ผสานคอลัมน์ (Power Query)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: Power Queryจะเรียกว่าได้รับ และแปลงExcel 2016 ข้อมูลต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองอย่าง เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูต้น และแปลงใน Excel 2016

หมายเหตุ: ดูวิดีโอสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีการแสดงตัวแก้ไขแบบสอบถาม ที่ส่วนท้ายของบทความนี้

ด้วย Power Query คุณสามารถผสานคอลัมน์อย่าง น้อยสองคอลัมน์ในแบบสอบถามของคุณ คุณสามารถผสานคอลัมน์เพื่อแทนที่ ด้วยคอลัมน์ที่ผสาน หรือสร้างคอลัมน์ที่ผสานใหม่ควบคู่ไปกับคอลัมน์ที่จะผสาน คุณสามารถผสานคอลัมน์ของชนิดข้อมูล Text เท่านั้น

 1. ใน ตัวแก้ไขแบบสอบถาม ดูให้แน่ใจว่าคอลัมน์ที่คุณต้องการผสานคือชนิดข้อมูลที่เป็น ข้อความ คลิกขวาที่ส่วนหัวของคอลัมน์แล้วเลือก เปลี่ยนแปลงชนิด > ข้อความ จากเมนูบริบท

 2. เลือกอย่าง น้อยสองคอลัมน์ที่คุณต้องการผสาน กดแป้น CTRL แล้ว คลิ กบนส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อเลือกแต่ละคอลัมน์ที่คุณจะรวมไว้ในการผสาน

  หมายเหตุ:ลำดับที่คุณเลือกคอลัมน์ตั้งค่าลำดับของค่าในคอลัมน์ที่ผสาน

 3. คลิกขวาคอลัมน์ แล้วคลิกผสานคอลัมน์

  ผสานคอลัมน์

  หมายเหตุ: คำสั่ง ผสานคอลัมน์ จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคอลัมน์ที่เลือกทั้งหมดสำหรับการดำเนินการผสานคือชนิดข้อมูลที่เป็น ข้อความ

 4. ในหน้าต่างป็อปอัพผสานคอลัมน์ ระบุตัวคั่นที่ถูกใช้ระหว่างแต่ละค่าของคอลัมน์ คุณสามารถเลือกจากค่าตัวคั่นที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือระบุค่าคั่นแบบกำหนดเอง

  เลือกตัวคั่น

 5. คลิกตกลง เพื่อสร้างคอลัมน์ผสานที่แทนที่คอลัมน์ที่เลือกสำหรับการดำเนินการผสาน เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ที่ผสานเพื่อให้มีความหมายคุณ...

  คอลัมน์ที่ผสาน

คุณสามารถแทรกคอลัมน์แบบกำหนดเองลงในตารางแบบสอบถาม และใช้สูตรคอลัมน์แบบกำหนดเองเพื่อผสานค่าในคอลัมน์อย่างน้อยสองคอลัมน์ก็ได้ ในกรณีนี้ คอลัมน์ที่มีอยู่ที่ถูกผสานจะพร้อมใช้งานควบคู่ไปกับคอลัมน์ที่ผสานใหม่ในตารางแบบสอบถาม

เมื่อต้องการผสานค่าคอลัมน์ด้วยการแทรกคอลัมน์แบบกำหนดเอง ให้ทำดังนี้

 1. ใน ตัวแก้ไขแบบสอบถาม ดูให้แน่ใจว่าคอลัมน์ที่คุณต้องการผสานคือชนิดข้อมูลที่เป็น ข้อความ คลิกขวาที่ส่วนหัวของคอลัมน์แล้วเลือก เปลี่ยนแปลงชนิด > ข้อความ

 2. คลิกไอคอนตาราง ( ไอคอนตาราง ), แล้ว คลิ กแทรกคอลัมน์แบบกำหนดเอง คุณอาจ คลิกขวาที่ส่วนหัวของคอลัมน์ นั้นแล้ว คลิกแทรกคอลัมน์แบบกำหนดเอง

  แทรกคอลัมน์แบบกำหนดเอง

 3. ในหน้าต่างป็อปอัพแทรกคอลัมน์แบบกำหนดเอง:

  1. ดับเบิลคลิกที่คอลัมน์แรกที่คุณต้องการผสานจากรายการคอลัมน์ที่มีอยู่ หรือคลิกคอลัมน์จากรายการคอลัมน์ที่มีอยู่ คลิ กแทรก คอลัมน์จะถูกเพิ่มลงในกล่องสูตรคอลัมน์แบบกำหนดเอง

  2. ในกล่อง สูตรคอลัมน์แบบกำหนดเอง ให้พิมพ์ & หลังจากคอลัมน์แรกที่คุณแทรกลงไป ตัวดำเนินการ & ถูกใช้เพื่อรวมค่า

  3. ระบุตัวคั่นระหว่างค่า ในตัวอย่างนี้ ระบุช่องว่างเป็นตัวคั่นระหว่างค่าด้วยการระบุ ""

  4. พิมพ์ "และ" หลังจาก ""

  5. ชนิด & หลังจาก " ".

  6. ระบุคอลัมน์สองที่คุณต้องการผสานหลัง&โดยดับเบิลคลิกที่ชื่อคอลัมน์ในรายการคอลัมน์ที่มีอยู่ หรือ คลิกคอลัมน์จากรายการคอลัมน์ที่มีอยู่ จากนั้น คลิกแทรก ในตัวอย่างนี้ เราผสานคอลัมน์เดียวกันเป็นเวอร์ชันก่อนหน้า (OrderID และ CustomerID), โดยคั่น ด้วยช่องว่าง

   ระบุสูตรคอลัมน์แบบกำหนดเองเพื่อผสานค่าคอลัมน์

 4. คลิกตกลง เพื่อสร้างคอลัมน์แบบกำหนดเองที่ส่วนท้ายของตารางคิวรีที่มีค่าที่ผสานจากคอลัมน์ต้นฉบับ ในกรณีนี้ คอลัมน์ต้นฉบับจะพร้อมใช้งานในตารางคิวรี เปลี่ยนชื่อคอลัมน์แบบกำหนดเองตามที่ต้องการ

  คอลัมน์ที่ผสานแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: ตัวแก้ไขแบบสอบถาม ปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อคุณโหลด แก้ไข หรือสร้างแบบสอบถามใหม่โดยใช้Power Query วิดีโอด้านล่างแสดงหน้าต่างแก้ไขแบบสอบถาม ที่ปรากฏขึ้นหลังจากการแก้ไขแบบสอบถามจากเวิร์กบุ๊ก Excel เมื่อต้องการดูตัวแก้ไขแบบสอบถาม โดยไม่ต้องการโหลด หรือแก้ไขอยู่บุ๊กคิวรีแบบ จากส่วนรับข้อมูลภายนอก ในแท็บ ribbon ของPower Query เลือกจากแหล่งข้อมูลอื่น > แบบสอบถามเปล่า วิดีโอแสดงวิธีหนึ่งในการแสดงตัวแก้ไขแบบสอบถาม

วิธีดู ตัวแก้ไขคิวรี ใน Excel

หมายเหตุ: ตัวแก้ไขแบบสอบถาม ปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อคุณโหลด แก้ไข หรือสร้างแบบสอบถามใหม่โดยใช้Power Query วิดีโอด้านล่างแสดงหน้าต่างแก้ไขแบบสอบถาม ที่ปรากฏขึ้นหลังจากการแก้ไขแบบสอบถามจากเวิร์กบุ๊ก Excel เมื่อต้องการดูตัวแก้ไขแบบสอบถาม โดยไม่ต้องการโหลด หรือแก้ไขอยู่บุ๊กคิวรีแบบ จากส่วนรับข้อมูลภายนอก ในแท็บ ribbon ของPower Query เลือกจากแหล่งข้อมูลอื่น > แบบสอบถามเปล่า วิดีโอแสดงวิธีหนึ่งในการแสดงตัวแก้ไขแบบสอบถาม

วิธีดู ตัวแก้ไขคิวรี ใน Excel

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

แทรกคอลัมน์แบบกำหนดเองลงในตาราง

จัดรูปแบบข้อมูล

วิธีใช้ Microsoft Power Query สำหรับ Excel

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×