ผสานคิวรี (Power Query)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

การดำเนินการ ผสาน จะสร้างคิวรีขึ้นมาใหม่จากคิวรีสองรายการที่มีอยู่แล้ว ผลลัพธ์คิวรีหนึ่งรายการจะมีคอลัมน์ทั้งหมดจากตารางหลัก โดยมีคอลัมน์หนึ่งทำหน้าที่เป็นคอลัมน์เดี่ยวที่มีลิงก์การนำทางไปยังตารางที่เกี่ยวข้อง ตารางที่เกี่ยวข้องจะมีแถวทั้งหมดที่ตรงกับแถวแต่ละแถวจากตารางหลักโดยยึดตามค่าคอลัมน์ร่วม การดำเนินการ ขยาย จะเพิ่มคอลัมน์จากตารางที่เกี่ยวข้องลงในตารางหลัก สำหรับตัวอย่างของการผสานยอดขายรวมจากคิวรีรายละเอียดการสั่งซื้อกับตารางผลิตภัณฑ์ ให้ดูที่บทช่วยสอน รวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

ด้วยการผสาน คุณสามารถทำงานได้เหมือนกับฟังก์ชัน VLOOKUP ของ Excel VLOOKUP ช่วยให้คุณรวมระหว่างชุดข้อมูลสองชุดที่อยู่ใน Excel การผสานให้คุณสามารถรวมคิวรีของข้อมูลสองรายการที่อยู่ใน Excel หรือจากแหล่งข้อมูลภายนอกได้ นอกจากนี้ การผสานยังมีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย เพื่อให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ของสองตารางที่รวมกันได้อย่างง่ายดาย

หมายเหตุด้านความปลอดภัย : ระดับความเป็นส่วนตัว ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้รวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลขององค์กร ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลส่วนตัวไปยังแหล่งข้อมูลอื่นที่อาจเป็นอันตรายโดยไม่ได้ตั้งใจได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคิวรี Power Query จะวิเคราะห์แหล่งข้อมูลแต่ละแหล่ง และจัดประเภทลงในระดับของความเป็นส่วนตัวที่กำหนด ได้แก่ สาธารณะ องค์กร และส่วนตัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเป็นส่วนตัว ให้ดูที่ ระดับความเป็นส่วนตัว

ดำเนินการผสาน

คุณสามารถดำเนินการผสานได้สองรูปแบบคือ การผสานระดับกลาง หรือ การผสานแบบอินไลน์ ดังนี้ การผสานระดับกลาง จะให้คุณสร้างคิวรีใหม่สำหรับการผสานแต่ละครั้ง การผสานแบบอินไลน์ จะให้คุณผสานข้อมูลเข้ากับคิวรีที่มีอยู่ของคุณจนกว่าคุณจะได้รับผลลัพธ์สุดท้าย ผลลัพธ์จะเป็นขั้นตอนใหม่ที่ส่วนท้ายของคิวรีปัจจุบัน

ผสานแบบอินไลน์

 1. ในตาราง การแสดงตัวอย่าง ของแบบสอบถาม ให้คลิกไอคอนตาราง ( ไอคอนตาราง ) และคลิก ผสาน

  ผสานคิวรี

ผสานระดับกลาง

 1. บน Ribbon ของ POWER QUERY หรือ ตัวแก้ไขแบบสอบถาม ในกลุ่ม รวม ให้คลิก ผสาน เมื่อใช้ Ribbon ตัวแก้ไขแบบสอบถาม คิวรีที่ทำงานอยู่จะถูกเลือกเป็นตารางหลักสำหรับการดำเนินการ ผสาน

  ผสานคิวรีใน Power Query

เมื่อต้องการผสานคิวรี

 1. ในกล่องโต้ตอบ ผสาน ให้ทำดังนี้

  1. เลือกตารางหลักจากรายการดรอปดาวน์ด้านบน แล้วเลือกคอลัมน์ด้วยการคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์

  2. เลือกตารางที่เกี่ยวข้องจากรายการดรอปดาวน์ด้านล่าง แล้วเลือกคอลัมน์ที่ตรงกันด้วยการคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์

   หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกคอลัมน์ที่จะผสานได้หลายคอลัมน์ ดูให้แน่ใจว่า คุณเลือกจำนวนคอลัมน์ตรงกันกับตารางหลักและการแสดงตัวอย่างตารางที่เกี่ยวข้อง

   หลังจากที่คุณเลือกคอลัมน์จากตารางหลักและตารางที่เกี่ยวข้องแล้ว Power Query จะแสดงจำนวนของรายการที่ตรงกันจากแถวบนสุด การกระทำนี้จะตรวจสอบว่าการดำเนินการ ผสาน ถูกต้องหรือไม่ หรือคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของ ผสาน หรือกับคิวรีที่คุณต้องการผสานหรือไม่

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมเฉพาะแถวที่ตรงกัน เพื่อรวมเฉพาะแถวเหล่านั้นจากตารางหลักที่ตรงกับตารางที่เกี่ยวข้องในคิวรีการผสานที่เป็นผลลัพธ์ ถ้าคุณไม่เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ แถวทั้งหมดจากตารางหลักจะถูกรวมไว้ในคิวรีการผสานที่เป็นผลลัพธ์

 3. คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: คอลัมน์ร่วมในตารางหลักและตารางที่เกี่ยวข้องจะถูกนำไปเปรียบเทียบโดยยึดตามลำดับที่เลือกไว้สำหรับตารางแต่ละตาราง นอกจากนี้ คอลัมน์ต้องเป็นชนิดเดียวกัน เช่น ข้อความหรือตัวเลข เพื่อให้ตรงกัน

  ตัวอย่าง ผสาน ต่อไปนี้แสดงการผสานระหว่างตาราง ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นตารางหลัก และตารางที่เกี่ยวข้องคือ ยอดขายรวม

  กล่องโต้ตอบ ผสาน

หลังจากที่คุณคลิก ตกลง การดำเนินการ ผสาน จะสร้างแบบสอบถามใหม่

ผสานขั้นสุดท้าย

ดำเนินการขยาย

หลังจากการดำเนินการ ผสาน คุณสามารถขยายคอลัมน์ลิงก์ ตาราง เพื่อเพิ่มคอลัมน์จากตารางที่เกี่ยวข้องลงในตารางหลักได้ เมื่อคอลัมน์ถูกขยายในตารางหลักแล้ว คุณจะสามารถนำตัวกรองและการแปลงอื่นๆ ไปใช้ได้

ขยายคอลัมน์

 1. ในตาราง การแสดงตัวอย่าง ให้คลิกที่ไอคอนขยาย คอลัมน์ใหม่ ( ขยาย )

 2. ในดรอปดาวน์ของ ขยาย ให้ทำดังนี้

  1. คลิก (เลือกคอลัมน์ทั้งหมด) เพื่อล้างคอลัมน์ทั้งหมด

  2. คลิกคอลัมน์จากตารางที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มลงในตารางหลัก

  3. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณขยายคอลัมน์แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ ให้ดูที่ เปลี่ยนชื่อคอลัมน์

การผสาน Power Query

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

รวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×