชื่อที่ครอบคลุมหลายคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น เซลล์ A1, B1 และ C1 ถูกผสานเพื่อสร้างป้ายชื่อ “ยอดขายประจำเดือน” เพื่ออธิบายข้อมูลในแถวที่ 2 ถึง 7

ผสานเซลล์เหนือเซลล์อื่น

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยสองเซลล์ที่ติดกัน ที่คุณต้องการผสาน

  สิ่งสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณต้องการให้สิ้นสุดในเซลล์ที่ผสานอยู่ในเซลล์ซ้ายบน ข้อมูลทั้งหมดในเซลล์ที่ผสานอื่นๆ จะถูกลบ เมื่อต้องการเก็บข้อมูลในเซลล์อื่นๆ ให้คัดลอกข้อมูลนั้นไปไว้ในตำแหน่งอื่นในเวิร์กชีตก่อนที่จะผสาน

 2. คลิก หน้าแรก > ผสานแล้วจัดกึ่งกลาง

  ปุ่ม ผสานและจัดกึ่งกลาง

  ถ้า ผสานและจัดกึ่งกลาง เป็นสีจาง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้กำลังแก้ไขเซลล์และเซลล์ที่คุณต้องการผสานไม่ได้อยู่ในตาราง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการผสานเซลล์โดยไม่จัดกึ่งกลาง ให้คลิกลูกศรถัดจาก ผสานและจัดกึ่งกลาง แล้วคลิก ผสานตามขวาง หรือ ผสานเซลล์

  ถ้าคุณเปลี่ยนใจ คุณสามารถแยกเซลล์ที่คุณผสานได้ตลอดเวลา

การแยกเซลล์ที่ผสาน

เมื่อต้องการยกเลิกการผสานเซลล์ในทันทีหลังจากที่ผสานเซลล์เหล่านั้นไปแล้ว ให้กด Ctrl+Z หรือคลิก ผสานและจัดกึ่งกลาง เพื่อแยกเซลล์ที่ผสานเหล่านั้น

 1. เลือกเซลล์ที่ผสานที่คุณต้องการยกเลิกการผสาน

เคล็ดลับ: ใช้คำสั่ง ค้นหา เพื่อค้นหาเซลล์ที่ผสานทั้งหมดในเวิร์กชีตของคุณ

 1. คลิก หน้าแรก > ผสานและจัดกึ่งกลาง

ปุ่ม ผสานและจัดกึ่งกลาง

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ผสานและจัดกึ่งกลาง จากนั้นคลิก ยกเลิกการผสานเซลล์ ได้เช่นกัน

เมื่อเซลล์ที่ผสานแยกออกจากกัน อะไรก็ตามที่อยู่ในเซลล์ที่ผสานนั้น จะย้ายไปยังเซลล์บนซ้าย

ก่อนและหลังการยกเลิกการผสานเซลล์

ด้านบนของหน้า

ผสานเซลล์ที่อยู่ติดกัน

 1. เลือกอย่างน้อยสองเซลล์ที่ติดกันที่คุณต้องการผสาน

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏในเซลล์ที่ผสานอยู่ในเซลล์ด้านบนซ้ายของช่วงที่เลือก มีเพียงข้อมูลในเซลล์ด้านบนซ้ายเท่านั้นที่จะยังอยู่ในเซลล์ที่ผสาน ข้อมูลในเซลล์อื่นในช่วงที่เลือกจะถูกลบ คัดลอกข้อมูลอื่นๆ ที่คุณต้องการไปยังตำแหน่งอื่นบนเวิร์กชีตก่อนการผสาน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การจัดแนว ให้คลิก ผสานและจัดกึ่งกลาง

  ปุ่ม ผสานและจัดกึ่งกลาง ในกลุ่ม การจัดแนว

  เซลล์จะถูกผสานเป็นแถวหรือคอลัมน์ และเนื้อหาในเซลล์จะถูกจัดกึ่งกลางในเซลล์ที่ผสาน เมื่อต้องการผสานเซลล์โดยไม่จัดกึ่งกลาง ให้คลิกลูกศรถัดจาก ผสานและจัดกึ่งกลาง แล้วคลิก ผสานตามขวาง หรือ ผสานเซลล์

  หมายเหตุ:  ถ้าปุ่ม ผสานและจัดกึ่งกลาง ไม่พร้อมใช้งาน เซลล์ที่เลือกอาจอยู่ในโหมดแก้ไข หรือเซลล์อาจอยู่ในตาราง Excel เมื่อต้องการยกเลิกโหมดแก้ไข ให้กด ENTER คุณไม่สามารถผสานเซลล์ที่อยู่ในตาราง Excel ได้

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวข้อความในเซลล์ที่ผสาน ให้เลือกเซลล์ จากนั้นคลิกปุ่มการจัดแนวใดๆ ในกลุ่ม การจัดแนว บนแท็บ หน้าแรก

  หมายเหตุ: 

 4. การอ้างอิงสูตรในเซลล์อื่นๆ จะถูกปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเพื่อใช้การอ้างอิงเซลล์ที่ผสาน

 5. เนื่องจากจำเป็นต้องทำให้เซลล์มีขนาดเท่ากันในการจัดเรียง คุณจึงไม่สามารถจัดเรียงช่วงที่มีการรวมกันระหว่างเซลล์ที่ผสานและเซลล์ที่ไม่ผสานได้

แยกเซลล์ที่ผสาน

เมื่อต้องการแยกเซลล์ที่ผสาน คุณต้องเลือกเซลล์ที่ผสานก่อน

 1. เลือกเซลล์ที่ผสานที่คุณต้องการยกเลิกการผสาน

  เมื่อคุณเลือกเซลล์ที่ผสานแล้ว ปุ่ม ผสานและจัดกึ่งกลาง รูปปุ่ม จะปรากฏขึ้นเป็นถูกเลือกในกลุ่ม การจัดแนว บนแท็บ หน้าแรก

  ปุ่ม ผสานและจัดกึ่งกลาง ในกลุ่ม การจัดแนว

 2. เมื่อต้องแยกเซลล์ที่ผสาน ให้คลิก ผสานและจัดกึ่งกลาง รูปปุ่ม หรือคลิกลูกศรข้างๆ ผสานและจัดกึ่งกลาง จากนั้นคลิก เลิกผสาน

  เคล็ดลับ:  คุณสามารถเลิกผสานเซลล์ได้ทันทีที่ผสานโดยการคลิก เลิกทำ บนแถบเครื่องมือการเข้าถึงด่วน หรือกด CTRL+Z

  เนื้อหาของเซลล์ที่ผสานจะปรากฏในเซลล์ด้านบนซ้ายของช่วงเซลล์แยก

ค้นหาเซลล์ที่ผสาน

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ค้นหาและเลือก

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. คลิก ค้นหา

 3. บนแท็บ ค้นหา ให้คลิก ตัวเลือก จากนั้นคลิก สูตร

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม จัดรูปแบบ ให้คลิก ตัวเลือก

 4. บนแท็บ การจัดแนว ภายใต้ ควบคุมข้อความ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ผสานเซลล์ จากนั้นคลิก ตกลง

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการค้นหาผลลัพธ์ถัดไปของเซลล์ที่ผสาน ให้คลิก ค้นหาถัดไป

   Excel จะเลือกเซลล์ที่ผสานถัดไปในเวิร์กชีต

  • เมื่อต้องการค้นหาเซลล์ที่ผสานทั้งหมด ให้คลิก ค้นหาทั้งหมด

   Excel จะแสดงรายการเซลล์ที่ผสานทั้งหมดในส่วนด้านล่างของกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ เมื่อคุณเลือกเซลล์ที่ผสานในรายการนี้ Excel จะเลือกเซลล์ที่ผสานดังกล่าวบนเวิร์กชีต

ด้านบนของหน้า

คุณทราบหรือไม่

ถ้าคุณไม่มีการสมัครใช้งาน Office 365 หรือ Office เวอร์ชันล่าสุด คุณสามารถทดลองใช้ได้ทันที:

ทดลองใช้ Office 365 หรือ Excel เวอร์ชันล่าสุด

คุณมีคำถามที่เฉพาะเกี่ยวกับการทำงานหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้ไม่ได้

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตร

แป้นพิมพ์ลัด Excel และแป้นฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel (เรียงลำดับตามประเภท)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×