ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ผสานเซลล์ตารางหลายๆ เซลล์เข้าเป็นหนึ่งเซลล์

คุณสามารถรวมเซลล์อย่างน้อยสองเซลล์ที่อยู่ในแถวหรือคอลัมน์เดียวกันให้เป็นเซลล์เดียวได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถผสานเซลล์หลายเซลล์ตามแนวนอนเพื่อสร้างเป็นหัวเรื่องตารางที่ครอบคลุมคอลัมน์หลายๆ คอลัมน์ได้

  1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการผสาน

    หมายเหตุ: ถ้าเซลล์ในตารางของคุณไม่มีเส้นขอบที่มองเห็นได้ คุณอาจพบว่าการแสดงเส้นตารางนั้นมีประโยชน์ คลิก เครื่องมือตาราง > เค้าโครง > แสดงเส้นตาราง

    แสดงเส้นตาราง

    1. คลิกขวาเซลล์ที่เลือก แล้วคลิก ผสานเซลล์
      คลิกขวาเมนูทางลัดเพื่อผสานเซลล์ตาราง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×