ผสานหรือแยกเซลล์ในตาราง

ผสานเซลล์

คุณสามารถรวมเซลล์อย่างน้อยสองเซลล์ในตารางที่อยู่ในแถวหรือคอลัมน์เดียวกันให้เป็นเซลล์เดียวได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถผสานเซลล์หลายเซลล์ตามแนวนอนเพื่อสร้างเป็นหัวเรื่องตารางที่ครอบคลุมคอลัมน์หลายๆ คอลัมน์ได้

  1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการผสาน

  2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ผสาน ให้คลิก ผสานเซลล์

การแยกเซลล์

  1. คลิกในเซลล์ หรือเลือกเซลล์หลายๆ เซลล์ที่คุณต้องการแยก

  2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ผสาน ให้คลิก แยกเซลล์

  3. ใส่จำนวนคอลัมน์หรือแถวที่คุณต้องการแยกเซลล์ที่เลือกออก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×