ผสานรายการจากปฏิทินหลาย ๆ ปฏิทิน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถรวมรายการปฏิทินในไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) หรือโฟลเดอร์ปฏิทินภายในบานหน้าต่างนำทาง สองเพื่อให้ข้อมูลปรากฏบนปฏิทินหนึ่ง

หมายเหตุ: ผสานรายการจะบันทึกรายการทั้งหมดในปฏิทินเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการบันทึกรายการในปฏิทินต่าง ๆ แต่สามารถดูข้อมูลเหล่านั้นเข้าด้วยกันต่อไป พิจารณาใช้ฟีเจอร์การวางซ้อนปฏิทิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูดูปฏิทินแบบเคียงข้างกัน หรือซ้อน

การผสานข้อมูลปฏิทินอยู่สองขั้นตอน ขั้นแรก รายการจากปฏิทินหนึ่งจะถูกส่งออก Second ปฏิทินที่ส่งออกข้อมูลจะถูกนำเข้าเพื่อให้ได้ถูกผสานกับปฏิทินที่คุณต้องการให้รายการปฏิทินทั้งหมดจะปรากฏขึ้น

ส่งออกข้อมูลปฏิทิน

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก ขั้นสูง

 4. ภายใต้ ส่งออก ให้คลิก ส่งออก

 5. คลิก ส่งออกไปที่แฟ้ม และคลิก ถัดไป

 6. คลิก แฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) แล้วคลิก ถัดไป

 7. คลิกโฟลเดอร์ปฏิทินที่คุณต้อง การส่งออก ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมโฟลเดอร์ย่อย แล้ว คลิกถัดไป

 8. ในกล่องบันทึกไฟล์ที่ส่งออกเป็น ใส่ตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ หรือคลิกเรียกดู เพื่อเลือกโฟลเดอร์ และใส่ชื่อไฟล์

 9. คลิก เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: ส่งออกข้อมูลปฏิทินสร้างสำเนาของรายการ แต่ลบรายการออกจากปฏิทินใด ๆ

นำเข้าข้อมูลปฏิทิน

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก เปิด

 3. คลิก นำเข้า

 4. คลิก การนำเข้าจากโปรแกรมหรือแฟ้มอื่น แล้วคลิก ถัดไป

 5. คลิก Outlook Data File (.pst) แล้วคลิก ถัดไป

 6. คลิกเรียกดู เพื่อเลือกไฟล์คุณสร้างในส่วนก่อนหน้านี้ แล้ว คลิ กตกลง

 7. ภายใต้ตัวเลือก คลิกนำเข้ารายการที่ซ้ำกัน แล้ว คลิ กถัดไป

 8. ภายใต้เลือกโฟลเดอร์ที่จะนำเข้าจาก คลิกโฟลเดอร์ปฏิทิน

 9. ล้างกล่องกาเครื่องหมายรวมโฟลเดอร์ย่อย

 10. คลิกนำเข้ารายการลงในโฟลเดอร์เดียวกัน ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้หลาย คุณอาจมีไฟล์ข้อมูล Outlook อื่น คลิกบัญชีผู้ใช้ปลายทางที่คุณต้องการให้ปรากฏรายการปฏิทิน

 11. คลิก เสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×